Hitta produktens serienummer snabbt, så att du kan registrera eller uppgradera produkten.

Om ett Creative Cloud-program frågar efter ett serienummer

Creative Cloud-program kräver inte serienummer. Ett fel har inträffat om du ombeds att ange ett serienummer vid start av ett Creative Cloud-program. Hjälp för att lösa detta problem finns i Felsökning när Ceative Cloud-appar frågar efter serienummer.

Om du köpte från Adobe.com eller registrerade din produkt

Om du hämtade produkten från Adobe.com eller har registrerat den, är det enkelt att hitta ditt serienummer. Adobe håller reda på det åt dig.

Gör så här om du vill se en lista över dina registrerade produkter och deras serienummer:

 1. Få åtkomst till ditt Adobe ID konto och logga in med ditt Adobe ID och lösenord. 

  Ditt Adobe ID är den unika e-postadress som du använde när du först startade ditt medlemskap eller när du köpte ett Adobe-program eller en tjänst. Om du har använt ditt sociala (Facebook eller Google) konto för att skapa ditt Adobe ID-konto, är ditt Adobe ID samma som den e-postadress som är kopplad till ditt sociala konto. Mer information finns i Hantera ditt Adobe ID-konto.

 2. Välj Planer och produkter i navigationspanelen högst upp på sidan Hantera konto.

 3. Välj Visa beställningar i orderhistorikavsnittet.

  Klicka på Visa beställningar.
 4. I orderhistorikavsnittet, välj det önskade ordernumret. 

  Välj ordernummer
 5. På skärmen med beställningsnummer väljer du antingen Visa all filhämtning eller Hämtningar och serienummer

  Skärmen med beställningsnummer
 6. Sök efter serienumret i listan över hämtningar. 

  Sök serienummer

Om du har produktförpackningen kvar eller en kod från en återförsäljare

Om du har produktförpackningen kvar eller en kod från en återförsäljare kan du söka efter serienumret i tabellen nedan.

Hur köpte du produkten?

Var finns koden eller serienumret?

Förbetalt kort, produktförpackning, eller från återförsäljare

Se avsnittet nedan: Förbetalt kort, produktförpackning, eller från återförsäljare.

Som Student & Teacher Edition-produkt

Se Serienummer, inlösenkoder och produktkoder | Student & Teacher Editions.

Som en volymlicens 

Du kan hitta ditt serienummer på Adobes webbsajt för licensiering.

Som en del av Creative Suite 6 (CS6-produkter)

Inget serienummer krävs för att installera eller starta en Creative Suite 6-app. Gå istället till sidan för Adobe-konton och logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

Om du har en inlösenkod går du till Lös in ditt köp. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord, ange din inlösenkod, följ instruktionerna på skärmen och installera produkten.

Om du installerar från diskar ska du ange ditt Adobe ID när du får en uppmaning från installationsprogrammet. (Om du påbörjade installationen innan du löste in koden ska du avbryta, lösa in din kod och försöka igen.)

 

ColdFusion Server, Flash Communication Server eller JRun

Se avsnittet nedan: ColdFusion Server, Flash Communication Server eller JRun.

Förbetalt kort, produktförpackning, eller från återförsäljare

Så här hittar du serienumret om du köpte produkten med ett förbetalt kort, via en återförsäljare eller om du har produktförpackningen kvar.

Vad har du?   Var finns koden eller serienumret?
En förbetalt kort

Inlösenkoden finns under den bortskrapningsbara folieetiketten på baksidan av kortet.

Detaljerade anvisningar finns i Hjälp om inlösenkod.

En produktförpackning

(äldre produkter)

Om du har äldre produkter kan koden finnas på skivfodralet (serienummer), på ett insticksblad (inlösenkod) eller på produktförpackningen (serienummer).

Se Hjälp om inlösenkod om du har ett kort med en inlösenkod.

Ett e-postmeddelande från en återförsäljare

Din inlösenkod eller ditt serienummer finns i e-postmeddelandet.

Se Hjälp om inlösenkod om du har en inlösenkod.

ColdFusion Server, Flash Communication Server eller JRun

Produkt

Var finns serienumret?

ColdFusion Server MX och ColdFusion Server 5.0

1. Gå till ColdFusion Administrator.
2. Klicka på Versionsinformation i det blå fältet överst på skärmen. Om serienumret inte visas betyder det att du använder en testversion.

ColdFusion Server 4.5

1. Till vänster på skärmen hittar du verktygsfältet CF Admin. 
2. Klicka på Versionsinformation under Server-avsnittet för att visa serienumret. 

ColdFusion Server 4.01 och tidigare

1. Välj Starta > Kör. Skriv regedit och klicka på OK.
2. Öppna registerposten HKEY_local_machineSoftwareAllaireColdFusionCurrentVersion.
3. Notera serienumret på höger sida.

ColdFusion Studio 4.5 och tidigare

1. Välj Hjälp > Om > Versionsinformation.
2. Notera serienumret i dialogrutans nedre vänstra hörn.

Flash Communication Server

1. Starta administrationskonsolen och logga in.
2. Klicka på fliken Licens och anteckna serienumret i fältet Serverlicenser.

JRun 4.0 och 3.0

1. Gå till JRun Management Control (JMC).
2. Klicka på Serienummer.

JRun 2.3.3

1. Gå till JRun Administrator.
2. Klicka på fliken Licenser

Ogiltiga eller återkallade serienummer

Om du fick ett meddelande när du försökte installera Creative Suite 6 som indikerar att serienumret som du använder har återkallats eller är ogiltigt, är det på grund av att serienumret du försöker använda har blockerats av Adobe. Adobe blockerar serienummer som man vet inte har utfärdats av Adobe, eller är kända för att ha blivit använda på ett olagligt sätt av obehöriga försäljningsrepresentanter för att skapa falsk programvara. Tyvärr kan du bara få reda på om serienumret har blockerats på grund av detta när du återaktiverar eller installera om Adobe-program.

För att lära dig mer och för att lösa detta problem, gå till denna sida.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy