Problém s použitím jazykových transformací při instalaci aplikace Acrobat pomocí příkazového řádku

Problém: Jazykový transformační soubor použitý ke konfiguraci instalace aplikace Acrobat pomocí příkazového řádku nebyl použit a zobrazila se chyba. 

Při použití příkazu msiexec, který zahrnuje i jazykový transformační soubor (*.mst), se zobrazí chybová zpráva „Při používání transformací došlo k chybě. Zkontrolujte platnost zadaných transformačních cest.

Řešení: Do příkazu přidejte soubor opravy. 

Přidejte do příkazu soubor opravy (*.msp). Daný soubor přidejte do příkazu pomocí vlastnosti PATCH.

Aktualizovaný příkazový řádek může vypadat následovně:

msiexec /i AcroPro.msi PATCH="[cesta]\<název souboru>.msp" TRANSFORMS="[cesta]\<název souboru>.mst"

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.