V zásuvném modulu Adobe Camera Raw 9.4 nebo novějším můžete slučovat obrázkové soubory DNG pořízené v panoramatickém režimu do úžasného složeného panoramatu. Před vytvořením sloučeného panoramatu si můžete prohlédnout jeho náhled a provést potřebné úpravy.

Od verze Adobe Camera Raw 11.0 můžete v jediném kroku sloučit více snímků s bracketingem expozice (s konzistentními rozdíly expozice) do HDR panoramatu. Před vytvořením výsledného HDR panoramatu si můžete prohlédnout jeho náhled a provést potřebné úpravy.

Vytváření panoramat pomocí modulu Adobe Camera Raw
Vytváření úžasných panoramat pomocí modulu Adobe Camera Raw.

Vytváření panoramat nebo HDR panoramat pomocí slučování snímků

Snímky k vytvoření panoramatu nebo HDR panoramatu sloučíte následovně:

 1. Zvolte možnost Soubor > Otevřít a vyberte zdrojové soubory DNG. Snímky se poté otevřou v dialogovém okně Camera Raw.

 2. V dialogovém okně Camera Raw vyberte vlevo z panelu Filmový pás obrazy, které chcete sloučit. Všechny obrazy z panelu Filmový pás vyberete stisknutím klávesové zkratky Ctrl (Win) / Control (Mac) + A.

  Panel Filmový pás v dialogovém okně Adobe Camera Raw
  V dialogovém okně Adobe Camera Raw vyberte z panelu Filmový pás požadované obrazy.
 3. V panelu Filmový pás klikněte na ikonu nebo pravým tlačítkem klikněte na panel a proveďte jednu z následujících akcí:

  • U fotografií se standardní expozicí zvolte možnost Sloučit do panoramatu nebo je do panoramatu slučte stisknutím klávesové zkratky Ctrl (Win) / Control (Mac) + M.
  • Fotografie s bracketingem expozice sloučíte do HDR panoramatu výběrem možnosti Sloučit do HDR panoramatu. Jednokrokové sloučení do HDR panoramatu nepodporuje funkci Smart Preview.
  Vytvoření panoramatického obrazu
  Vytvoření panoramatu sloučením obrazů

  Poté si můžete zobrazit ukazatel průběhu slučování obrazů k vytvoření náhledu panoramatu.

 4. V dialogovém okně Náhled sloučení panoramatu / Náhled sloučení HDR panoramatu můžete ručně vybrat způsob promítání:

  Sférické: Obrázky zarovná a transformuje, jako by byly zobrazeny na vnitřní plochu koule. Tento režim promítání je vhodný pro velmi široká panoramata nebo panoramata složená z více řad.

  Válcové: Promítne panorama, jako by bylo zobrazeno na vnitřní plochu válce. Tento režim promítání se výborně hodí pro široká panoramata, ale také zachová svislé čáry rovné.

  Perspektivní: Promítne panorama, jako by bylo zobrazeno na rovnou plochu. Protože v tomto režimu zůstanou rovné čáry rovné, je vhodný pro architektonické fotografie. Velmi široká panoramata v tomto režimu nemusejí fungovat dobře kvůli nadměrnému zkreslení blízko okrajů výsledného panoramatu.

 5. Pomocí nastavení posuvníku Pokřivení hranice (0–100) můžete panorama/HDR panorama pokřivit, aby vyplnilo celou plochu. Pomocí tohoto nastavení můžete zachovat obsah obrazu blízko hranice sloučeného obrazu, který by jinak byl ztracen kvůli oříznutí. Posuvník řídí, jak velké Pokřivení hranice* se má použít.

  Při vyšší hodnotě posuvníku se hranice panoramatu více přiblíží k okolnímu obdélníkovému rámečku.

 6. Při zobrazení náhledu panoramatu musí být zvolena možnost Automaticky oříznout pro odstranění nežádoucí oblasti průhlednosti kolem sloučeného obrazu. V dialogovém okně Náhled sloučení panoramatu / Náhled sloučení HDR panoramatu si rovněž můžete zobrazit celkový počet sloučených obrazů.

  Náhled sloučení HDR panoramatu
  Zobrazení celkového počtu sloučených obrazů, ze kterých se vytvoří panorama
 7. Po použití požadovaných nastavení klikněte v dialogovém okně náhledu na tlačítko Sloučit.

  V dialogovém okně Sloučit výsledek můžete zadat umístění a název souboru. Poté klikněte na tlačítko Uložit. Případně stiskněte klávesu Alt a klikněte na Sloučit, aby se panorama uložilo pod výchozím názvem do stejné složky jako zdrojový obraz.

  Poznámka:

  Po vygenerování panoramatu nelze upravit nastavení rozvržení Promítání ani nastavení Pokřivení hranice. Můžete však upravovat nastavení Pracovní postup pro snímek.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online