Problém

Aplikace Acrobat 10.1.7 nebo 11.0.03 využívají v systému Windows 8 část kapacity procesoru, i když byly ukončeny. Proces Acrobat.exe se stále zobrazuje na hlavním panelu, i když byla aplikace Acrobat již ukončena.

Řešení

Upozornění: Tento postup vyžaduje úpravu registru systému. Společnost Adobe neposkytuje podporu pro úpravu registru, který obsahuje kritické informace o systému i aplikaci. Před úpravou registrů systému je nezapomeňte zálohovat. (http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows7/Back-up-the-registry). Další informace o registrech naleznete v nápovědě systému Windows.

Chcete-li zálohovat registry, postupujte podle následujících kroků:

  1. Zadejte příkaz regedit (Stisknutím klávesové zkratky Windows+R otevřete dialog Spustit, zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.).
  2. Pokud se zobrazí dialog Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko OK.
  3. Vyhledejte klíč [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers].
  4. V rámci tohoto klíče vyhledejte hodnotu odpovídající umístění instalace procesu Acrobat.exe v počítači. Může se jednat například o umístění C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Acrobat.exe.
  5. Odstraňte pouze hodnotu pro proces Acrobat.exe dvojitým kliknutím na hodnotu a výběrem možnosti k odstranění.
  6. Restartujte systém (volitelně) a poté spusťte a ukončete aplikaci Acrobat.

Další informace

Tento problém je způsoben nekompatibilitou aplikací Acrobat 11.0.03 a Acrobat 10.0.7 s Pomocníkem s kompatibilitou programů v systému Windows 8.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online