Problém při prvním pokusu o načtení souborů PDF v prohlížeči Safari 7 a 6.1

Při prvním pokusu o zobrazení souboru PDF v nové doméně nebo na novém webu v prohlížeči Safari 6.1 a 7, který je součástí systému Mac OS X Mavericks 10.9, je okno prohlížeče šedé nebo prázdné. Zobrazí se upozornění „Zablokovaný plug-in“.

Nejnovější verze prohlížeče Safari využívají správce zásuvných modulů, pomocí kterého lze povolit nebo zakázat zásuvné moduly pro všechny weby nebo pouze pro vybrané weby. Ve výchozím nastavení nejsou zásuvné moduly prohlížeče PDF aplikací Acrobat a Reader považovány za důvěryhodné, pokud je takto sami neoznačíte, buď pro všechny weby, nebo pro jednotlivé weby zvlášť.

Řešení: Udělení důvěryhodnosti zásuvnému modulu souboru PDF

Udělení důvěryhodnosti zásuvnému modulu souboru PDF pro všechny weby

  1. Zvolte možnost Safari > Předvolby > Zabezpečení > Nastavení webových stránek
  2. Na levém panelu zvolte možnost Adobe Reader nebo Adobe Acrobat.
  3. V místní nabídce Při návštěvě jiných stránek zvolte možnost Vždy povolit
Okno nastavení zabezpečení

Udělení důvěryhodnosti zásuvnému modulu souboru PDF pro jednotlivé weby

U každé domény nebo webu, u kterých se zobrazí zpráva „Zablokovaný plug-in“:

  1. Klikněte na zprávu o zablokování.  
  2. Po zobrazení dialogu s udělením důvěryhodnosti klikněte na tlačítko Důvěřovat.
V zobrazeném dialogu s udělením důvěryhodnosti klikněte na tlačítko Důvěřovat.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online