Versionsinformation | Flash Player 11, AIR 3 |

4 oktober 2011. Välkommen till Adobe® Flash® Player 11 och Adobe® AIR® 3! Den här versionen innehåller nya funktioner samt förbättringar och felkorrigeringar som rör säkerhet, stabilitet, prestanda och enhetskompatibilitet. Det här dokumentet kan komma att uppdateras allt eftersom ny information blir tillgänglig. 

Körningsmiljöversioner

 • Flash Player Desktop: 11.0.1.152
 • Flash Player Android: 11.0.1.153
 • AIR Desktop och Android: 3.0.0.408
 • AIR SDK (inklusive AIR for iOS): 3.0.0.4080

Nya funktioner i Flash Player 11 och AIR 3

Accelererad grafikåtergivning med Stage 3D (Player & AIR (skrivbord) + AIR for TV) – Stage 3D är en nyutvecklad arkitektur för maskinvaruaccelererad grafikåtergivning, som innehåller en grupp programmeringsgränssnitt på låg nivå med avancerade funktioner för 2D- och 3D-återgivning på många bildskärmar och enheter (stationära, mobila och tv-enheter). Med Stage 3D kan utvecklare av program och ramverk använda GPU-maskinvaruacceleration med höga prestanda, vilket ger dem möjlighet att skapa nya klasser med avancerade, interaktiva funktioner. Obs! Stage 3D för mobilversioner av Flash Player & AIR kommer att aktiveras i en framtida version.

Förbättringar i Flash Access-innehållsskydd – Bland de nya funktionerna i Flash Access-innehållsskydd finns stöd för nyckelrotation, V3-licenskedjor, domänstöd, förbättrat utdataskydd och enhetsfiltrering. 

Skyddad dynamisk HTTP-direktuppspelning (HDS) – Med skyddad dynamisk HTTP-direktuppspelning (HDS) skyddas direktuppspelad video och du slipper de distributionsproblem som en licensserver ofta medför. 

NetStream.dispose() – Liknar NetStream.close() men rensar även den sista bildruta som hållits av NetStream för visning på Video-objektet. Använd denna istället för NetStream.close() om NetStream ska återanvändas för andra strömmar senare. Den tvingar fram skräpinsamling för videobildrutan och relaterade decompressor-objekt. Video-objektet visar en tom bildruta efter att den här metoden har använts.

H.264/AVC-programvarukodning för kameror (skrivbord) – Direktuppspela video med hög kvalitet från datorns kamera med bättre komprimering och stöd för branschstandarder, vilket innebär att du kan använda realtidskommunikation som videochatt/-konferens och livevideosändningar.

Stöd för JPEG-XR – Flash Player och AIR har nu stöd för den avancerade bildkomprimeringsstandarden JPEG-XR (internationell standard ISO/IEC 29199-2). JPEG-XR-formatet är beräkningsmässigt enkelt och ger en mer effektiv komprimering än JPEG. Det har stöd för både förstörande och icke-förstörande komprimering och har även stöd för genomskinlighet för alfakanaler.

Förbättrat stöd för högupplösta bitmappar – BitmapData-objekt är inte längre begränsade till en högsta upplösning på 16 megapixlar (16 777 215 pixlar), och den högsta bitmappbredden/-höjden är inte längre begränsad till 8 191 pixlar, vilket innebär att du kan utveckla program som använder mycket stora bitmappar.

Stöd för SWF-komprimering med stor effektivitet – Utvecklare kan nu utnyttja fördelarna med LZMA-komprimering för SWF-filer. LZMA-komprimering kan minska SWF-storleken med upp till 40 %, vilket medför att användarna får kortare hämtningstider och minskad bandbreddsanvändning.

G.711-ljudkomprimering för telefoni – Stöd för samverkan med äldre telefonsystem via Flash Media Gateway (FMG) och klienter från andra tillverkare (via det öppna RTMP-protokollet) utan något behov av kodning.

Stöd för systemspecifik JSON (JavaScript Object Notation) – Gör det möjligt för ActionScript-utvecklare att utnyttja fördelarna med systemspecifik tolkning med höga prestanda och att skapa JSON-formaterade data.

Skräpsamlingsråd – Ger en smidigare användarupplevelse med kortare svarstider, eftersom utvecklare kan lägga till råd för optimerad schemaläggning av skräpsamling.

Kubiska Bezier-kurvor – Med teckningsgränssnittet cubicCurveTo kan utvecklare enkelt skapa komplexa kubiska Bezier-kurvor utan någon anpassad ActionScript-kod.

Säker slumptalsgenerator – Utvecklare kan nu använda kryptografiskt säker slumptalsgenerering för att skapa ännu säkrare algoritmer och protokoll.

Förloppshändelser för Socket– Förbättra hanteringen av dataöverföring med klassen Socket med en ny egenskap, som fastställer det antal byte som återstår av skrivbufferten, och en ny händelse för när data skickas till nätverkslagret. Med hjälp av de här nya gränssnitten kan utvecklare skapa program, t.ex. filöverföringsverktyg, som övervakar socket-förloppet och ger feedback.

DisplayObjectContainer.removeChildren och MovieClip.isPlaying – DisplayObjectContainer inför nu ett removeChildren-gränssnitt som utvecklare kan använda för att snabbt ta bort en behållares alla underordnade objekt med ett enda gränssnittsanrop. En ny egenskap, MovieClip.isPlaying, returnerar MovieClip-objektets aktuella uppspelningsstatus.

Sound.loadCompressedDataFromByteArray och Sound.loadPCMFromByteArray – Utvecklare kan nu infoga komprimerade eller råa PCM-ljuddata i ett Sound-objekt för att spela upp ljud.

Nya funktioner i Flash Player 11Inbyggt 64-bitarsstöd (Flash Player Desktop)
– Utnyttja det inbyggda stödet för 64-bitars operativsystem och 64-bitars webbläsare på Linux, Mac OS och Windows.

Asynkron bitmappavkodning (nyhet i Flash Player) – Förbättra svarstiderna för program och få jämnare animering genom att avkoda bilder vid den första inläsningen i stället för på begäran. Bilderna cachelagras efter behov.

Stöd för säkra TLS-socketar (nyhet i Flash Player) – Möjliggör säker kommunikation för klient-/serverprogram.

Nya funktioner i AIR 3


Systemspecifika tillägg
– Bibliotek med systemspecifika tillägg kan användas för att skapa och använda systemspecifika bibliotek som kan anropas med hjälp av ActionScript. Med hjälp av dessa bibliotek kan ActionScript-utvecklare utnyttja samma plattforms- och enhetsspecifika systemfunktioner och gränssnitt som är tillgängliga för systemspecifika program och enkelt integrera dessa i AIR-program. Systemspecifika tillägg kan även användas för kritisk kod eller för att överföra befintliga, systemspecifika bibliotek, som bildavkodare, för att användas i ett AIR-program.

Stöd för Flash Access-innehållsskydd för AIR Mobile – Nu finns det stöd för Flash Access-innehållsskydd på mobilenheter, inklusive smarttelefoner och läsplattor med Android. Dessutom finns det stöd för innehållsskydd på BlackBerry®-enheter. Obs! Flash Access för iOS stöds inte för tillfället. Flash Access för Flash Player Android stöds inte heller just nu. 

Krypterad lokal lagring för mobilenheter – Stöd för krypterad lokal lagring är nu tillgängligt på mobilenheter. Nu är det säkrare för program att lagra känsliga data på en användarenhet, vilket möjliggör stöd för lagring av känslig information som lösenord, certifikat och granskningsinformation.

Stöd för låst körningsmiljö – Den här populära funktionen från AIR for iOS är nu tillgänglig i AIR för skrivbordsprogram, Android och tv-enheter. Förenkla installationsprocessen för program och minska kostnaderna för testning/certifiering genom att packa AIR-miljön tillsammans med ditt program på Windows, Mac, Android och tv-enheter. 

Maskinvaruacceleration för scenvideo (AIR for Mobile) – Utnyttja maskinvaruacceleration för video i hela videoprocessen för att skapa effektiv HD-videouppspelning som imponerar. Minska processoranvändningen och få jämnare video, minskad minnesanvändning och trognare återgivning på mobiler (stöds på Android 3.1, BlackBerry och iOS) och tv-enheter.

Stöd för H.264/AAC-uppspelning (AIR for iOS) – Medger H.264- & AAC-uppspelning på iOS när maskinvaruacceleration för scenvideo används.  Den här funktionen kräver att video levereras antingen via progressiv hämtning eller HLS.  RTMP stöds inte på grund av plattformsbegränsningar.

Stöd för framåtriktad kamera (AIR for Android) – Stödet för framåtriktad kamera i AIR for iOS och BlackBerry är nu också tillgängligt på Android-enheter. Utnyttja den framåtriktade kameran för att hjälpa användarna att utnyttja funktioner för videokonferens och chatt på smarttelefoner och handdatorer.

Stöd för ljuduppspelning i bakgrunden (AIR for iOS) – Utvecklare kan nu skriva iOS-program som hanterar flera samtidiga åtgärder och som kan spela upp ljud när de ligger i bakgrunden, t.ex. musikprogram eller pålitliga röstkonferensprogram med stöd för flera samtidiga åtgärder.

Högtalarstyrning för mobilenheter (AIR for iOS & Android) – Ger utvecklare möjlighet att välja om ljudet ska spelas upp via telefonens högtalare eller externa högtalare.

16- och 32-bitars färgdjup – Tillhandahåller en programbeskrivningsinställning så att utvecklare kan styra färgdjupet på bilder på Android (16 bitar och 32 bitar) för renderMode=cpu/auto. AIR 2.7 och tidigare namnutrymmen använder som standard 16-bitars färg, medan AIR 3.0 och senare namnutrymmen som standard använder 32-bitars färg.

Gränssnitt för spelkontroller (AIR for TV) – Gör det möjligt för utvecklare att skapa program för tv-enheter, program som kan kommunicera med ansluten spelenhet (t.ex. en handkontroll). Obs! Den här funktionen finns ännu inte i AIR för skrivbordsprogram och mobiler. 

Kända fel

Stage3D

 • Mac: På Mac OS X stöds inte maskinvaruaccelererad återgivning på Intel GMA-, ATI Radeon x1600- och ATI Radeon 2400-kort.
 • Stage3D använder den integrerade grafikprocessorn på MacBook Pro med Intel i7- eller i5-processorer (2943979).
 • Maskinvaruaccelererad återgivning stöds inte på VIA-kretsar.

Säkra TLS-socketar och säkra policyfiler:

 • Linux har inte webbläsarcertifikat för Mac- och Windows-plattformarna, vilket krävs för att säkra policyfiler och TLS ska fungera problemfritt (2827902).
 • På MAC stöds listor över återkallade certifikat (CRL) i DER-format, men inte i PEM-format.

Flash Player för Android

 • Speex-strömmar med egenskapen ns.bufferTime inställd på ett värde som inte är noll råkar ut för en fördröjning på 4–5 sekunder vid start (2884740).
 • På grund av ett fel som rör AAC-maskinvaruavkodaren på Samsung Infuse och Epic 4G spelas ljud upp med en bråkdel av den avsedda hastigheten (2884721).

AIR för iOS

 • När ett program som både hanterar liveströmmar från en kamera och vanlig uppspelning samtidigt, startas om efter en skärmlåsning, förblir det låst vid den bildruta som visades när telefonen låstes.(2875954)

Flash Access

 • Information om kända problem med klient och server-SDK i Flash Access finns på http://help.adobe.com/sv_SE/flashaccess/3.0/releasenotes.html.

Övrigt

 

Om du skriver för Flash Player 11

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 13 som mål genom att skicka ett extra kompilatorargument till Flex-kompilatorn: -swf-version=13. Anvisningarna är följande.
Om du använder Adobe Flex SDK:

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 11.
 • Hämta Flex 4.5 SDK (4.5.0.20967) från Flex 4.5 SDK-tabellen.
 • Installera programmet i utvecklingsmiljön.
  • I Flash Builder skapar du ett nytt ActionScript-projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> ActionScript project (ActionScript-projekt).
  • Öppna projektets egenskapspanel (högerklicka och välj 'Properties' ('Egenskaper')). Välj 'ActionScript Compiler' ('ActionScript-kompilator') i listan till vänster.
  • Använd alternativet 'Configure Flex SDK's' ('Konfigurera Flex SDK') uppe i det högra hörnet för att peka projektet till Flex version 20967. Klicka på OK.
 • Konfigurera projektet med SWF version 13 som mål.
  • Öppna projektets egenskapspanel (högerklicka och välj 'Properties' ('Egenskaper')). Välj 'ActionScript Compiler' ('ActionScript-kompilator') i listan till vänster.
  • Lägg till följande i indata för 'Additional compiler arguments' ('Ytterligare kompilatorargument'): -swf-version=13. Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 13 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
  • Kontrollera att du har installerat den nya versionen av Flash Player 11 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 3

Uppdatera till namnutrymmet AIR 3.0. Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 3.0-namnutrymmet för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.0. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.0 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare som börjar använda AIR 3.0-namnutrymmet bör ändå uppdatera, även om det inte finns något behov av de nya 3.0-funktionerna än. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till:

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.0"> Systemkrav

Aktuella systemkrav för Flash Player finns på http://www.adobe.com/products/flashplayer/systemreqs/.

De aktuella systemkraven för AIR finns på http://www.adobe.com/products/air/systemreqs/.

Systemkraven för Flash Access (klient och server) finns på http://www.adobe.com/products/flashaccess/systemreqs/

Följande lägsta systemkrav gäller för Flash Player 11:

 

Windows

Macintosh  

Linux

Solaris

Android 

Processor

2,33 GHz eller snabbare x86-kompatibel processor eller Intel® Atom™ 1,6 GHz eller snabbare processor för enheter av Netbook-typ

Intel® Core™  Duo 1,83 GHz-processor eller snabbare

2,33 GHz eller snabbare x86-kompatibel processor, eller Intel Atom™ 1,6 GHz eller snabbare processor för enheter av Netbook-typ

1 600 MHz Sun™ UltraSPARC® IIIi eller snabbare processor

ARMv7-processor med Vector FPU, minst 550 MHz, OpenGL ES2.0, H.264- & AAC-maskinvaruavkodare

Operativsystem 

Microsoft® Windows® XP (32-bitars), Windows Server® 2003 (32-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars), Windows Vista® (32-bitars), Windows 7 (32- och 64-bitars)

Mac OS® X 10.6 och Mac OS X 10.7

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5.6 eller senare (32- och 64-bitars), openSUSE® 11.3 eller senare (32- och 64-bitars), Ubuntu 10.04 eller senare (32- och 64-bitars)

Solaris™ 10

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 och 3.2

Webbläsare

Internet Explorer 7.0 och senare, Mozilla Firefox 4.0 och senare, Google Chrome, Safari 5.0 och senare, Opera 11

Safari 5.0 och senare, Mozilla Firefox 4.0 och senare, Google Chrome, Opera 11

Mozilla Firefox 4.0 och senare, Google Chrome

Mozilla Firefox 4 och senare

Android-webbläsare

Minne

128 MB RAM (1 GB RAM rekommenderas för enheter av Netbook-typ), 128 MB grafikminne

512 MB RAM, 128 MB grafikminne

512 MB RAM, 128 MB grafikminne

2 GB RAM

256 MB RAM 

Följande lägsta systemkrav gäller för AIR 3:

 

Windows

Macintosh  

Android 

iOS

Processor/maskinvara

2,33 GHz eller snabbare x86-kompatibel processor eller Intel Atom™ 1,6 GHz eller snabbare processor för enheter av Netbook-typ

Intel® Core™  Duo 1,83 GHz-processor eller snabbare

ARMv7-processor med Vector FPU, minst 550 MHz, OpenGL ES2.0, H.264- & AAC-maskinvaruavkodare

iPod Touch (3:e generationen) 32 GB- och 64 GB-modeller, iPod Touch 4, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2

Operativsystem 

Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (inklusive 64-bitarsversioner) med Service Pack 2 eller Windows 7

Mac OS® X 10.6 och 10.7

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 och 3.2

iOS 4 och senare

RAM

512 MB RAM (1 GB rekommenderas)

512 MB RAM (1 GB rekommenderas)

256 MB RAM 

 -

Rapportera problem

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe Flash Player och AIR och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto