Läs om hur du aktiverar eller inaktiverar Adobe-program.

Aktivera en app

Vad innebär aktivering?

Aktivering och anslutning av ett program till en giltig användarlicens sker automatiskt för de flesta appar och program. I vissa fall måste du aktivera programmet manuellt innan du kan använda det. Sök reda på produkten i tabellen nedan och läs om hur du aktiverar den.

Creative Cloud, Acrobat DC

Logga in med Adobe Creative Cloud, Acrobat Pro DC eller Acrobat Standard DC för att aktivera din programvara (till exempel Photoshop, Lightroom, Illustrator eller Acrobat DC). Starta programmet och välj Hjälp > Logga in (ditt Adobe ID). Eller logga in via ditt datorprogram Creative Cloud.

För detaljerade anvisningar, se Logga in och logga ut för att aktivera Creative Cloud-program.

Dyker det upp ett problem? Mer information finns iFelsökning för aktivering och inloggning i Creative Cloud.

Creative Suite 6 och tidigare

CS6: Logga in med dittAdobe IDoch lösenord för att aktivera programvaran inom de första sju dagarna av användning. Följ instruktionerna nedan för att göra detta.

CS5.5, CS5, CS4, CS3 och tidigare: Aktivering sker automatiskt så snart som programmet känner av en Internet-anslutning, annars kommer programmet uppmana dig att aktivera den under installationen. Följ stegen nedan för att aktivera programvaran manuellt.

För att aktivera programvaran manuellt:

Obs!

För mer information om att aktivera CS2-PROGRAM, inklusive Acrobat 7 och Audition 3, se Felkod: ”Aktiveringsservern är inte tillgänglig” | CS2, Acrobat 7, Audition 3.

 1. Se till att datorn är ansluten till Internet.

 2. Öppna programmet.

 3. Välj Hjälp > Aktivera. (Om alternativet är nedtonat har du redan aktiverat programvaran.)

 4. Logga med dittAdobe ID och lösenord för att aktivera programvaran.

  Om du inte har något Adobe ID visas ett alternativ för att skapa ett. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs!

Dyker det upp ett problem eller behöver du aktivera offline? Se Felsökning för aktivering och inaktivering.

Acrobat XI, X

Adobe Acrobat XI och X aktiveras automatiskt så snart programmet känner av en Internet-anslutning.

Om du måste aktivera programmet manuellt (till exempel om du inaktiverade det på en dator för att sedan aktivera det på en annan dator) följer du stegen i Creative Suite 6 och tidigare versioner.

Flash Player, Acrobat Reader och Shockwave Player

Du behöver inte aktivera dessa produkter. Besök följande webbplatser om du behöver hjälp med dessa produkter:

Photoshop Elements, Premiere Elements

Produkten aktiveras när programmet startas för första gången när du har angett serienumret.

Om du inaktiverar produkten genom att välja Hjälp >,Logga ut kan du aktivera den igen genom att välja Hjälp >Logga in. Produkten startas i testläget. Välj Licensiera programmet och ange serienumret.

Du ska ha fått serienumret när du köpte produkten. För ytterligare information om att hitta serienumret, se Hitta ditt serienummer eller din inlösenkod.

Hitta ditt serienummer eller din inlösenkod

Vissa produkter kräver att du ska ange ditt serienummer eller din inlösenkod innan du kan börja använda produkten. Ditt serienummer eller inlösenkod får du när du köper produkten.

Obs!

Creative Cloud-program kräver inte serienummer. Ett fel har inträffat om du ombeds att ange ett serienummer vid start av ett Creative Cloud-program. Information om hur du löser problemet finns i Creative Cloud-programmet frågar efter serienummer.

Aktivera ett program på en ny dator

Creative Cloud, Acrobat DC

Du kan använda ditt enskilda abonnemang på högst två datorer eller enheter. 

För att få information om hur du använder ditt abonnemang på ännu en dator eller enhet, se Använd ditt abonnemang på ännu en dator eller enhet.

Fristående produkter som Photoshop Elements eller Premiere Elements

Du kan installera din produkt på upp till två datorer. Om du vill flytta din produkt till en ny dator ska du bara välja Hjälp > Logga ut i produkten från en av datorerna som har en aktiv licens. Du kan gör sedan installera produkten på din nya dator.

Om datorn som du installerade produkten på inte längre är tillgänglig, kontakta oss för att uppdatera informationen i systemet. När informationen tas bort kan du installera produkten på ett nytt system. 

Inaktivera en app

Vad är inaktivering?

Inaktiveringen kopplar bort ett program från en giltig användarlicens. Du kan aktivera ett inaktiverat program när som helst, om du vill. Du behöver inte avinstallera ett program från datorn för att inaktivera det. Avinstallation av ett program innebär inte att dess licens inaktiveras.

Med en enda licens för programvara från Adobe kan du installera programmen på två datorer – t. ex. en hemma och en på jobbet. Om du vill installera programmet på en tredje dator måste du först inaktivera en installation av programmet. Gör så här.

Inaktivera Creative Cloud

Du kan inaktivera ett Creative Cloud-program genom att logga ut. Starta valfritt Creative Cloud-program och välj Hjälp > Logga ut (ditt Adobe ID). Du kan även logga ut från datorprogrammet Creative Cloud eller inaktivera en enhet från din kontosida på adobe.com. För detaljerade anvisningar, se Logga ut från Creative Cloud och Logga ut från kontosida.

Obs!

Alternativet att logga ut från kontosidan är inte tillgängligt i länder där Digital River är verksamma.

Dyker det upp ett problem? Mer information finns iFelsökning för aktivering och inloggning i Creative Cloud.

Inaktivera Acrobat DC

Prenumerationsversion

Om du har en Acrobat DC-prenumeration kan du enkelt inaktivera programmet genom att logga ut. Starta programmet och välj Hjälp > Logga ut (ditt Adobe ID).Du kan även logga ut från din kontosida på adobe.com.För detaljerade anvisningar, se Logga ut från Creative Cloud och Logga in och ut från kontosida.

Obs!

Alternativet att logga ut från kontosidan är inte tillgängligt i länder där Digital River är verksamma.

Version utan abonnemang (fristående)

Om du har en fristående version utan abonnemang av Acrobat DC loggar du ut från Acrobat för att inaktivera den. Starta programmet och välj Hjälp > Logga ut (ditt Adobe ID).

Obs!

Kontrollera att du är ansluten till Internet innan du provar att logga ut.

Inaktivera Acrobat XI/X, Creative Suite 6, och tidigare

 1. Se till att datorn är ansluten till Internet.

 2. Öppna programmet.

 3. Välj Hjälp > Inaktivera.

 4. Välj ett av följande alternativ:

  • Inaktivera ellerAvbryt Aktivering: Dessa alternativ inaktiverar programmet men behåller licensieringsinformation på din dator. Välj ett av dessa alternativ om du vill inaktivera programvaran temporärt och planerar att aktivera den på den här datorn igen.
  • Inaktivera permanent: Detta alternativ inaktiverar programmet och tar bort licensinformationen från din dator. Om du vill använda programvaran på datorn igen, skriver du in serienumret på nytt.

Inaktivera Photoshop Elements eller Premiere Elements

För inaktivera Photoshop Elements or Photoshop Elements behöver du bara logga ut från programmet genom att välja Hjälp > Logga ut.

Obs!

Dyker det upp ett problem? Se felsökning för aktivering och inaktivering.

VANLIGA FRÅGOR

Vad innebär aktivering?

Aktivering är den process då Adobe validerar din programvara för att upptäcka och förhindra bedrägeri och missbruk av Adobes produkter och tjänster. Aktivering innebär att information skickas till Adobe vid olika tidpunkter, t. ex. vid hämtning, installation, avinstallation, serialisering, start samt vid uppdatering av Adobes programvaror. Adobe kan även använda denna information, på egen hand eller i kombination med annan information som Adobe kan ha, för att (i) ge dig lämpliga alternativ för licensförnyelse och (ii) inhämta mer kunskap om Adobe programvaruanvändning så att vi kan engagera och behålla våra kunder.

Vilken information skickas till Adobe vid aktivering?

Följande typer av information kan skickas till Adobe vid aktivering:

Identifierare (ID)

 • Unika ID (genererade av Adobe) som är specifika för din dator och den licens som du har för programvaran. Dessa ID kan inte användas för att hitta din dator eller för att identifiera dig personligen.
 • Ditt Adobe ID om du har loggat in till Adobe som en del av en installation, uppdatering eller användning av Adobe-programmet. Adobe ID identifierar dig och kopplas till all information som du har lämnat till Adobe när du skapat eller använt ditt Adobe-konto. Om du eller ditt företag använder en administratör eller annan godkänd part för denne kan vi även erhålla Adobe ID för den parten.

Information om installerade Adobe-produkter

 • Serienummer som är associerade med installerade produktlicenser
 • Produktnamn och versionsnummer; vilken licenstyp som köpts
 • Version av licensavtal för slutanvändare kopplat till programvaran
 • Det antal gånger som du har öppnat ett Adobe-program sedan senaste aktivering för vart och ett av programmen som är associerade med produktlicensen

Information om operativsystem

 • Operativsystem och version
 • Lokalisering (språkdialekt och skrivsystem) som används
 • Tid på den lokala datorn (inklusive tidzon)
 • Datornamn
 • MAC-adress

IP-adress

Den IP-adress som tilldelats dig av din internetleverantör tas emot av Adobe som en del av processen med att skicka aktiveringsdata till Adobe.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy