Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 10 mars 2016

Sårbarhets-ID: APSB16-08

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2016-0960, CVE-2016-0961, CVE-2016-0962, CVE-2016-0963, CVE-2016-0986, CVE-2016-0987, CVE-2016-0988, CVE-2016-0989, CVE-2016-0990, CVE-2016-0991, CVE-2016-0992, CVE-2016-0993, CVE-2016-0994, CVE-2016-0995, CVE-2016-0996, CVE-2016-0997, CVE-2016-0998, CVE-2016-0999, CVE-2016-1000, CVE-2016-1001, CVE-2016-1002, CVE-2016-1005, CVE-2016-1010

Plattform: Windows, Macintosh och Linux

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player.  Uppdateringarna åtgärdar kritiska säkerhetsluckor som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.

Adobe har fått rapporter om att ett kryphål för CVE-2016-1010 används i begränsade, målinriktade attacker.

Berörda versioner

Produkt Berörda versioner Plattform
Adobe Flash Player Desktop Runtime 20.0.0.306 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.329 och tidigare versioner Windows och Macintosh
Adobe Flash Player för Google Chrome 20.0.0.306 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Linux och ChromeOS
Adobe Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer 11 20.0.0.306 och tidigare versioner Windows 10
Adobe Flash Player för Internet Explorer 11 20.0.0.306 och tidigare versioner Windows 8.1
Adobe Flash Player för Linux 11.2.202.569 och tidigare versioner Linux
AIR Desktop Runtime 20.0.0.260 och tidigare versioner Windows och Macintosh
AIR SDK 20.0.0.260 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS
AIR SDK & Compiler 20.0.0.260 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS
AIR för Android 20.0.0.233 och tidigare versioner Android
 • Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.
 • Följ instruktionerna i Adobe AIRTechNote för att kontrollera vilken version av Adobe AIR du har.

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Uppdaterade versioner Plattform Prioritet Tillgänglighet
Adobe Flash Player Desktop Runtime
21.0.0.182 Windows och Macintosh
1

Flash Player Download Center

Flash Player Distribution

Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.333 Windows och Macintosh
1 Extended Support
Adobe Flash Player för Google Chrome 21.0.0.182 Windows, Macintosh, Linux och ChromeOS    1 Google Chrome Releases
Adobe Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer 11 21.0.0.182 Windows 10 1 Microsoft Security Advisory
Adobe Flash Player för Internet Explorer 11 21.0.0.182 Windows 8.1
1 Microsoft Security Advisory
Adobe Flash Player för Linux 11.2.202.577 Linux 3 Flash Player Download Center
AIR Desktop Runtime 21.0.0.176 Windows och Macintosh 3 AIR Download Center
AIR SDK 21.0.0.176 Windows, Macintosh, Android och iOS 3 AIR SDK Download
AIR SDK & Compiler 21.0.0.176 Windows, Macintosh, Android och iOS 3 AIR SDK Download
AIR för Android 21.0.0.176 Android 3 Google Play Store
 • Adobe rekommenderar att användare uppdaterar Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows och Macintosh till 21.0.0.182 via uppdateringsfunktionen i produkten när en uppmaning visas [1], eller genom att besöka Adobe Flash Player Download Center.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player Extended Support Release att uppdatera till version 18.0.0.333 genom att besöka http://helpx.adobe.com/se/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe Flash Player för Linux uppdaterar till Adobe Flash Player 11.2.202.577 genom att gå till Adobe Flash Player Download Center.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 21.0.0.182 för Windows, Macintosh, Linux och ChromeOS.
 • Adobe Flash Player som installerats med Microsoft Edge och Internet Explorer för Windows 10 uppdateras automatiskt till den senaste versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 21.0.0.182. 
 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer for Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Internet Explorer, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 21.0.0.182.
 • Adobe rekommenderar att användare av AIR desktop runtime, AIR SDK och AIR SDK & Compiler uppdaterar till version 21.0.0.176 genom att besöka Nedladdningscenter för AIR ellerUtvecklingscenter för AIR.
 • Gå till Flash Player-hjälpsidan för hjälp med att installera Flash Player.
 
[1] Användare av Flash Player 11.2.x eller senare för Windows eller Flash Player 11.3.x eller senare för Macintosh som har valt att låta Adobe installera uppdateringar kommer att få uppdateringen automatiskt. Användare som inte har aktiverat alternativet att låta Adobe installera uppdateringar kan installera uppdateringen via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.

Sårbarhetsinformation

 • Uppdateringarna åtgärdar problem med buffertspill som kan leda till exekvering av kod (CVE-2016-0963, CVE-2016-0993, CVE-2016-1010).
 • Uppdateringarna åtgärdar flera säkerhetsluckor som kan leda till exekvering av kod (CVE-2016-0987, CVE-2016-0988, CVE-2016-0990, CVE-2016-0991, CVE-2016-0994, CVE-2016-0995, CVE-2016-0996, CVE-2016-0997, CVE-2016-0998, CVE-2016-0999, CVE-2016-1000).
 • Uppdateringarna löser ett heap overflow-problem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2016-1001).
 • Uppdateringarna åtgärdar flera minnesfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2016-0960, CVE-2016-0961, CVE-2016-0962, CVE-2016-0986, CVE-2016-0989, CVE-2016-0992, CVE-2016-1002, CVE-2016-1005).

Tack

 • Mateusz Jurczyk och Natalie Silvanovich vid Google Project Zero (CVE-2016-0997, CVE-2016-0998, CVE-2016-0999, CVE-2016-1000, CVE-2016-1001, CVE-2016-1002)
 • Wen Guanxing från Venustech ADLAB (CVE-2016-0990)
 • Natalie Silvanovich vid Google Project Zero (CVE-2016-0987, CVE-2016-0988)
 • Fujibayashi Kyo i samarbete med HPE:s Zero Day initiative (CVE-2016-0996)
 • Kai Kang från Tencents Xuanwu Lab (CVE-2016-0995)
 • instruder vid Alibaba Security Team (CVE-2016-0960, CVE-2016-0963)
 • Liu YongJun vid NSFOCUS Security Team (CVE-2016-0961, CVE-2016-0962, CVE-2016-0986, CVE-2016-0989)
 • Nicolas Joly vid Microsoft Vulnerability Research (MSVR) (CVE-2016-0991, CVE-2016-0993)
 • Ichinose Kotomi i samarbete med HPE:s Zero Day initiative (CVE-2016-0994)
 • AbdulAziz Hariri från HPE:s Zero Day Initiative (CVE-2016-1005)
 • Anton Ivanov vid Kaspersky Lab (CVE-2016-1010)
 • riusksk vid Tencent Security Platform Department (CVE-2016-0992)