Proces ARMsvc.exe systému Windows nainstalovaný aplikací Adobe Reader 10.1 nebo novější k provádění aktualizací

Co je proces ARMsvc.exe?

V systému Windows 7, Vista a Server 2008 nainstaluje aplikace Adobe Reader 10.1 službu ARMsvc.exe, která je součástí modulu Updater. Jedná se o službu spuštěnou v kontextu systému Windows. Tato nová služba umožňuje automatickou bezobslužnou instalaci aktualizací v počítačích, ve kterých uživatel nastavil automatickou aktualizaci. (Chcete-li aktualizace stahovat a instalovat automaticky, zvolte možnost Úpravy > Updater nebo Předvolby > Updater a vyberte možnost pro automatické stahování a instalaci aktualizací.) Pokud není tato služba spuštěna, uživatel při aktualizaci potvrzuje zvýšení oprávnění v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů.

Jak často se aktualizace kontrolují?

Služba se neřídí žádným plánem a sama od sebe neprovádí žádné akce. Modul Updater ji používá v případě, že je potřeba zvýšení oprávnění. Ve výchozím nastavení modul Updater zjišťuje aktualizace po třech dnech od poslední úspěšné kontroly.

Lze konfiguraci tohoto procesu upravit ?

Proces nelze konfigurovat, pouze jej může ukončit nebo zakázat uživatel s potřebnými oprávněními. Nastavení frekvence a režimu kontroly aktualizací určuje modul Updater. Podrobnosti viz http://kb2.adobe.com/cz/cps/837/cpsid_83709/attachments/Acrobat_Reader_Updater.pdf.

Lze proces zastavit nebo ukončit?

Ano. Jeho konfiguraci lze upravit pomocí správce služeb systému Windows stejně jako jiné standardní služby systému Windows. Pokud proces ukončíte nebo zakážete, modul Updater jej nebude moci využívat.

Funguje služba v systému XP?

Ne. V systému XP jsou aktualizace pro standardní uživatele zakázány.

Jaký je vztah mezi službou a nástrojem Řízení uživatelských účtů?

Pokud je v systému Windows Vista nebo Windows 7 vypnutý nástroj Řízení uživatelských účtů, je pro standardní uživatele zakázán modul Updater. Je-li tento nástroj zapnutý, pak je pro standardní uživatele modul Updater povolen. U standardních uživatelů však není možná bezobslužná instalace, protože instalace aktualizací vyžaduje zvýšení oprávnění, ke kterému jsou potřeba přihlašovací údaje správce. V tomto případě se uživatelům zobrazí uživatelské rozhraní (s dialogy) k zadání přihlašovacích údajů. (Uživatelské režimy se přepínají, i když je v předvolbách modulu Updater nastaven plně automatický režim.) Standardní uživatelé nemohou instalovat aktualizace bez zadání přihlašovacích údajů správce ani po zavedení procesu armsvc.exe.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online