Problém

Panel Export v aplikaci Bridge CS6 přestal zobrazovat dostupné služby.

Verze produktů, kterých se tento problém týká

Adobe Bridge CS6 (verze 6.0)

Operační systémy

Windows a macOS

Řešení

Tento problém můžete odstranit provedením následujících kroků:

 1. Pokud je aplikace Bridge CS6 již spuštěna, ukončete ji.

 2. Přejděte do níže uvedeného umístění složky:

  • Windows: C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Roaming\Adobe\Bridge CS6\
  • Mac: /Users/<uživatelské jméno>/Library/Application Support/Adobe Bridge CS6/

  Zálohujte složku panelu Export do umístění, které si snadno zapamatujete, například na plochu.

  Po dokončení zálohování odstraňte složku panelu Export z výše uvedené složky Adobe Bridge CS6.

 3. Přejděte do níže uvedeného umístění složky:

  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Bridge CS6 (32bitová nebo 64bitová verze)\PublishPanel\Factory\zxp\
  • Mac: Postupujte následujícím způsobem:
   1. Přejděte do umístění /Applications/Adobe Bridge CS6/.
   2. Pravým tlačítkem klikněte na soubor Adobe Bridge CS6.app a v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit obsah balíčku
   3. Nyní přejděte do složky Contents/Resources/PublishPanel/factory/zxp/ v obsahu aplikace Adobe Bridge CS6.
 4. Ve složce zxp najdete tyto soubory ZXP – Computer_Upload.zxp, Facebook_Upload.zxp, Flikr_Upload.zxp, Photoshop.com_Upload.zxp

  Zálohujte všechny soubory ZXP. Po dokončení zálohování odstraňte soubory ZXP z tohoto umístění.

 5. Stáhněte níže přiložený soubor Archive.zip a rozbalte jej.

  Stáhnout

  Zkopírujte všechny soubory ZXP z rozbaleného obsahu a vložte je do složky zxp uvedené v kroku 3 výše.

 6. Spusťte aplikaci Bridge CS6. 

Nyní by mělo být možné zobrazit služby na panelu Export.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online