Převod souborů MS Visio do formátu PDF pomocí kontextové nabídky v prostředí App-V

Problém: Při převodu souboru Visio do formátu PDF pomocí kliknutí pravým tlačítkem na kontextovou nabídku v prostředí App-V zobrazí aplikace Acrobat chybu „Chybí soubory PDFMakeru.“.

Řešení/alternativní řešení:

1. K vytvoření souboru PDF použijte zásuvný modul aplikace Acrobat v aplikaci Visio.

2. Vytvořte klíč registru:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\\Visio\Application]"AddonsPath"="C:\\ProgramData\\Microsoft\\AppV\\Client\\Integration\\AD27D1EE-7CF5-4AD2-B5B3-C34AD99B76EA\\Root\\PDFMaker\\Office"  

Stáhnout

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?