Ogled komentarjev

Seznam komentarjev prikazuje vse komentarje v dokumentu PDF in vsebuje orodno vrstico s pogostimi možnostmi, kot so razvrščanje, filtriranje in druge možnosti za delo s komentarji.

Seznam komentarjev
Seznam komentarjev je v podoknu Komentar.

Odpiranje seznama komentarjev

 1. Izberite Komentarji > Seznam komentarjev.
 2. V meniju Možnosti na vrhu seznama komentarjev naredite nekaj od tega:
  • Razširite ali strnite komentarje. V meniju z možnostmi Seznam komentarjev kliknite Razširi vse ali Strni vse. Če želite posamezne komentarje razširiti ali strniti, kliknite znak plus ali minus ob komentarju.

  • Odsidrajte seznam komentarjev in ga prikažite v ločenem oknu.

  • Uvozite in izvozite komentarje.

  • Ustvarite ali natisnite povzetek komentarjev.

  • Izvozite komentarje v Word ali AutoCAD.

  • Navedite nastavitve za komentiranje.

Razvrščanje komentarjev

Komentarje na seznamu lahko razvrstite po avtorju, strani, vrsti, datumu, stanju kljukice ali stanju po osebi. V niti odgovorov bo razvrščen le prvi komentar, odgovori pa bodo razvrščeni v kategorijo, kjer je prvo sporočilo v niti.

 1. Izberite Komentarji > Seznam komentarjev.
 2. Izberite možnost v meniju Razvrsti po na seznamu komentarjev.

Filtriranje komentarjev

Komentarje lahko skrijete ali prikažete po vrsti, pregledovalcu (avtorju), stanju ali stanju kljukice. Filtriranje vpliva na videz komentarjev v oknu dokumenta in na seznamu komentarjev. Ko komentarje natisnete ali povzamete, lahko določite, ali bodo natisnjeni oziroma povzeti tudi skriti komentarji. Ko skrijete komentar opombe, ki ima odgovore, bodo skriti tudi drugi odgovori v niti.

Opomba:

Pri pregledu na osnovi e-pošte skriti komentarji ne bodo vključeni v komentarje, poslane pobudniku.

 1. V meniju Filtriraj komentarje na seznamu komentarjev naredite nekaj od tega:
  • Če želite počistiti vse filtre, izberite Pokaži vse komentarje. Lahko pa uporabite Ctrl + 8 (Windows) ali Command + 8 (Mac OS).

  • Če želite skriti vse komentarje, izberite Skrij vse komentarje. Lahko pa uporabite Ctrl + Shift + 8 (Windows) ali Command + Shift + 8 (Mac OS).

  • Če želite komentarje filtrirati, izberite kategorije, ki bodo prikazane. Če na primer želite, da se prikazujejo samo komentarji v obliki označevalne opombe, ki jih niste označili, izberite > Vrsta > Označevalne opombe, nato pa izberite > Označeno > Odznačeno, da se prikažejo samo odznačeni komentarji v obliki označevalne opombe.

  • Če želite odstraniti filter, izberite Vse za skrite kategorije. Če ste na primer filtrirali komentarje tako, da so prikazani samo komentarji izbranega pregledovalca, izberite > Pregledovalec > Vse.

  • Če želite odpreti vse pojavne opombe, z desno miškino tipko kliknite pripombo in izberite Odpri vsa pojavna okna. (na voljo samo, če je seznam komentarjev zaprt)

  • Če želite zapreti vse pojavne opombe, z desno miškino tipko kliknite pripombo in izberite Minimiraj vsa pojavna okna. (na voljo samo, če je seznam komentarjev zaprt).

Odgovarjanje na komentarje

Opomba:

V programu Reader so funkcije za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Odgovori na komentarje so še posebej koristni pri pregledovanjih v skupni rabi, kjer lahko udeleženci berejo komentarje drugih udeležencev. Uporabijo jih lahko tudi pobudniki pregleda in z njimi pregledovalcem sporočajo, da so bili njihovi predlogi upoštevani. Ko eden ali več pregledovalcev odgovori na komentar, se skupina odgovorov imenuje nit. Prva dva odgovora v niti se prikažeta v pojavni opombi. Na seznamu komentarjev so prikazani vsi odgovori. Odgovori so zamaknjeni pod izvirnim komentarjem. Število odgovorov na komentar se prikaže, ko postavite kazalec na komentar.

A. Glava odgovora B. Meni Možnosti C. Možnost odgovarjanja na seznamu komentarjev
Odgovori so prikazani neposredno pod komentarjem, v pojavni opombi in na seznamu komentarjev.

A. Glava odgovora B. Meni Možnosti C. Možnost odgovarjanja na seznamu komentarjev 

Odgovarjanje v pojavni opombi

 1. Odprite pojavno opombo komentarja.
 2. V meniju Možnosti izberite Odgovori.
 3. V polje, ki se prikaže, vnesite odgovor.

Odgovarjanje na seznamu komentarjev

 1. Izberite komentar s seznama komentarjev.
 2. V meniju Možnosti izberite Odgovori.
 3. V polje, ki se prikaže, vnesite odgovor.

Brisanje odgovora

Če izbrišete komentar, ki vključuje odgovore, bo izbrisan le komentar. Vsi komentarji bodo ostali v PDF-ju, nit pa se bo ohranila. Prvi odgovor se pretvori v komentar.

 1. V pojavni opombi z desno miškino tipko kliknite odgovor in izberite Izbriši.

Nastavitev stanja ali kljukice

Opomba:

V programu Reader so funkcije za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Stanja in kljukice so uporabni pri sledenju komentarjem, ki ste jih prebrali ali ki zahtevajo dodatno dejanje. V operacijskem sistemu Windows lahko uporabite stanje ali kljukico za označevanje komentarjev, ki jih želite izvoziti v dokument Word. Z nastavitvijo stanja pregleda lahko pokažete ali skrijete skupino komentarjev in obvestite udeležence pregleda, kako boste komentar uporabili. Ko nastavite stanje pregleda, prikaza ni mogoče odstraniti s komentarja v seznamu komentarjev, tudi če spremenite stanje pregleda v Brez. Kljukice so namenjene osebni uporabi in niso prikazane, ko dokument PDF odprejo drugi, razen če spremenite stanje komentarjev.

Nastavitev stanja

 1. Na seznamu izberite komentar in ga kliknite z desno miškino tipko, da prikažete meni z možnostmi. Izberite možnost v meniju Nastavi stanje.

  Stanje pregleda se prikaže v komentarju skupaj z imenom tistega, ki je to stanje nastavil. Če stanje pregleda nastavi še drugi pregledovalec, sta na seznamu komentarjev prikazani imeni obeh pregledovalcev in stanj pregleda.

 2. Če si želite ogledati zgodovino sprememb komentarja, z desno miškino tipko kliknite ikono opombe, oznako ali naslovno vrstico pojavne opombe ter izberite Lastnosti. Kliknite jeziček Zgodovina pregleda.

Označevanje komentarjev s kljukico

 1. Na seznamu izberite komentar in kliknite potrditveno polje ob njem, da se prikaže ikona potrditvene oznake .

S povzemanjem komentarjev na priročen način dobite povzetek vseh komentarjev, povezanih z dokumentom PDF. Ko komentarje povzemate, lahko ustvarite nov dokument PDF s komentarji in ga natisnete ali pa natisnete povzetek. Povzetek ni nikakor povezan z dokumentom PDF, iz katerega izvirajo komentarji.

Možnosti postavitve strani povzetkov komentarjev
Možnosti postavitve strani povzetkov komentarjev

A. Dokument in komentarji s povezovalnimi črtami na eni strani B. Dokument in komentarji s povezovalnimi črtami na ločenih straneh C. Samo komentarji D. Dokument in komentarji z zaporednimi številkami 

Acrobat privzeto natisne dokumente PDF z vsemi vstavljenimi žigi. Za najboljši nadzor nad načinom tiskanja na seznamu komentarjev izberite  >Natisni s povzetkom komentarjev.

 1. Filtrirajte komentarje, da bodo prikazani le tisti, ki jih želite imeti v povzetku. (Na seznamu komentarjev kliknite Filtriraj komentarje in izberite kategorije komentarjev, ki jih želite pokazati.)
 2. Za najboljši nadzor nad tiskanjem komentarjev izberite  >Natisni s povzetkom komentarjev. Če želite ustvariti ločen PDF s komentarji, izberite  > Ustvari povzetek komentarjev.
 3. V pogovornem oknu Ustvari povzetek komentarjev naredite to:
  • Izberite postavitev dokumenta in komentarjev. Postavitev določa možnosti, ki bodo na voljo.

  • Izberite način razvrščanja komentarjev.

  • Določite obseg strani in izberite, ali želite vključiti tudi strani brez komentarjev.

  • Izberite, ali naj povzetek vsebuje vse komentarje ali samo tiste, ki so trenutno prikazani.

 4. Kliknite Ustvari povzetek komentarjev.

Iskanje komentarja

Komentar na seznamu komentarjev najdete po besedi ali besedni zvezi.

 1. Če želite prikazati seznam komentarjev, izberite Komentar > Seznam komentarjev.
 2. V polju Najdi navedite besedo ali besedno zvezo, ki jo želite poiskati.

Na seznamu komentarjev se prikažejo komentarji, ki izpolnjujejo pogoje iskanja; število komentarjev se prikaže v glavi plošče.

Brisanje komentarjev

V pregledu v skupni rabi ni mogoče izbrisati komentarjev drugih pregledovalcev ali zaklenjenih komentarjev.

Opomba:

Če želite izbrisati vse komentarje v PDF-ju, izberite Orodja > Zaščita > Odstrani skrite podatke, nato pa komentarje odstranite s pogovornim oknom. Funkcija v Readerju ni na voljo.

Brisanje komentarja

 1. Naredite nekaj od tega:
  • Izberite komentar in pritisnite tipko Delete.

  • Na seznamu komentarjev izberite komentarje, ki jih želite izbrisati, in v meniju z možnostmi izberite Izbriši.

   Opomba: preden pritisnete tipko Izbriši, preverite, ali je komentar izbran.

Odklepanje komentarja

 1. Z desno miškino tipko kliknite komentar in izberite Lastnosti.
 2. Počistite izbor možnosti Zaklenjeno.

Preverjanje črkovanja vsega besedila v komentarjih

Črkovanje lahko preverite v besedilu, ki ste ga vnesli v komentarje opomb in v polja obrazca. Črkovanja v besedilu temeljnega dokumenta Adobe PDF ne morete preveriti.

 1. Izberite Urejanje > Preveri črkovanje > V komentarjih, poljih in besedilu, ki ga je mogoče urejati. Če je PDF odprt v spletnem brskalniku, poskrbite, da bo orodna vrstica Urejanje odprta, in kliknite gumb Preveri črkovanje .
 2. Kliknite Začni.
 3. Če želite spremeniti besedo, naredite nekaj od tega:
  • Uredite izbrano besedo. Če želite spremembo razveljaviti, kliknite Razveljavi urejanje. Če želite spremembo sprejeti, kliknite Spremeni.

  • Dvokliknite predlagani popravek.

  • Izberite predlagani popravek in kliknite Spremeni. Kliknite Spremeni vse, če želite zamenjati vse primere neprepoznane besede s predlaganim popravkom.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu