Nelze upravit soubor aplikace Excel vytvořený ze souboru PDF pomocí aplikace Acrobat

Problém: Nelze upravit soubor aplikace MS Excel vytvořený ze souboru PDF pomocí aplikace Acrobat

Když převedete soubor PDF na soubor aplikace MS Excel pomocí aplikace Acrobat, nelze soubor aplikace Excel upravit. Důvodem je přítomnost živého textu, jako je titul, záhlaví nebo zápatí, společně s obrazem v souboru PDF.

Řešení: Vytvoření klíče registru za účelem povolení technologie OCR v souboru PDF vynucením

Kvůli přítomnosti živého textu společně s obrazem v souboru PDF není ve výchozím nastavení zapnuta technologie OCR. Je nutné povolit spuštění technologie OCR v souboru PDF vynucením, a to pomocí následujícího klíče registru.

Postup vytvoření klíče registru za účelem povolení technologie OCR vynucením:

 1. Pokud je aplikace Acrobat spuštěna, ukončete ji.

 2. Otevřete Editor registru –  vyberte možnost Spustit (nabídka Windows + R), do pole Otevřít zadejte příkaz regedit.exe a klikněte na tlačítko OK.

 3. V Editoru registru přejděte do následujícího umístění:

  64bitové systémy

  • Umístění: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState

  32bitové systémy

  • Umístění: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
 4. Pod klíčem FeatureState vytvořte klíč typu DWORD s názvem ExportRunOCR. Změňte jeho hodnotu na 1.

 5. Zavřete Editor registru.

  Otevřete aplikaci Acrobat a převeďte soubor PDF na soubor aplikace Excel. Nyní můžete soubor aplikace Excel upravit.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.