Používání knihovny AcroPDF.dll v rámci ovládacího prvku Microsoft WebBrowser není podporováno

Ovládací prvek Microsoft WebBrowser je komponenta technologie .Net, pomocí níž mohou vývojáři vytvářet formuláře, které umí procházet webové stránky. Vedlejší funkcí tohoto ovládacího prvku je skutečnost, že jej lze prostřednictvím knihovny AcroPDF.dll použít také ke zobrazení souborů PDF ve formuláři.

Společnost Adobe takové používání knihovny AcroPDF.dll nedoporučuje ani nepodporuje a vývojáři, kteří tento typ řešení k zobrazování souborů PDF ve své aplikaci použijí, mohou narazit na neočekávané chování.

Přímé vložení ovládacího prvku AcroPDF přímo do samotného formuláře je podporováno a je popsáno v sadě Acrobat SDK. Přečtěte si kapitolu věnovanou vzájemné komunikaci mezi aplikacemi Acrobat a pozornost věnujte zejména popisu objektu AxAcroPDF v části s referenčními informacemi o rozhraní API pro vzájemnou komunikaci mezi aplikacemi. Tento mechanismus je podporován v aplikacích Acrobat i Reader.

Aplikace Acrobat nabízí i další způsoby zpřístupnění souborů PDF v rámci vlastní aplikace. Tyto způsoby jsou také popsány v sadě Acrobat SDK. Příslušnou dokumentaci naleznete zde.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online