Säkerhetsuppdateringar för Flash Player | APSB21-17
Bulletin-ID Publiceringsdatum Prioritet
APSB21-17 11 juli 2017 1

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS. Uppdateringarna åtgärdar kritiska säkerhetsluckor som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.

Berörda produktversioner

Produkt Version Plattform
Adobe Flash Player Desktop Runtime 26.0.0.131 och tidigare versioner Windows, Macintosh och Linux
Adobe Flash Player för Google Chrome 26.0.0.131 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS
Adobe Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer 11 26.0.0.120 och tidigare versioner Windows 10 och 8.1
  • Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Version Plattform Prioritet Tillgänglighet
Adobe Flash Player Desktop Runtime 26.0.0.137 Windows, Macintosh 1

Flash Player Download Center

Flash Player Distribution

Adobe Flash Player för Google Chrome 26.0.0.137 Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS  1 Google Chrome Releases
Adobe Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer 11 26.0.0.137 Windows 10 och 8.1 1 Microsoft Security Advisory
Adobe Flash Player Desktop Runtime 26.0.0.137 Linux 3 Flash Player Download Center

Obs!

  • Adobe rekommenderar att användare uppdaterar Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows, Macintosh och Linux till Adobe Flash Player 26.0.0.137 via uppdateringsfunktionen i produkten [1] när en uppmaning visas, eller genom att besöka Adobe Flash Player Download Center.
  • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 26.0.0.137 för Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS.
  • Adobe Flash Player som installerats med Microsoft Edge och Internet Explorer 11 för Windows 10 och 8.1 uppdateras automatiskt till den senaste versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 26.0.0.137.
  • Gå till Flash Player-hjälpsidan för hjälp med att installera Flash Player.

[1] Användare som har valt alternativet att låta Adobe installera uppdateringar får uppdateringen automatiskt. Användare som inte har aktiverat alternativet att låta Adobe installera uppdateringar kan installera uppdateringen via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori Sårbarhetens inverkan Allvarlighet CVE-nummer
Kringgående av säkerhet Informationsexponering Viktig CVE-2017-3080
Minnesfel Fjärrexekvering av kod Kritisk CVE-2017-3099
Minnesfel Avslöjande av minnesadresser Viktig CVE-2017-3100

Obs!

Adobe är medvetna om att viss information om CVE-2017-3080 publicerades offentligt den 3 juli 2017

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

  • Jihui Lu från Tencent KeenLab (CVE-2017-3099)
  • bo13oy i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative (CVE-2017-3100)