Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 26 oktober 2016

Sårbarhets-ID: APSB16-36

Prioritet: 1

CVE-nummer: CVE-2016-7855

Plattform: Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS.  Dessa uppdateringar åtgärdar en allvarlig säkerhetslucka som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.

Adobe har fått rapporter om att ett kryphål för CVE-2016-7855 används i begränsade, målinriktade attacker mot användare som kör Windows-versionerna 7, 8.1 och 10.

Berörda versioner

Produkt Berörda versioner Plattform
Adobe Flash Player Desktop Runtime 23.0.0.185 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
Adobe Flash Player för Google Chrome 23.0.0.185 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS
Adobe Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer 11 23.0.0.185 och tidigare versioner Windows 10 och 8.1
Adobe Flash Player för Linux 11.2.202.637 och tidigare versioner Linux
  • Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Uppdaterade versioner Plattform Prioritet Tillgänglighet
Adobe Flash Player Desktop Runtime
23.0.0.205 Windows och Macintosh
1

Flash Player Download Center

Flash Player Distribution

Adobe Flash Player för Google Chrome 23.0.0.205 Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS 1 Google Chrome Releases
Adobe Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer 11 23.0.0.205 Windows 10 och 8.1 1 Microsoft Security Advisory
Adobe Flash Player för Linux 11.2.202.643 Linux 3 Flash Player Download Center
  • Adobe rekommenderar att användare uppdaterar Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows och Macintosh till 23.0.0.205 via uppdateringsfunktionen i produkten [1] när en uppmaning visas, eller genom att besöka Adobe Flash Player Download Center.
  • Adobe rekommenderar att användare av Adobe Flash Player för Linux uppdaterar till Adobe Flash Player 11.2.202.643 genom att gå till Adobe Flash Player Download Center.
  • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 23.0.0.205 för Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS.
  • Adobe Flash Player som installerats med Microsoft Edge och Internet Explorer 11 för Windows 10 och 8.1 uppdateras automatiskt till den senaste versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 23.0.0.205. 
  • Gå till Flash Player-hjälpsidan för hjälp med att installera Flash Player.

[1] Användare av Flash Player 11.2.x eller senare för Windows eller Flash Player 11.3.x eller senare för Macintosh som har valt att låta Adobe installera uppdateringar kommer att få uppdateringen automatiskt. Användare som inte har aktiverat alternativet att låta Adobe installera uppdateringar kan installera uppdateringen via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.

Sårbarhetsinformation

Uppdateringarna åtgärdar ett use-after-free-problem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2016-7855). 

Tack

Adobe tackar Neel Mehta och Billy Leonard från Google-gruppen för hotanalys för att de rapporterat CVE-2016-7855 och för att de samarbetar med Adobe i säkerhetsfrågor.