Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Zabezpečení heslem a omezení tisku, úprav nebo kopírování

Přístup k PDF můžete omezit nastavením hesel a omezením některých funkcí, jako je například tisk nebo úpravy dokumentu. Nelze však zabránit ukládání kopií dokumentu PDF. Kopie mají stejná omezení jako původní dokument PDF. Jsou k dispozici dva typy hesel:

Heslo pro otevření dokumentu

Heslo pro otevření dokumentu (označované také jako uživatelské heslo) od uživatele vyžaduje, aby k otevření PDF zadal příslušné heslo.

Heslo pro práva

Heslo pro práva (označované také jako heslo správce) vyžaduje heslo ke změně nastavení oprávnění. Pomocí hesla pro práva můžete v PDF omezit tisk, úpravy a kopírování obsahu. K otevření dokumentu v aplikaci Reader nebo Acrobat příjemci heslo nepotřebují. Heslo potřebují tehdy, pokud chtějí změnit vámi nastavená omezení.

Pokud je PDF zabezpečený oběma typy hesel, lze jej otevřít s použitím kteréhokoli z nich. Avšak pouze heslo pro práva umožňuje uživateli změnit omezené funkce. Vzhledem k vyšší úrovni zabezpečení je často přínosné nastavit oba typy hesel.

Poznámka:

Hesla nelze přidávat k podepsanému nebo certifikovanému dokumentu.

Přidání hesla do PDF

Do PDF můžete přidat zabezpečení heslem. K otevření PDF musí uživatel zadat heslo.

 1. Otevřete PDF a vyberte položky Nástroje > Ochrana > Zašifrovat > Zašifrovat pomocí hesla. (Pokud panel Ochrana není zobrazen, vyberte položky Zobrazení > Nástroje > Ochrana.)

  Chcete-li ochranu použít na portfolio PDF, otevřete nejprve příslušné portfolio PDF a vyberte položky Zobrazení > Portfolio > Titulní stránka. Poté vyberte možnost Nástroje > Ochrana > Zašifrovat > Zašifrovat pomocí hesla.

  Poznámka:

  Pokud nejsou tyto volby dostupné, je to způsobeno tím, že dokument nebo portfolio PDF již obsahuje nastavení zabezpečení, byl podepsán pomocí podpisu založeném na certifikátu nebo byl vytvořen v aplikaci LiveCycle Designer ES.

 2. Pokud se zobrazí dotaz, změňte zabezpečení kliknutím na tlačítko Ano.

 3. Vyberte možnost Vyžadovat heslo při otevření dokumentu a následně zadejte do příslušného pole heslo. Po každém úhozu na klávesu bude změřena síla vašeho hesla a bude naznačena pomocí barevných vzorů.

  Zabezpečení heslem - nastavení
  Pomocí možnosti Zabezpečení heslem – Nastavení můžete nastavit heslo k otevření PDF.

 4. Z nabídky Kompatibilita vyberte verzi aplikace Acrobat. Vybraná verze by měla být stejná nebo nižší, než je verze aplikace Acrobat nebo Reader příjemce. Pomocí volby Kompatibilita můžete určit typ použitého šifrování. Je důležité, abyste vybrali verzi, která je kompatibilní s verzemi aplikací Acrobat nebo Reader příjemce. Například aplikace Acrobat 7 nemůže otevřít soubor PDF šifrovaný pro aplikaci Acrobat X nebo novější.

  Dialogové okno Volby
  Volby řídící kompatibilitu se staršími verzemi a druhy šifrování

  • Volba Acrobat 6.0 a novější (PDF 1.5) umožňuje dokument šifrovat pomocí 128bitového šifrování RC4.
  • Volba Acrobat 7.0 a novější (PDF 1.6) umožňuje dokument šifrovat pomocí algoritmu šifrování AES s klíčem o délce 128 bitů.
  • Volba Acrobat X a novější (PDF 1.7) umožňuje dokument šifrovat pomocí 256bitového šifrování AES. Chcete-li použít 256bitové šifrování AES na dokumenty vytvořené v aplikaci Acrobat 8 nebo 9, vyberte volbu Acrobat X a novější.
 5. Vyberte volbu šifrování:

  Zašifrovat veškerý obsah dokumentu

  Zašifruje dokument i metadata dokumentu. Pokud je vybraná tato volba, vyhledávací programy nemají přístup k metadatům dokumentu.

  Zašifrovat veškerý obsah dokumentu kromě metadat

  Slouží k šifrování obsahu dokumentu umožňující vyhledávacím programům přístup k metadatům dokumentu.

  Poznámka:

  Aplikace iFilter a příkazy Hledat nebo Rozšířené hledání aplikace Acrobat neprohledávají metadata souboru PDF, a to ani při zapnuté volbě Zašifrovat veškerý obsah dokumentu kromě metadat. Můžete ale použít vyhledávací nástroj, který pracuje s metadaty XMP.

  Zašifrovat pouze přiložené soubory

  Vyžaduje heslo k otevírání přiložených souborů. Dokument ale mohou uživatelé otevřít bez hesla. Tuto volbu použijte k vytvoření zabezpečených obálek.

 6. Klikněte na tlačítko OK. Při zobrazení výzvy k potvrzení hesla zadejte příslušné heslo znovu do pole a klikněte na tlačítko OK.

Omezení úprav v PDF

Můžete uživatelům zabránit, aby PDF mohli měnit. Volba Omezit úpravy zabraňuje uživatelům v úpravách textu, přesunu objektů i přidávání polí formulářů. Uživatelé mohou vyplňovat pole formulářů, podepisovat dokumenty nebo přidávat poznámky.

 1. Otevřete PDF a vyberte položky Nástroje > Ochrana > Omezit úpravy. (Pokud panel Ochrana není zobrazen, vyberte položky Zobrazení > Nástroje > Ochrana.)

  Chcete-li omezit úpravy portfolia PDF, otevřete příslušné portfolio PDF nejprve na titulní stránce (Zobrazení > Portfolio > Titulní stránka). Poté vyberte položky Nástroje > Ochrana > Omezit úpravy.

  Poznámka:

  Pokud nejsou tyto volby dostupné, je to způsobeno tím, že dokument nebo portfolio PDF již obsahuje nastavení zabezpečení, byl podepsán pomocí podpisu založeném na certifikátu nebo byl vytvořen v aplikaci LiveCycle Designer ES.

 2. Do odpovídajícího pole zadejte heslo. Po každém úhozu na klávesu bude změřena síla vašeho hesla a bude naznačena pomocí barevných vzorů.

  Omezení úprav heslem pro práva
  Omezení úprav heslem pro práva

 3. Klikněte na tlačítko OK a poté PDF uložte, aby omezení vstoupila v platnost.

Omezení tisku, úprav a kopírování

Můžete zabránit tomu, aby uživatele v PDF prováděli tisk a úpravy nebo kopírovali obsah. Můžete nastavit omezení, která chcete na PDF použít. Tato omezení můžete změnit pouze tehdy, pokud znáte heslo pro práva.

Aplikace Illustrator, Photoshop nebo inDesign režimy pouze pro zobrazení neobsahují. Pokud chce uživatel v těchto aplikacích otevřít PDF s omezením, musí zadat heslo pro práva.

 1. Otevřete PDF a vyberte položky Nástroje > Ochrana > Zašifrovat > Zašifrovat pomocí hesla. (Pokud panel Ochrana není zobrazen, vyberte položky Zobrazení > Nástroje > Ochrana.)

  Chcete-li přidat omezení pro portfolio PDF, otevřete nejprve příslušné portfolio PDF a vyberte položky Zobrazení > Portfolio > Titulní stránka. Poté vyberte možnost Nástroje > Ochrana > Zašifrovat > Zašifrovat pomocí hesla.

  Poznámka:

  Pokud nejsou tyto volby dostupné, je to způsobeno tím, že dokument nebo portfolio PDF již obsahuje nastavení zabezpečení, byl podepsán pomocí podpisu založeném na certifikátu nebo byl vytvořen v aplikaci LiveCycle Designer ES.

 2. Pokud se zobrazí dotaz, změňte zabezpečení kliknutím na tlačítko Ano.

 3. Vyberte možnost Omezit úpravy a tisk tohoto dokumentu.

  Všechny produkty Adobe uplatňují omezení nastavená pomocí hesla pro práva. Pokud však produkty jiných výrobců tato nastavení nepodporují, může se příjemcům dokumentu podařit obejít některá nebo i všechna vámi nastavená omezení.

 4. Do odpovídajícího pole zadejte heslo. Po každém úhozu na klávesu bude změřena síla vašeho hesla a bude naznačena pomocí barevných vzorů.

  Zabezpečení heslem - nastavení
  Volby Zabezpečení heslem – Nastavení umožňují omezit tisk, úpravy a kopírování.

 5. V nabídce Povolený tisk vyberte, co může uživatel vytisknout:

  Žádný

  Zabrání uživatelům vytisknout dokument.

  Nízké rozlišení (150 dpi)

  Umožní uživatelům tisk s rozlišením nejvýše 150 dpi. Tisk může být pomalejší, protože každá stránka se tiskne jako bitmapový obraz. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybraná volba kompatibility Acrobat 5 (PDF 1.4) a novější.

  Vysoké rozlišení

  Umožní uživatelům tisk s jakýmkoli rozlišením, s kvalitním vektorovým výstupem na PostScriptových a jiných tiskárnách, které podporují rozšířené možnosti kvalitního tisku.

 6. V nabídce Povolené změny vyberte, co může uživatel změnit:

  Žádné

  Zabrání uživatelům provádět jakékoliv změny dokumentu, které jsou uvedené v nabídce Povolené změny, jako je vyplňování polí formulářů nebo přidávání poznámek.

  Vložení, odstranění a natočení stránek

  Umožní uživatelům vkládat, odstraňovat a otáčet stránky a vytvářet záložky a miniatury. Tato volba je dostupná pouze pro vysokou úroveň šifrování (128bitové RC4 nebo AES).

  Vyplnění polí formulářů a podepsání existujících polí podpisu

  Umožní uživatelům vyplňovat formuláře a přidávat digitální podpisy. Tato volba nedovoluje přidávat poznámky ani vytvářet pole formulářů. Tato volba je dostupná pouze pro vysokou úroveň šifrování (128bitové RC4 nebo AES).

  Přidávání poznámek, vyplnění polí formulářů a podepsání existujících polí podpisu

  Umožní uživatelům přidávat poznámky a digitální podpisy a vyplňovat formuláře. Tato volba uživatelům nedovolí přemísťovat objekty stránek ani vytvářet pole formulářů.

  Vše kromě vyjmutí stránek

  Umožní uživatelům upravovat dokument, vytvářet a vyplňovat pole formulářů a přidávat poznámky a digitální podpisy.

 7. Vyberte libovolné z následujících voleb:

  Povolit kopírování textu, obrazů a dalšího obsahu

  Dovolí uživatelům vybrat a zkopírovat obsah PDF.

  Povolit přístup k textu zařízením pro čtení z obrazovky pro slabozraké

  Umožní slabozrakým uživatelům číst dokument pomocí programů pro čtení z obrazovky, ale nedovolí jim kopírovat nebo vyjmout obsah dokumentu. Tato volba je dostupná pouze u vysoké úrovně šifrování (128bitové RC4 nebo AES).

 8. Z nabídky Kompatibilita vyberte verzi aplikace Acrobat. Vybraná verze by měla být stejná nebo nižší, než je verze aplikace Acrobat nebo Reader příjemce. Pomocí volby Kompatibilita můžete určit typ použitého šifrování. Je důležité, abyste vybrali verzi, která je kompatibilní s verzemi aplikací Acrobat nebo Reader příjemce. Například aplikace Acrobat 7 nemůže otevřít soubor PDF šifrovaný pro aplikaci Acrobat X nebo novější.

  Dialogové okno Volby
  • Volba Acrobat 6.0 a novější (PDF 1.5) umožňuje dokument šifrovat pomocí 128bitového šifrování RC4.
  • Volba Acrobat 7.0 a novější (PDF 1.6) umožňuje dokument šifrovat pomocí algoritmu šifrování AES s klíčem o délce 128 bitů.
  • Volba Acrobat X a novější (PDF 1.7) umožňuje dokument šifrovat pomocí 256bitového šifrování AES. Chcete-li použít 256bitové šifrování AES na dokumenty vytvořené v aplikaci Acrobat 8 nebo 9, vyberte volbu Acrobat X a novější.
 9. Vyberte, co chcete zašifrovat:

  Zašifrovat veškerý obsah dokumentu

  Zašifruje dokument i metadata dokumentu. Pokud je vybraná tato volba, vyhledávací programy nemají přístup k metadatům dokumentu.

  Zašifrovat veškerý obsah dokumentu kromě metadat

  Slouží k šifrování obsahu dokumentu umožňující vyhledávacím programům přístup k metadatům dokumentu.

  Poznámka:

  Aplikace iFilter a příkazy Hledat nebo Rozšířené hledání aplikace Acrobat neprohledávají metadata souboru PDF, a to ani při zapnuté volbě Zašifrovat veškerý obsah dokumentu kromě metadat. Můžete ale použít vyhledávací nástroj, který pracuje s metadaty XMP.

  Zašifrovat pouze přiložené soubory

  Vyžaduje heslo k otevírání přiložených souborů. Dokument ale mohou uživatelé otevřít bez hesla. Tuto volbu použijte k vytvoření zabezpečených obálek.

 10. Klikněte na tlačítko OK. Při zobrazení výzvy k potvrzení hesla zadejte příslušné heslo znovu do pole a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

Jestliže zapomenete heslo, nelze jej z dokumentu PDF získat. Můžete si uložit záložní kopii PDF, která není chráněná heslem.

Odstranění zabezpečení heslem

Zabezpečení můžete z otevřeného PDF odstranit jen v případě, že k tomu máte práva. Pokud je PDF zabezpečený pomocí zásad zabezpečení založených na serveru, může je změnit pouze tvůrce zásad nebo správce serveru.

 1. Otevřete PDF a poté vyberte položky Nástroje > Ochrana > Zašifrovat > Odstranit zabezpečení.

 2. Možnosti se liší v závislosti na typu zabezpečení heslem připojeného k dokumentu:
  • Pokud má dokument pouze heslo pro otevření dokumentu, odstraňte je z dokumentu kliknutím na tlačítko OK.
  • Pokud má dokument heslo pro práva, zadejte je do pole Zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK. Dalším kliknutím na tlačítko OK akci potvrďte.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online