Obs!

Adobe ended the Adobe Story CC service on January 22, 2019. Both Adobe Story CC and the Adobe Story CC (Classic) are discontinued. The Adobe Story CC offline application has also ended. See End of service FAQ for more information.

Fel som uppstår när du startar skrivbordsprogrammet Adobe Story för första gången

Följande felmeddelande visas när du startar skrivbordsprogrammet Adobe Story för första gången på Mac OS 10.8:

1

Lösning

Följ dessa anvisningar för att starta skrivbordsprogrammet Adobe Story för första gången.

  1. Gå till platsen där du har installerat Adobe Story/AIR. Standardplatsen är /Program.

  2. Högerklicka på ikonen Adobe Story och välj Öppna.

  3. I dialogrutan som visas klickar du på Öppna för att alltid tillåta Adobe Story att starta på din Mac.

2