Otočení obrazů

 • Klikněte na tlačítko Otočit obraz o 90° doleva (nebo stiskněte klávesu L).
 • Klikněte na tlačítko Otočit obraz o 90° doprava (nebo stiskněte klávesu R).

Poznámka:

Pomocí příkazů v nabídce Úpravy můžete obrazy otáčet také v programu Adobe Bridge bez otevření dialogového okna Camera Raw.

Odstranění zkosení obrazu

 1. V dialogovém okně Camera Raw vyberte nástroj narovnání . Nebo stiskněte klávesu A.

 2. Táhněte nástrojem narovnání v náhledu obrazu a tím určete, co je vodorovné nebo svislé.

Poznámka:

Hned po použití nástroje narovnání se aktivuje nástroj oříznutí.

Automatické narovnání obrazu

Obraz se dá automaticky narovnat jedním ze tří možných postupů:

 • Dvakrát klikněte na nástroj Narovnat () na panelu nástrojů.
 • Nyní, když je nástroj Narovnat vybrán, dvakrát klikněte na libovolné místo v obrazu náhledu.
 • Když s vybraným nástrojem Oříznutí stisknete klávesu Command (Mac) nebo Ctrl (Windows), dočasně tím přepnete na nástroj Narovnat. Poté poklepejte kamkoli do náhledu obrazu.

Oříznutí obrazu

 1. V dialogovém okně Camera Raw vyberte nástroj oříznutí (nebo stiskněte klávesu C).

  Chcete-li omezit počáteční oblast oříznutí na určitý poměr stran, podržte při označení nástroje Oříznutí stisknuté tlačítko myši a vyberte z nabídky požadovanou položku. Chcete-li použít omezení pro dříve použité oříznutí, klikněte na oříznutí klávesou Ctrl (Mac OS) nebo pravým tlačítkem myši (Windows).

 2. Tažením v náhledu obrazu nakreslete rámeček oříznuté oblasti.
 3. Chcete-li oblast oříznutí přesunout, zvětšit, zmenšit nebo otočit, přetáhněte oblast oříznutí nebo její táhla.

  Poznámka:

  Chcete-li operaci oříznutí zrušit, stiskněte Esc, když je aktivní nástroj oříznutí, nebo klikněte na nástroj oříznutí, podržte stisknuté tlačítko myši a z nabídky zvolte Odstranit oříznutí. Chcete-li oříznutí zrušit a zavřít dialogové okno Camera Raw bez zpracování souboru camera raw, klikněte na tlačítko Zrušit nebo odznačte nástroj oříznutí a stiskněte klávesu Esc.

 4. Po dokončení potřebného oříznutí stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

Velikost oříznutého obrazu se upraví tak, aby vyplňovala oblast náhledu, a odkaz na volby pracovního postupu pod oblastí náhledu zobrazí aktuální velikost obrazu a jeho rozměry.

Oprava červených očí

 1. Zvětšete obraz nejméně na 100 %.
 2. Na panelu nástrojů zvolte nástroj Odstranění efektu červených očí ().

 3. V pravém panelu vyberte volbu Červené oči nebo Zvířecí oko v místní nabídce Typ.

 4. Myší na fotografii vyberte oblast okolo upravovaného oka.

  Camera Raw upraví velikost volby tak, aby odpovídala oční panence. Vy můžete upravit velikost volby roztažením jejích okrajů.

 5. V možnostech nástroje palety Histogram přetáhněte jezdec Vel. panenky směrem doprava a tak zvětšete velikost upravované oblasti.
 6. (Jen pro opravu červených očí v obrazech zvířat) V případě potřeby zapněte volbu Přidat odlesk v očích. Odlesk v očích zvýrazňuje část oka efektem zrcadla.

 7. (Jen pro opravu červených očí v obrazech lidí) Přetažením posuvníku Ztmavit doprava ztmavíte oblast čočky uvnitř výběru a oblast duhovky mimo výběr.

 8. Vypnutím volby Zobrazit překrytí zrušte výběr a zkontrolujte opravu.

  Poznámka:

  Mezi více vybranými plochami upravovaného oka se pohybujte klepáním na volbu.

Odstranění bodů

Nástroj Odstranění bodů vám umožňuje opravovat vybranou oblast na obrazu pomocí vzorku z jiné oblasti.

 1. Vyberte nástroj Odstranění bodů z lišty nástrojů.
 2. Vyberte jeden z následujících příkazů z nabídky Typ:

  Léčit

  Slaďuje texturu, osvětlení a stínování oblasti vzorku s vybranou oblastí.

  Klonovat

  Použije oblast vzorku z obrazu na vybranou oblast.

 3. (Volitelné) V možnostech nástroje palety Histogram táhněte jezdec Poloměr a tak určete velikost oblasti, kterou nástroj Odstranění bodů zasáhne.
 4. Přesuňte kurzor myši s nástrojem Odstranění bodů na fotografii a klikněte na část fotografie, která se má retušovat. Kolem vybrané oblasti se objeví červenobílý čárkovaný kruh. Zelenobíle čárkovaný kruh označuje oblast vzorku fotografie, použitou pro klonování nebo léčení.
 5. Proveďte některý z následujících úkonů:
  • Chcete-li specifikovat oblast vzorku, roztáhněte uvnitř zelenobílý kruh, který přesunete do jiné oblasti na obrazu.
  • Vybranou plochu, která bude klonována nebo léčena, vyznačte tak, že v ní roztáhnete červenobílý kruh.
  • Velikost kruhů můžete upravit tak, že přesunete šipku nad některý z kruhů, šipka se změní na dvojitou šipku a poté můžete táhnutím kruhy zvětšit nebo zmenšit.
  • Chcete-li operaci zrušit, stiskněte klávesu Backspace (Windows) nebo Delete (Mac OS).

Opakujte tento postup pro každou plochu obrazu, která potřebuje retušovat. Chcete-li odstranit všechny plochy vzorků a začít znovu, klikněte na tlačítko Vymazat vše ve volbách nástroje.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online