Obs!

Adobe ended the Adobe Story CC service on January 22, 2019. Both Adobe Story CC and the Adobe Story CC (Classic) are discontinued. The Adobe Story CC offline application has also ended. See End of service FAQ for more information.

Problem Lösning/tillfällig lösning
Fel under uppdatering av programmet

* Installera om Story AIR-programmet från http://story.adobe.com/AIR/AdobeStory.air. Du förlorar inga data när du installerar om programmet.
Obs!Se till att alla tidigare installationer av programmet har tagits bort i Mac OS innan du installerar om programmet. Om du vill söka efter äldre installationer, ska du söka efter "adobe story" i Spotlight.
...
Om ominstallationen av programmet inte löser problemet, ska du skicka installationsloggarna till Story-teamet på AdobeStory-Support@adobe.com.

Följ dessa steg för att hämta installationsloggar:
...

Hämta loggar i Mac OS

1. Öppna konsolprogrammet via mappen Program/Verktyg.

2. Välj System.log i logglistan.

3. I filtreringsfältet Strängmatchning skriver du Adobe AIR.

4. Markera all text, kopiera och klistra in den i en textfil.

5. Skicka filen till Story-teamet.

Hämta loggarna i Windows

 1. Kontrollera att du kan visa dolda filer.
 2. Navigera till följande mapp, ersätt <användarnamn> med ditt inloggningsnamn:
  Windows 7:
  C:\Användare\<användarnamn>[AppData]\Local\Adobe\AIR\logs
  Vista:
  C:\Användare\<användarnamn>[AppData ]\Local\Adobe\AIR\logs
  XP:
  C:\Documents and Settings\<användarnamn>\Local Settings\Application Data\Adobe\AIR\logs
 3. Skickainstall.log till Story-teamet.
Story CC (Classic) – Inloggningsproblem
Adobe Story är nu en betald prenumerationsbaserad produkt. Nya Story Free-användare kan använda programmet via en webbläsare. Men dessa användare kan inte använda Story AIR-appen.

Om du använder Story CC (Classic) och har använt AIR-appen, skriver du till AdobeStory-Support@adobe.com med information om inloggningsproblemen.
Story CC – Inloggningsproblem

Mac OS

 1. Stäng Adobe Story.
 2. Gå till ~/Library/Application Support/Adobe/AIR/ELS/.
 3. Ändra namn på mappen com.adobe.adobestory till ett annat namn. Lägg till några giltiga tecken i slutet av namnet.
 4. Starta Adobe Story och logga in igen.

Windows

 1. Stäng Adobe Story.
 2. Gå till %appdata%Adobe/AIR/ELS/.
 3. Ändra namn på mappen com.adobe.adobestory till ett annat namn. Lägg till några giltiga tecken i slutet av namnet.
 4. Starta Adobe Story och logga in igen.
Inloggningsproblem efter uppgradering till AIR 3.4
Avinstallera AIR 3.4 och installera AIR 3.3 eller AIR 3.6. Du kan hämta dessa versioner av AIR från http://get.adobe.com/air/otherversions/.