Změny uživatelského souboru JavaScript pro aplikaci Acrobat nebo Reader 10.1.1

Osoby, pro které jsou tyto informace určeny

Informace jsou určeny pro správce IT ve firmách, kteří spravují zařízení, na kterých se při práci používají trvalé globální proměnné (v systémech Windows a Macintosh) nebo vlastní soubory JavaScript (pouze v systému Windows).

Přehled

Společnost Adobe velmi dbá na zabezpečení svých produktů, a proto v pravidelných vydáních provádí změny funkcí aplikace Acrobat a Adobe Reader, díky kterým nejsou produkty lehce napadnutelné. Ve verzi 10.1.1 je proto změněna funkce souboru JavaScript, která ukládá globální proměnné a provádí uživatelem definované skripty.

Ve verzích před verzí 10.1.1 mohli uživatelé umístit soubory JavaScript do složky %ApplicationData%\Adobe\(název_produktu)\(verze)\JavaScripts a příkazy v těchto souborech se při spuštění aplikace automaticky provedly. Správce IT může například umístit soubor JS k úpravě uživatelského rozhraní produktu skrytím nebo přidáním položek nabídky v zařízení se systémem Windows XP do složky C:\Documents and Settings\(uživatelské_jméno)\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts. Složka obsahuje dva soubory, glob.js a glob.settings.js, které může při ukládání globálních proměnných produkt číst a do kterých může zapisovat.

Změny ve verzi 10.1.1

Procesy Adobe nejsou naprogramovány k zápisu do složky %ApplicationData%\ Acrobat\Privileged\10.0. U procesů v izolovaném prostoru je navíc zápis do této složky přímo zakázán. Do nejbezpečnějšího režimu uvedete aplikaci Acrobat zapnutím chráněného zobrazení a aplikaci Reader zapnutím chráněného režimu, čímž umístíte všechny procesy do izolovaného prostoru. Ve verzi 10.1.1 byly navíc provedeny tyto změny:

  • Nové umístění uživatelského souboru JS: Uživatelská složka JavaScript je v systému
    • Vista a Windows 7 přesunuta z umístění Users\(uživatelské_jméno)\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts do umístění Users\(uživatelské_jméno)\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts. Nová cesta může například vypadat následovně: C:\Users\JoeUser\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts
    • XP přesunuta z umístění Documents and Settings\(uživatelské_jméno)\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts do umístění Documents and Settings\(uživatelské_jméno)\Application Data\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts. Nová cesta může například vypadat následovně: C:\Documents and Settings\JoeUser\Application Data\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts

Poznámka: Tato změna se týká pouze systému Windows. Změna neovlivní chování složky C:\Program Files\Adobe\(název_a_verze_produktu)\(název_produktu)\JavaScripts.

  • Nový formát a umístění trvalých globálních proměnných: Nastavení proměnných v souborech glob.settings.js a glob.js se nyní nachází v novém adresáři v umístění %ApplicationData%\Adobe\Acrobat\10.0\JSCache. Ke spuštění trvalých globálních proměnných jsou používány páry klíč-hodnota čtené z objektů ASCab. V tomto adresáři není uloženo žádné nastavení jako soubory JavaScript.

Postup

Pokud jste neuložili proměnné jako trvalé globální proměnné nebo jste do daných adresářů neumístili vlastní soubory JavaScript, tato změna se vás netýká. Pokud jste však některou z těchto akcí provedli, v zájmu zachování integrity pracovních postupů proveďte následující kroky:

V případě potíží s globální proměnnou (systém Windows a Macintosh)

  • Ověřte, zda není v souborech glob.js a glob.settings.js uloženo nic jiného než páry klíč-hodnota a skalární hodnoty. Pracovní postupy používající tyto soubory k uložení jiných metod nebudou fungovat.
  • Všechna data obsažená v souborech glob.js a glob.setting.js budou provedením instalace verze 10.1.1 ztracena, a proto pokud chcete zachovat integritu pracovních postupů, proveďte následující kroky:

1. Dvě možnosti pro aplikaci Acrobat:

  • Z předchozí složky JavaScript zkopírujte skript JavaScript do existujících souborů glob.js a glob.setting.js a proveďte skript v konzoli JavaScript v nové relaci aplikace Acrobat. Tím budou exportovány uložené globální proměnné do nové relace aplikace Acrobat. Nebo
  • Zkopírujte soubory glob.js a glob.setting.js z předchozí složky JavaScript do složky %Program Files%/Adobe/Reader/JavaScript a poté odstraňte původní soubory. Restartujte aplikaci, čímž se proměnné exportují do nové formátu.

Poznámka: U aplikace Adobe Reader lze použít pouze druhou zmíněnou metodu, protože konzole JavaScript není dostupná, pokud ji nepovolíte podle popisu na stránce http://blogs.adobe.com/pdfdevjunkie/2008/10/how_to_use_the_javascript_debu.html.

2. Ručně proveďte metodu JavaScript setPersistent u všech globálních proměnných, aby byly správně migrovány do nového formátu. Například spusťte v konzoli následující skript JavaScript:

for (var name in global) global.setPersistent("global."+name, true);

V případě potíží s uživatelských souborem JavaScript (pouze pro systém Windows)

Zkopírujte všechny uživatelsky vytvořené soubory JavaScript z umístění %APPDATA%\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts do umístění %APPDATA%\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?