Selhání při vyplňování formulářů pomocí dotykového ovládání systému Windows

Pomocí dotykového ovládání systému Windows není možné vyplnit fomuláře PDF.

Tento problém řeší aktualizace 11.0.07.

Vyplňování formulářů se v aplikaci Adobe Reader 11.0.06 nezdaří, protože při výběru pole formuláře se nezobrazí virtuální klávesnice. Místo toho se zobrazí dialog s následujícím textem: 

C:\ Program Files\Common Files\Microsoft shared\ink\TabTip.exeWindows nemá přístup k určenému zařízení, cestě nebo souboru. K přístupu k položce pravděpodobně nemáte patřičná oprávnění.

Tato chyba se vyskytne, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

  • Používáte aplikaci Reader 11.0.06 (Virtuální klávesnice nebyla ve verzi 11.0.05 podporována.).
  • Je zapnut chráněný režim.
  • Používáte dotykové ovládání systému Windows 8.x nebo novější.

Řešení 1: Proveďte aktualizaci.

Vyberte možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace a nainstalujte verzi 11.0.07.

Řešení 2: Vypněte dotykový režim.

  1. Zvolte nabídku Úpravy > Předvolby > Všeobecné
  2. V rozevíracím seznamu Dotykový režim vyberte možnost Nikdy.

Řešení 3: Vypněte chráněný režim.

Chráněný režim chrání hardware a data tím, že zabezpečí aplikaci a informace, ke kterým aplikace přistupuje. Vypnutí chráněného režimu se nedoporučuje. 

Další informace a postup vypnutí chráněného režimu naleznete v tomto tématu nápovědy.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?