Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Zahájení sdílené recenze

Sdílený soubor PDF, který odešlete, bude obsahovat panely Anotace a Kreslená označení a pokyny v pruhu zpráv dokumentu.

 1. Vyberte možnost Poznámka > Recenze > Poslat ke sdílené recenzi.

  Poznámka:

  Sdílenou recenzi můžete spustit také přímo z jiné aplikace, která používá PDFMaker, například z aplikace Microsoft Word. Zvolte Adobe PDF > Převést do Adobe PDF a poslat k recenzi. V aplikacích sady Office 2007/2010 zvolte příkaz Acrobat > Vytvořit a poslat k recenzi.

 2. Pokud budete vyzváni, zadejte PDF.
 3. Vyberte metodu doručení a kolekce. Můžete použít svůj interní server. Pak postupujte podle pokynů na obrazovce..

 4. Na obrazovce e-mailu určete podle potřeby následující nastavení:

  Způsob dodání

  Kliknutím můžete určit jiný způsob dodání a vyzvednutí, než je aktuálně vybraný způsob.

  Komu, Kopie

  Zadejte e-mailové adresy recenzentů. Po každé adrese vložte středník nebo konec řádku. Chcete-li vybrat e-mailové adresy z adresáře vaší e-mailové aplikace, klikněte na tlačítko Komu nebo Kopie.

  Předmět, Zpráva

  Zobrazte náhled předmětu a zprávy a podle potřeby je upravte. Aplikace Acrobat uloží všechny změny a zobrazí je při příštím odesílání dokumentu k recenzi. Chcete-li použít výchozí e-mailovou zprávu, klikněte na Obnovit výchozí zprávu.

  Termín recenze

  Kliknutím určete jiný termín nebo žádný termín. Po vypršení termínu recenze již recenzenti nemohou publikovat poznámky.

  Poznámka:

  Jestliže termín vyprší, zatímco recenzent má dokument otevřený v aplikaci Acrobat, může dále publikovat poznámky, dokud dokument nezavře.

 5. Klikněte na Poslat.

Aplikace Acrobat vytvoří kopii souboru sdílené recenze s názvem [název původního souboru]_review.pdf ve stejné složce jako původní soubor, který jste určili k recenzi.

Zahájení e-mailové recenze

Když spustíte e-mailovou recenzi, rozešlete sledovanou kopii PDF, která vám umožní snadno sloučit poznámky, které přijmete. (V průběhu recenze nelze vyplňovat pole formulářů v PDF.) Po zahájení sdílené recenze můžete také spustit e-mailovou recenzi se stejným souborem PDF.

Zahájení recenze

Dříve, než zahájíte e-mailovou recenzi, zkontrolujte, zda je vaše e-mailová aplikace nebo účet webové pošty správně nakonfigurován pro spolupráci s aplikací Acrobat. (Viz Výběr e-mailové aplikace pro recenze.)

 1. Vyberte možnost Poznámka > Recenze > Poslat k e-mailové recenzi.

 2. Pokud budete vyzváni, zadejte požadované informace v dialogovém okně Nastavení identity.

 3. Určete PDF, pokud není již otevřený, a pak klikněte na Další. PDF, který určíte, se stane základním souborem. Do tohoto souboru budete slučovat poznámky, které přijmete od recenzentů.

 4. Určete recenzenty zadáním jejich e-mailových adres. Mezi jednotlivé adresy vložte středník nebo konec řádku. Klikněte na položku Adresář, chcete-li zvolit e-mailové adresy z adresáře vaší e-mailové aplikace.

 5. Zobrazte náhled e-mailové pozvánky, upravte ji podle potřeby a klikněte na položku Poslat pozvánku.

Recenzentům se pošle kopie PDF jako příloha. Po otevření tato příloha PDF poskytuje nástroje a pokyny pro tvorbu poznámek.

Sloučení poznámek

Po získání poznámek od recenzentů můžete poznámky sloužit do vzorového PDF.

 1. Až vám recenzent pošle své poznámky, otevřete přiložený soubor ve své e-mailové aplikaci. Pokud e-mailová aplikace nemůže najít originální verzi PDF, vyzve vás, abyste ji našli procházením.

  Poznámka:

  Poznámky lze přeposlat iniciátorovi recenze, pokud jste jím nebyli vy. Nejprve poznámky sloučíte do své kopie PDF. Poté je odešlete (viz část Odeslání poznámek v e-mailu). Pokud jste již poznámky odeslali, iniciátor obdrží pouze nové poznámky. Ve sloučených poznámkách se zachová původní jméno jejich autora.

 2. Pokud jste recenzi zahájili, objeví se dialogové okno Sloučit poznámky. Vyberte jednu z následujících voleb:

  Ano

  Otevře základní kopii PDF a sloučí do ní všechny poznámky. Po sloučení poznámek základní PDF uložte.

  Ne, otevřít pouze tuto kopii

  Otevře kopii PDF od recenzenta s jeho poznámkami. Pokud vyberete tuto volbu, můžete pak poznámky sloučit příkazem Poznámky > Sloučit poznámky do základního PDF.

  Zrušit

  Zavře PDF od recenzenta, obsahující poznámky.

  Poznámka:

  Poznámky, které nechcete sloučit, můžete skrýt pomocí nabídky Zobrazit v seznamu Poznámky. Uložte PDF, znovu ho otevřete a pak vyberte Ano v dialogovém okně Sloučit PDF.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online