Aplikace PDF vytvořené v jazyce VB6 nefungují v aplikaci Acrobat 11.0.07.

V aktualizaci 11.0.07 je podpora 64bitových systémů zajištěna prostřednictvím samostatných 32- a 64bitových knihoven DLL, přičemž implementace je v souladu s pokyny společnosti Microsoft. Vzhledem k tomu, že prostředí VB 6.x nepodporuje 64bitový režim, nefungují již aplikace vytvořené v prostředí VB6.

Alternativní řešení

Jsou k dispozici následující řešení:

  • Aktualizuje na novější vývojové prostředí nebo novější verzi prostředí Visual Basic, které podporuje 64bitové knihovny DLL.
  • Pokud jste vytvářeli 32bitové aplikace, protože knihovna AcroPDF.dll byla 32bitová, a zároveň používáte prostředí Visual Studio 2005 nebo novější, ověřte, zda je možnost Visual Studio Platform Target nastavena na hodnotu Any CPU (jedná se o výchozí hodnotu). Hodnota Any CPU znamená, že sestavení je spuštěno v nativním režimu dle procesoru, na kterém je spuštěno. V 64bitovém počítači je tedy spuštěno v 64bitovém režimu a v 32bitovém počítači v 32bitovém režimu. 
  • Pokud můžete ovlivnit prostředí koncových uživatelů, neprovádějte v počítačích aktualizaci na verzi 11.0.07, dokud aplikaci znovu nesestavíte za použití správného nastavení.
  • Vytvořte aplikaci tak, aby načítání zásuvného modulu aplikace Acrobat nebo Reader namísto přímého volání knihovny DLL řídil webový prohlížeč. Další informace naleznete v této diskuzi.

Další informace

U softwaru se rychle přechází na 64bitové aplikace a jsou stále častější situace, kdy je potřeba podpora 64bitových zásuvných modulů a prostředí. Platí následující:

  • Produkty Acrobat 11.x podporují pouze prostředí Visual Studio 2008 SP1 a novější.
  • Od verze Acrobat 9.x je požadováno prostředí Visual Studio 2005 nebo novější.
  • Společnost Microsoftukončila podporuvývojového prostředí Visual Basic 6.0 IDE (k 8.dubnu2008).
  • Společnost Microsoft u prostředí Visual Basic 6.0nikdy nenabízela podporu 64bitového režimu. Na svém webu uvádí: „Součástí vývojového prostředí Visual Basic 6.0 nikdy nebyla nativní 64bitová verze a v 64bitovém systému Windows nikdy nebylo podporováno 32bitové vývojové prostředí. V prostředí VB6 není ani nebude podporován vývoj v 64bitovém systému Windows ani jiné nativní architektuře, která není 32bitová.“

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online