Ovládací prvek Microsoft WebBrowser jekomponentatechnologie .Net, pomocí níž mohou vývojáři vytvářet formuláře, které umí procházet webové stránky. Vedlejší funkcí tohoto ovládacího prvku je skutečnost, že jej lze prostřednictvímknihovny AcroPDF.dllpoužít také ke zobrazení souborů PDF ve formuláři.

Společnost Adobe takovépoužíváníknihovny AcroPDF.dll nedoporučuje ani nepodporuje a vývojáři, kteří tento typ řešení k zobrazování souborů PDF ve své aplikaci použijí, mohou narazit na neočekávané chování.

Přímé vložení ovládacího prvku AcroPDF přímo do samotného formuláře je podporováno a je popsáno v sadě Acrobat SDK. Přečtěte si kapitolu věnovanou vzájemné komunikaci mezi aplikacemi Acrobat a pozornost věnujte zejména popisu objektu AxAcroPDF v části s referenčními informacemi o rozhraní API pro vzájemnou komunikaci mezi aplikacemi. Tento mechanismus je podporován v aplikacích Acrobat i Reader.

Aplikace Acrobat nabízí i další způsoby zpřístupnění souborů PDF v rámci vlastní aplikace. Tyto způsoby jsou také popsány v sadě Acrobat SDK. Příslušnou dokumentaci naleznete zde.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online