Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 8 december 2015

Senast uppdaterad: 3 juni 2016

Sårbarhets-ID: APSB15-32

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2015-8045, CVE-2015-8047, CVE-2015-8048, CVE-2015-8049, CVE-2015-8050, CVE-2015-8418, CVE-2015-8454, CVE-2015-8455, CVE-2015-8055, CVE-2015-8056, CVE-2015-8057, CVE-2015-8058, CVE-2015-8059, CVE-2015-8060, CVE-2015-8061, CVE-2015-8062, CVE-2015-8063, CVE-2015-8064, CVE-2015-8065, CVE-2015-8066, CVE-2015-8067, CVE-2015-8068, CVE-2015-8069, CVE-2015-8070, CVE-2015-8071, CVE-2015-8401, CVE-2015-8402, CVE-2015-8403, CVE-2015-8404, CVE-2015-8405, CVE-2015-8406, CVE-2015-8407, CVE-2015-8408, CVE-2015-8409, CVE-2015-8410, CVE-2015-8411, CVE-2015-8412, CVE-2015-8413, CVE-2015-8414, CVE-2015-8415, CVE-2015-8416, CVE-2015-8417, CVE-2015-8419, CVE-2015-8420, CVE-2015-8421, CVE-2015-8422, CVE-2015-8423, CVE-2015-8424, CVE-2015-8425, CVE-2015-8426, CVE-2015-8427, CVE-2015-8428, CVE-2015-8429, CVE-2015-8430, CVE-2015-8431, CVE-2015-8432, CVE-2015-8433, CVE-2015-8434, CVE-2015-8435, CVE-2015-8436, CVE-2015-8437, CVE-2015-8438, CVE-2015-8439, CVE-2015-8440, CVE-2015-8441, CVE-2015-8442, CVE-2015-8443, CVE-2015-8444, CVE-2015-8445, CVE-2015-8446, CVE-2015-8447, CVE-2015-8448, CVE-2015-8449, CVE-2015-8450, CVE-2015-8451, CVE-2015-8452, CVE-2015-8453, CVE-2015-8456, CVE-2015-8457, CVE-2015-8652, CVE-2015-8653, CVE-2015-8654, CVE-2015-8655, CVE-2015-8656, CVE-2015-8657, CVE-2015-8658, CVE-2015-8820, CVE-2015-8821, CVE-2015-8822, CVE-2015-8823

Plattform: Alla plattformar

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player.  Uppdateringarna åtgärdar kritiska säkerhetsluckor som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.

Berörda versioner

Produkt Berörda versioner Plattform
Adobe Flash Player Desktop Runtime 19.0.0.245 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.261 och tidigare versioner Windows och Macintosh
Adobe Flash Player för Google Chrome 19.0.0.245 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Linux och ChromeOS
Adobe Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer 11 19.0.0.245 och tidigare versioner Windows 10
Adobe Flash Player för Internet Explorer 10 och 11 19.0.0.245 och tidigare versioner Windows 8.0 och 8.1
Adobe Flash Player för Linux 11.2.202.548 och tidigare versioner Linux
AIR Desktop Runtime 19.0.0.241 och tidigare versioner Windows och Macintosh
AIR SDK 19.0.0.241 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS
AIR SDK & Compiler 19.0.0.241 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS
AIR för Android 19.0.0.241 och tidigare versioner Android
 • Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.
 • Följ instruktionerna i Adobe AIRTechNote för att kontrollera vilken version av Adobe AIR du har.

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Uppdaterade versioner Plattform Tillgänglighet
Adobe Flash Player Desktop Runtime (stöd för Internet Explorer)
20.0.0.228 Windows och Macintosh
1

Flash Player Download Center

Distribuera Flash Player

Adobe Flash Player Desktop Runtime (stöd för Firefox och Safari) 20.0.0.235 Windows och Macintosh 1

Flash Player Download Center  

Distribuera Flash Player

Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.268 Windows och Macintosh
1 Extended Support
Adobe Flash Player för Google Chrome 20.0.0.228 Windows, Macintosh, Linux och ChromeOS    1 Google Chrome Releases
Adobe Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer 11 20.0.0.228 Windows 10 1 Microsoft Security Advisory
Adobe Flash Player för Internet Explorer 10 och 11 20.0.0.228 Windows 8.0 och 8.1
1 Microsoft Security Advisory
Adobe Flash Player för Linux 11.2.202.554 Linux 3 Flash Player Download Center
AIR Desktop Runtime 20.0.0.204 Windows och Macintosh 3 AIR Download Center
AIR SDK 20.0.0.204 Windows, Macintosh, Android och iOS 3 AIR SDK Download
AIR SDK & Compiler 20.0.0.204 Windows, Macintosh, Android och iOS 3 AIR SDK Download
AIR för Android 20.0.0.204 Android 3 Google Play
 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows och Macintosh att uppdatera till Adobe Flash Player 20.0.0.228 (stöd för Internet Explorer) och Adobe Flash Player 20.0.0.235 (stöd för Firefox och Safari) genom att besöka Adobe Flash Player Download Center eller genom att använda produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas [1].
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player Extended Support Release att uppdatera till version 18.0.0.268 genom att besöka http://helpx.adobe.com/se/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe Flash Player för Linux uppdaterar till Adobe Flash Player 11.2.202.554 genom att gå till Adobe Flash Player Download Center.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 20.0.0.228 för Windows, Macintosh, Linux och ChromeOS.
 • Adobe Flash Player som installerats med Microsoft Edge och Internet Explorer för Windows 10 uppdateras automatiskt till den senaste versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 20.0.0.228. 
 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer for Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Internet Explorer, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 20.0.0.228.
 • Adobe rekommenderar att användare av AIR desktop runtime, AIR SDK och AIR SDK & Compiler uppdaterar till version 20.0.0.204 genom att besöka Nedladdningscenter för AIR ellerUtvecklingscenter för AIR.
 • Gå till Flash Player-hjälpsidan för hjälp med att installera Flash Player.
 
[1] Användare av Flash Player 11.2.x eller senare för Windows eller Flash Player 11.3.x eller senare för Macintosh som har valt att låta Adobe installera uppdateringar kommer att få uppdateringen automatiskt. Användare som inte har aktiverat alternativet att låta Adobe installera uppdateringar kan installera uppdateringen via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.

Sårbarhetsinformation

 • Uppdateringarna åtgärdar problem med heapspillfel som kan leda till exekvering av kod (-8438, CVE-2015-, CVE-2015-8446).
 • Uppdateringarna åtgärdar flera minnesfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-8444, CVE-2015-8443, CVE-2015-8417, CVE-2015-8416, CVE-2015-8451, CVE-2015-8047, CVE-2015-8455, CVE-2015-8045, CVE-2015-8418, CVE-2015-8060, CVE-2015-8419, CVE-2015-8408, CVE-2015-8652, CVE-2015-8654, CVE-2015-8656, CVE-2015-8657, CVE-2015-8658, CVE-2015-8820).
 • Uppdateringarna åtgärdar ett antal säkerhetsluckor (CVE-2015-8453, CVE-2015-8440, CVE-2015-8409).
 • Uppdateringarna åtgärdar ett stackspillfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-8407, CVE-2015-8457).
 • Uppdateringarna åtgärdar en type confusion-sårbarhet som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-8439, CVE-2015-8456).
 • Uppdateringarna åtgärdar ett heltalsspillproblem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-8445).
 • Uppdateringarna åtgärdar ett buffertspillfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-8415)
 • Uppdateringarna löser säkerhetsluckor som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-8050, CVE-2015-8049, CVE-2015-8437, CVE-2015-8450, CVE-2015-8449, CVE-2015-8448, CVE-2015-8436, CVE-2015-8452, CVE-2015-8048, CVE-2015-8413, CVE-2015-8412, CVE-2015-8410, CVE-2015-8411, CVE-2015-8424, CVE-2015-8422, CVE-2015-8420, CVE-2015-8421, CVE-2015-8423, CVE-2015-8425, CVE-2015-8433, CVE-2015-8432, CVE-2015-8431, CVE-2015-8426, CVE-2015-8430, CVE-2015-8427, CVE-2015-8428, CVE-2015-8429, CVE-2015-8434, CVE-2015-8435, CVE-2015-8414, CVE-2015-8454, CVE-2015-8059, CVE-2015-8058, CVE-2015-8055, CVE-2015-8057, CVE-2015-8056, CVE-2015-8061, CVE-2015-8067, CVE-2015-8066, CVE-2015-8062, CVE-2015-8068, CVE-2015-8064, CVE-2015-8065, CVE-2015-8063, CVE-2015-8405, CVE-2015-8404, CVE-2015-8402, CVE-2015-8403, CVE-2015-8071, CVE-2015-8401, CVE-2015-8406, CVE-2015-8069, CVE-2015-8070, CVE-2015-8441, CVE-2015-8442, CVE-2015-8447, CVE-2015-8653, CVE-2015-8655, CVE-2015-8822, CVE-2015-8821, CVE-2015-8823).

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor: 

 • AbdulAziz Hariri på HPE:s Zero Day Initiative (CVE-2015-8652, CVE-2015-8653, CVE-2015-8654, CVE-2015-8656, CVE-2015-8657, CVE-2015-8822, CVE-2015-8658, CVE-2015-8820, CVE-2015-8821)
 • Ett anonymt bidrag i samarbete med HPE:s Zero Day Initiative (CVE-2015-8050, CVE-2015-8049, CVE-2015-8437, CVE-2015-8438, CVE-2015-8446, CVE-2015-8655, CVE-2015-8823)
 • bee13oy för arbetet Chromium Vulnerability Rewards Program (CVE-2015-8418)
 • bilou i samarbete med HP:s Zero Day Initiative (CVE-2015-8450, CVE-2015-8449, CVE-2015-8448, CVE-2015-8442, CVE-2015-8447, CVE-2015-8445, CVE-2015-8439)
 • Furugawa Nagisa i samarbete med HP:s Zero Day initiative (CVE-2015-8436)
 • Hui Gao från Palo Alto Networks (CVE-2015-8443, CVE-2015-8444)
 • instruder från Alibaba Security Threat Information Center (CVE-2015-8060, CVE-2015-8408, CVE-2015-8419)
 • Jie Zeng från Qihoo 360 (-8415, CVE-2015-, CVE-2015-8417)
 • Jie Zeng på Qihoo 360 och ett anonymt bidrag i samarbete med HPE:s Zero Day Initiative (CVE-2015-8416)
 • LMX från Qihoo 360 (CVE-2015-8451, CVE-2015-8452)
 • Natalie Silvanovich på Google Project Zero (CVE-2015-8048, CVE-2015-8413, CVE-2015-8412, CVE-2015-8410, CVE-2015-8411, CVE-2015-8424, CVE-2015-8422, CVE-2015-8420, CVE-2015-8421, CVE-2015-8423, CVE-2015-8425, CVE-2015-8433, CVE-2015-8432, CVE-2015-8431, CVE-2015-8426, CVE-2015-8430, CVE-2015-8427, CVE-2015-8428, CVE-2015-8429, CVE-2015-8434, CVE-2015-8456)
 • Nicolas Joly från Microsoft Security (CVE-2015-8414, CVE-2015-8435)
 • s3tm3m i samarbete med HP:s Zero Day Initiative (CVE-2015-8457)
 • VUPEN i samarbete med HP:s Zero Day initiative (CVE-2015-8453)
 • willJ från Tencent PC Manager (CVE-2015-8407)
 • Yuki Chen från Qihoo 360 Vulcan Team (CVE-2015-8454, CVE-2015-8059, CVE-2015-8058, CVE-2015-8055, CVE-2015-8057, CVE-2015-8056, CVE-2015-8061, CVE-2015-8067, CVE-2015-8066, CVE-2015-8062, CVE-2015-8068, CVE-2015-8064, CVE-2015-8065, CVE-2015-8063, CVE-2015-8405, CVE-2015-8404, CVE-2015-8402, CVE-2015-8403, CVE-2015-8071, CVE-2015-8401, CVE-2015-8406, CVE-2015-8069, CVE-2015-8070, CVE-2015-8440, CVE-2015-8409, CVE-2015-8047, CVE-2015-8455, CVE-2015-8045, CVE-2015-8441)

Revisioner

8 december 2015: Tog bort CVE-2015-8051, CVE-2015-8052 och CVE-2015-8053 (alla var tidigare tilldelade).  Lagt till CVE-2015-8418 (ersättning för CVE-2015-8051), CVE-2015-8454 (ersättning för CVE-2015-8052 och CVE-2015-8455 (ersättning för CVE -2015-8053).  Även tagit bort CVE-2015-8054, som av misstag hade tagits med i den ursprungliga säkerhetsbulletinen. 

9 december 2015: Lagt till CVE-2015-8456 och CVE-2015-8457, som av misstag har utelämnats från den ursprungliga bulletinen. 

2 mars 2016: Lade till följande CVE:er, som av misstag har utelämnats från originalversionen: CVE-2015-8652, CVE-2015-8653, CVE-2015-8654, CVE-2015-8655, CVE-2015-8656, CVE-2015-8657, CVE-2015-8822, CVE-2015-8658, CVE-2015-8820, CVE-2015-8821.  

15 april 2016: Lagt till CVE -2015-8823, som av misstag har utelämnats från den ursprungliga versionen. 

3 juni 2016: Lade till tack för ett anonymt bidrag i samarbete med HPE:s Zero Day Initiative för CVE-2015-8416. Den här CVE:n har också rapporterats oberoende av Jie Zeng på Qihoo 360.