Aplikace Adobe Bridge teď zpracovává a udržuje vyrovnávací paměť všech souborů přehrávání zvuku a videa. To vylepšuje výkon přehrávaných souborů, protože jsou soubory připraveny k rychlému přístupu, kdykoli si je chcete později zobrazit. Za účelem optimalizace výkonu se doporučuje pravidelně čistit staré a nepoužívané soubory vyrovnávací paměti médií. Vyrovnávací paměť smazaných souborů se obnovuje vždy, když je zdrojové médium vyžaduje.

Nastavení předvoleb vyrovnávací paměti médií

Chcete-li nastavit předvolby vyrovnávací paměti médií, postupujte takto:

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • (Windows) Vyberte možnost Úpravy > Předvolby.
  • (Mac OS) Vyberte možnost Bridge > Předvolby.
 2. V dialogovém okně Předvolby vyberte možnost Vyrovnávací paměť médií.

  Media_cache_bridge
 3. Vyberte jednu z následujících možností, jak nastavit předvolby vyrovnávací paměti médií:

  • Nemazat automaticky soubory ve vyrovnávací paměti: Výběrem této možnosti vypnete automatické mazání souborů vyrovnávací paměti médií. Tato možnost je ve výchozím nastavení aktivní.
  • Automaticky odstranit soubory ve vyrovnávací paměti starší než: Výběrem této možnosti aktivujete automatické mazání souborů vyrovnávací paměti starších než stanovený počet dní. Výchozí hodnota je 90 dní. Tu můžete změnit podle svých potřeb.
  • Automaticky odstranit nejstarší soubory ve vyrovnávací paměti, přesahují-li její velikost: Výběrem této možnosti se automaticky smažou staré soubory vyrovnávací paměti, když maximální limit vyrovnávací paměti dosáhne konkrétní velikosti (v GB). Výchozí velikost je 10 % velikosti umístění, ve které se vyrovnávací paměť médií nachází.

  Poznámka:

  Automatické mazání souborů vyrovnávací paměti médií se vztahuje pouze na soubory formátu .pek, .cfa a .ims umístěné v podsložkách, soubory typu PEAK a soubory vyrovnávací paměti médií.

 4. Pole Umístění zobrazuje cestu k souborům uloženým ve vyrovnávací paměti médií. Kliknutím na možnost Zobrazit v Průzkumníku si zobrazíte složky médií v daném umístění.

 5. Kliknutím na OK aplikujte změny.

  Poznámka:

  Pokud jsou aktivní předvolby věku a velikosti, změny se provedou až po vypnutí nebo restartování aplikace Bridge. Při dalším spuštění aplikace Bridge určí, zda soubory vyrovnávací paměti médií splňují kritéria pro smazání, a pokud ano, pět minut po spuštění zahájí mazání. Tato údržba se poté provádí každý týden.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online