Odstranění chyby s poškozeným dokumentem při otevírání souborů PDF

Chyba: Dokument PDF je poškozený a nelze jej opravit

V produktech Acrobat dříve platilo, že se soubor PDF otevřel, pokud hlavička %PDF začínala kdekoli v prvních 1 024 bajtech souboru. Před hlavičkou %PDF nebyly prováděny žádné kontroly nepatřičných bajtů. Ve verzích 10.1.5 a 11.0.01 je však za účelem zvýšení zabezpečení vynucena přesnější analýza hlavičky %PDF. Malý zlomek souborů PDF, na jejichž začátku není správná hlavička (%PDF-), nyní produkt odmítá otevřít a zobrazuje chybovou zprávu:

Chyba: Soubor je poškozený a nelze ho opravit. Adobe Reader nemohl soubor otevřít, protože to je buď soubor nepodporovaného typu nebo byl poškozen (například byl poslán jako příloha e-mailu a nebyl správně dekódován).

Řešení: Použijte jedno z následujících alternativních řešení

Autoři dokumentů PDF

Pokud používáte nebo spravujete software, který soubory PDF generuje automaticky, upravte způsob generování dokumentu PDF. Zkontrolujte, zda nejsou před řádkem %PDF v hlavičce souboru žádné nepatřičné bajty.

Uživatelé dokumentů PDF: Podnikoví správci a uživatelé

Zákazníci nebo podnikoví odborníci na IT mohou v počítačích vypnout ověřování hlavičky tím, že nastaví příslušnou předvolbu. Tuto předvolbu lze nastavit v klíči registru HKCU (pro jednotlivé uživatele) nebo na úrovni počítače v klíči registru HKLM (pro všechny uživatele). Podobnou metodu lze použít i v systému Mac OS. Tam stačí upravit stejnou předvolbu plist. Pokud klíč AVGeneral neexistuje, vytvořte jej ručně.

Cesta ke klíči registru HKLM je obecně následující: 

HKLM\Software\Adobe\(název produktu)\(verze)\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Chcete-li například dané chování změnit u aplikace Acrobat 11.0, vytvořte hodnotu DWORD v tomto umístění: HKLM\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Cesta ke klíči registru HKCU je obecně následující:

HKCU\Software\Adobe\(název produktu)\(verze)\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Chcete-li například dané chování změnit u aplikace Reader 10.0, vytvořte hodnotu DWORD v tomto umístění: HKCU\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\10.0\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Produkt a číslo verze v příslušné předvolbě vždy změňte tak, aby odpovídalo vaší instalaci. Touto metodou umožníte zobrazovat soubory PDF ve vámi řízených počítačích.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?