Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Recenzování PDF

Když dostanete e-mailové pozvání k recenzi PDF, toto pozvání obvykle obsahuje PDF jako přílohu nebo poskytuje adresu URL souboru PDF. Některá pozvání mohou obsahovat přílohu FDF (Forms Data Format). Když otevřete soubor FDF, zkonfigurují se vaše nastavení recenzování a v aplikaci Acrobat se otevře PDF.

PDF v recenzi mají speciální funkce, zahrnující nástroje pro poznámky a pruh zpráv dokumentu s pokyny. Pomocí nástrojů pro poznámky přidejte poznámky do PDF a poté je odešlete. Poznámky publikujte na server poznámek, kde je mohou vidět ostatní, nebo je odešlete jako e-mailovou přílohu iniciátorovi recenze.

Poznámka:

Je možné přijímat i PDF, které neobsahuje zvláštní funkce. V tom případě přidejte své poznámky pomocí nástrojů z panelů Anotace a Kreslená označení na stránce Poznámka. Pak PDF uložte a odešlete zpět. (Viz přehled nástrojů Anotace a kreslená označení .)

Chcete-li si PDF prohlédnout později, znovu je otevřete v nástroji Sledování. Tím zajistíte, že vaše poznámky budou přidány do sledované kopie PDF a že je obdrží iniciátor. Pokud své poznámky neodešlete nebo nepublikujete hned, uložte PDF před jeho zavřením, abyste zabránili ztrátě svých poznámek. Dokud iniciátor recenze nepřijme vaše poznámky, objeví se pouze ve vaší lokální kopii PDF a pro ostatní recenzenty nejsou viditelné. Video o základech recenzování naleznete na webu www.adobe.com/go/lrvid_014_acrx_cz

Pokud recenzujete soubor PDF v aplikaci Acrobat 9 nebo starší nebo v aplikaci Reader 9 nebo starší, některé funkce nejsou dostupné.

Připojení se do recenze

 1. V e-mailové aplikaci otevřete soubor PDF klepnutím na adresu URL nebo poklepáním na přílohu (PDF nebo FDF).
 2. Pokud se zobrazí výzva, proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • Přihlaste se na server Acrobat.com pomocí svého identifikátoru Adobe ID a hesla.
  • Klikněte na Připojit v dialogovém okně Sdílená recenze.
  • Klikněte na OK v okně Vítejte ve sdílené recenzi. V tomto okně je zobrazen termín recenze, účastníci, informace o tom, jestli jednotliví recenzenti vložili nějaké poznámky, a umístění serveru s poznámkami.
  • Zadejte své jméno, e-mailovou adresu, název společnosti a funkci.
 3. Soubor uložte do umístění, kde ho snadno najdete, například na plochu.
 4. Přidejte do PDF poznámky pomocí nástrojů z panelu Poznámky. Chcete-li odstranit poznámku, vyberte ji a stiskněte klávesu Delete. (Odstranit můžete pouze vámi vytvořené poznámky.)

 5. Proveďte všechny z následujících úkonů, které se právě hodí:
  • Pokud jste upozorněni, že jsou dostupné nové poznámky od jiných recenzentů, klikněte na zprávu. Nové poznámky se objeví v PDF.
  • Pokud chcete zjistit, zda jsou dostupné nové poznámky od jiných recenzentů, klikněte na tlačítko Zkontrolovat nové poznámky .
 6. Odešlete své poznámky kliknutím na pruhu zpráv dokumentu na možnost Publikovat poznámky nebo Odeslat poznámky iniciátorovi recenze.

  Když odešlete poznámky, PDF obsahující vaše poznámky se iniciátorovi recenze pošle jako příloha e-mailu. Když publikujete poznámky, vaše poznámky se uloží na server poznámek.

Volby v pruhu zpráv dokumentu

Volby v pruhu zpráv dokumentu závisí na tom, jak iniciátor recenzi nastavil a zda máte přístup na server poznámek.

Další informace o různých typech recenzí naleznete v tématu O řízených recenzích dokumentů PDF.

Zkontrolovat nové poznámky

Požádá Acrobat, aby synchronizoval poznámky mezi serverem poznámek a lokálním pevným diskem. Pokud na toto tlačítko nekliknete, aplikace Acrobat zkontroluje nové poznámky každých 10 minut, je-li dokument otevřený, a každou hodinu, je-li zavřený.

Sloučit poznámky

Zkopíruje poznámky z otevřeného PDF do vaší kopie. Tato volba je dostupná pouze pro soubory PDF, které dostanete od recenzentů v e-mailových recenzích.

Publikovat poznámky

Dostupné pouze u sdílených recenzí. Pošle vaše nové poznámky na server poznámek. Po ukončení recenze je toto tlačítko neaktivní.

Uložit archivní kopii

Dostupné pouze ve sdílených recenzích po jejich ukončení. Uloží kopii dokumentu s poznámkami recenzentů na váš pevný disk.

Poslat poznámky

Vytvoří e-mailovou zprávu adresovanou iniciátorovi recenze, která jako přílohu obsahuje dokument PDF. Tato možnost je pro recenzenty vždy dostupná v e-mailových recenzích. Zobrazuje se ve sdílených recenzích, pokud recenzent zvolil práci v režimu offline, nebo pokud se připojení k serveru poznámek nezdařilo.

Stav

Ikona značící stav připojení serveru poznámek. Ikona se zobrazuje jako ikona posledního úspěšného pokusu o připojení , ikona posledního neúspěšného pokusu o připojení nebo ikona probíhajícího pokusu o připojení . Kliknete-li na tuto ikonu, zobrazí se nabídka s dalšími možnostmi: možnost Sledovat recenze otevře nástroj sledování; funkce Uložit jako archivní kopii uloží kopii PDF, která již není připojena k recenzi; funkce Pracovat offline vám umožní práci v režimu offline, ve kterém lze zapisovat poznámky, ale nemůžete je publikovat, dokud aplikaci znovu nepřepnete do režimu online. Chcete-li přepnout do režimu online, klikněte na tlačítko Znovu připojit k serveru.

Kontrola nově publikovaných poznámek

Pokud se účastníte sdílené recenze, aplikace Acrobat synchronizuje publikované poznámky na vašem místním pevném disku s poznámkami na serveru. Aplikace Acrobat vás upozorní, pokud jsou k dispozici nové poznámky. Protože synchronizace pokračuje i po zavření PDF, budete upozornění dostávat i nadále.

Zprávy v oznamovací oblasti vás budou informovat, když se k recenzi přidají další uživatelé, když se vyskytnou aktualizace (více recenzí), při změně termínu odevzdání a když se nezdaří pokus o synchronizaci. Budou vás také informovat, když se do nástroje sledování přidá nové přihlášení k vysílání. Můžete změnit frekvenci zpráv a synchronizace poznámek a manuálně spustit proces synchronizace.

Abyste mohli prohlížet nové poznámky ve sdílené recenzi, musíte mít přístup ke službě Acrobat.com nebo musíte být schopni se připojit k síti, kde je umístěn server poznámek. Pokud se nemůžete připojit, zkontrolujte stav serveru v okně nástroje sledování, abyste určili příčinu problémů.

 1. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat nové poznámky v pruhu zpráv dokumentu.

Odeslání poznámek v e-mailu

Pokud recenzujete PDF offline nebo za bránou firewall nebo pokud se přeruší vaše připojení k serveru poznámek, možná bude nutné poslat poznámky v e-mailové zprávě.

 1. Zvolte Nástroj > Odeslat soubor.

 2. V dialogovém okně Odeslat e-mail vyberte možnost Výchozí e-mailová aplikace nebo vyberte položku Použít webovou poštu a v nabídce Vybratvyberte příslušného klienta webové pošty.

 3. Klikněte na tlačítko Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Poznámka:

  Pokud PDF přesahuje maximální velikost 5 MB, aplikace Acrobat vás vyzve k odeslání poznámek v souboru FDF (Forms Data Format). Iniciátor může tento malý soubor importovat. Chcete-li upravit limit, otevřete dialogové okno Předvolby a vyberte položku Recenzování. Poté zadejte novou hodnotu pro možnost Posílat poznámky jako FDF pro soubory větší než [#] MB.

Publikování poznámek od ostatních recenzentů

Když se účastníte recenze, můžete dostat poznámky od jiných recenzentů. Pokud recenzent nemá například přístup k serveru, může vám odeslat poznámky. V jiném příkladu předpokládejme, že jste požádali o zpětnou vazbu osoby, které k recenzi nebyly původně přizvány. Tito recenzenti mohou vrátit kopii recenzovaného PDF se svými poznámkami. Po převzetí vlastnictví poznámek je můžete sdílet s ostatními v recenzi.

 1. Otevřete PDF obsahující poznámky.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na dotaz, zda chcete publikovat poznámky za daného recenzenta, klikněte na OK. Publikované poznámky se objeví v PDF. Vaše jméno se objeví v titulním pruhu a v těle poznámky se zobrazí jméno autora a před ním text „Jménem“.

  Poznámka:

  Chcete-li skrýt možnost „Jménem (koho)“, v dialogovém okně Předvolby v nabídce Recenzování odškrtněte možnost Zobrazit text „Jménem“ v poznámce, když uživatel převezme vlastnictví poznámek ve sdílené recenzi.

  • Klikněte na Ano v okně s dotazem, zda chcete poznámky sloučit, nebo klikněte na Sloučit poznámky v pruhu zpráv dokumentu a pak klikněte na Poslat poznámky. Podle potřeby přidejte e-mailové adresy pro další recenzenty a pak klikněte na Poslat.
  • V aplikaci Acrobat nebo Reader otevřete kopii PDF a vyberte možnost Poznámka > Seznam poznámek > Volby > Importovat datový soubor. Vyberte soubor s poznámky od recenzentů. Podle potřeby přidejte e-mailové adresy pro další recenzenty a pak klikněte na Poslat.

Publikují nebo pošlou se pouze nové nebo upravené poznámky.

Opětovné připojení do recenze

K novému otevření PDF z aktivní recenze použijte nástroj Sledování. Nástroj Sledování zobrazí pouze uložené soubory PDF. Pokud jste PDF po prvním otevření neuložili, otevřete jej znovu pomocí e-mailové aplikace.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V aplikaci Acrobat vyberte Poznámka > Recenze > Sledovat recenze.
  • V aplikaci Reader vyberte příkaz Zobrazení > Sledování.
 2. V okně nástroje Sledování dvakrát klikněte na soubor PDF.

 3. Přidejte nové poznámky nebo upravte stávající poznámky. Chcete-li odstranit poznámku, vyberte ji a stiskněte klávesu Delete. (Odstranit můžete pouze vámi vytvořené poznámky.)

  Aplikace Acrobat odebere odstraněné poznámky z PDF online při příští synchronizaci poznámek. Pokud odstraníte poznámky, které jste poslali v dřívějším e-mailu, tyto poznámky se z dokumentu iniciátora recenze neodstraní.

 4. V pruhu zpráv dokumentu klikněte na Publikovat poznámky.

  Publikují nebo pošlou se pouze nové nebo upravené poznámky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online