Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 9 februari 2016

Sårbarhets-ID: APSB16-04

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2016-0964, CVE-2016-0965, CVE-2016-0966, CVE-2016-0967, CVE-2016-0968, CVE-2016-0969, CVE-2016-0970, CVE-2016-0971, CVE-2016-0972, CVE-2016-0973, CVE-2016-0974, CVE-2016-0975, CVE-2016-0976, CVE-2016-0977, CVE-2016-0978, CVE-2016-0979, CVE-2016-0980, CVE-2016-0981, CVE-2016-0982, CVE-2016-0983, CVE-2016-0984, CVE-2016-0985

Plattform: Windows, Macintosh och Linux

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player.  Uppdateringarna åtgärdar kritiska säkerhetsluckor som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.

Berörda versioner

Produkt Berörda versioner Plattform
Adobe Flash Player Desktop Runtime 20.0.0.286 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.326 och tidigare versioner Windows och Macintosh
Adobe Flash Player för Google Chrome 20.0.0.286 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Linux och ChromeOS
Adobe Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer 11 20.0.0.272 och tidigare versioner Windows 10
Adobe Flash Player för Internet Explorer 11 20.0.0.272 och tidigare versioner Windows 8.1
Adobe Flash Player för Linux 11.2.202.559 och tidigare versioner Linux
AIR Desktop Runtime 20.0.0.233 och tidigare versioner Windows och Macintosh
AIR SDK 20.0.0.233 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS
AIR SDK & Compiler 20.0.0.233 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS
 • Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.
 • Följ instruktionerna i Adobe AIRTechNote för att kontrollera vilken version av Adobe AIR du har.

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Uppdaterade versioner Plattform Prioritet Tillgänglighet
Adobe Flash Player Desktop Runtime
20.0.0.306 Windows och Macintosh
1

Flash Player Download Center

Flash Player Distribution

Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.329 Windows och Macintosh
1 Extended Support
Adobe Flash Player för Google Chrome 20.0.0.306 Windows, Macintosh, Linux och ChromeOS    1 Google Chrome Releases
Adobe Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer 11 20.0.0.306 Windows 10 1 Microsoft Security Advisory
Adobe Flash Player för Internet Explorer 11 20.0.0.306 Windows 8.1
1 Microsoft Security Advisory
Adobe Flash Player för Linux 11.2.202.569 Linux 3 Flash Player Download Center
AIR Desktop Runtime 20.0.0.260 Windows och Macintosh 3 AIR Download Center
AIR SDK 20.0.0.260 Windows, Macintosh, Android och iOS 3 AIR SDK Download
AIR SDK & Compiler 20.0.0.260 Windows, Macintosh, Android och iOS 3 AIR SDK Download
 • Adobe rekommenderar att användare uppdaterar Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows och Macintosh till 20.0.0.306 via uppdateringsfunktionen i produkten när en uppmaning visas [1], eller genom att besöka Adobe Flash Player Download Center.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player Extended Support Release att uppdatera till version 18.0.0.329 genom att besöka http://helpx.adobe.com/se/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe Flash Player för Linux uppdaterar till Adobe Flash Player 11.2.202.569 genom att gå till Adobe Flash Player Download Center.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 20.0.0.306 för Windows, Macintosh, Linux och ChromeOS.
 • Adobe Flash Player som installerats med Microsoft Edge och Internet Explorer för Windows 10 uppdateras automatiskt till den senaste versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 20.0.0.306. 
 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer for Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Internet Explorer, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 20.0.0.306.
 • Adobe rekommenderar att användare av AIR desktop runtime, AIR SDK och AIR SDK & Compiler uppdaterar till version 20.0.0.260 genom att besöka Nedladdningscenter för AIR ellerUtvecklingscenter för AIR.
 • Gå till Flash Player-hjälpsidan för hjälp med att installera Flash Player.
 
[1] Användare av Flash Player 11.2.x eller senare för Windows eller Flash Player 11.3.x eller senare för Macintosh som har valt att låta Adobe installera uppdateringar kommer att få uppdateringen automatiskt. Användare som inte har aktiverat alternativet att låta Adobe installera uppdateringar kan installera uppdateringen via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.

Sårbarhetsinformation

 • Uppdateringarna åtgärdar en type confusion-sårbarhet som kan leda till exekvering av kod (CVE-2016-0985).
 • De här uppdateringarna åtgärdar flera säkerhetsluckor som kan leda till exekvering av kod (CVE-2016-0973, CVE-2016-0974, CVE-2016-0975, CVE-2016-0982, CVE-2016-0983, CVE-2016-0984).
 • Uppdateringarna åtgärdar ett buffertspillfel som kan leda till exekvering av kod (-2016-, CVE-0971).
 • De här uppdateringarna åtgärdar flera minnesfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2016-0964, CVE-2016-0965, CVE-2016-0966, CVE-2016-0967, CVE-2016-0968, CVE-2016-0969, CVE-2016-0970, CVE-2016-0972, CVE-2016-0976, CVE-2016-0977, CVE-2016-0978, CVE-2016-0979, CVE-2016-0980, CVE-2016-0981).

Tack

 • En anonym person som rapporterat via HPES Zero Day Initiative ((CVE-2016-0973, CVE-2016-0975) 
 • Ben Hawkes, Mateusz Jurczyk och Natalie Silvanovich vid Google Project Zero (CVE-2016-0964, CVE-2016-0965, CVE-2016-0967, CVE-2016-0970, CVE-2016-0971, CVE-2016-0972) 
 • Natalie Silvanovich vid Google Project Zero (CVE-2016-0974, CVE-2016-0984, CVE-2016-0985) 
 • Nicolas Joly vid Microsoft Vulnerability Research (MSVR) (CVE-2016-0966)
 • Säkerhetsteamet vid NSFOCUS (CVE-2016-0968, CVE-2016-0969, CVE-2016-0976, CVE-2016-0977, CVE-2016-0978, CVE-2016-0979) 
 • Wen Guanxing vid Venustech ADLAB (CVE-2016-0981, CVE-2016-0982, CVE-2016-0983)
 • Yuki Chen vid Qihoo 360 Vulcan Team (CVE-2016-0980)