Automatická korekce perspektivy v Camera Raw

Při použití nesprávného objektivu nebo třesení fotoaparátu může dojít k vychýlení nebo zkosení perspektivy. Perspektiva může být deformovaná, což se projeví především ve fotografiích obsahujících souvislé svislé čáry nebo geometrické tvary.

Adobe Camera Raw má čtyři režimy Upright, které lze použít k automatické opravě perspektivy ─ Automaticky, Úroveň, Svisle, Plně ─ a režim S vodítky. Po použití režimu Upright můžete obraz dále upravovat manuálním posouváním posuvníků představujících jednotlivá nastavení transformace.

Poznámka:

Před použitím některého z těchto pěti nových přednastavení nezapomeňte aplikovat profily korekce objektivu určené pro váš fotoaparát a objektiv. Profil korekce objektivu připraví obraz k analýze korekce zkreslení.

Manuální korekce zkreslení objektivu pomocí přednastavení Upright

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Otevřete soubor camera raw.
  • Nechte obraz otevřený ve Photoshopu a klikněte na Filtr > Filtr Camera Raw.
 2. (Volitelně) V dialogu Camera Raw přejděte na panel Korekce objektivu. Na kartě Profil zaškrtněte políčko Zapnout korekce profilu objektivu.

  Poznámka:

  Před zpracováním fotografie pomocí přednastavení Upright doporučujeme aktivovat korekci profilu objektivu pro vaši kombinaci fotoaparátu a objektivu.

 3. Přejděte na panel Transformace. V tomto panelu je dostupných celkem pět režimů Upright. Kliknutím na režim aplikujete korekci na fotografii.

  Automaticky Použije vyváženou sadu korekcí perspektivy.

  Úroveň Použije takovou korekci perspektivy, aby byl obraz rovný.

  Svisle Použije rovnou a svislou korekci perspektivy.

  Plně Použije úrovňovou, svislou a vodorovnou korekci perspektivy.

  S vodítky Umožňuje nakreslit dvě nebo více vodítek na fotografii, které určují korekci perspektivy. Postup:

  1. Nakreslete vodítka (čárové segmenty) přímo do fotografie tak, aby označovaly prvky obrazu, které mají být zarovnány s vodorovnou nebo svislou osou.
  2. Po nakreslení nejméně dvou vodítek se fotografie interaktivně transformuje.

   

  Upright s vodítky v aplikaci Camera Raw

  Poznámka:

  Pokud v průběhu zkoušení jednoho z pěti režimů Upright zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí políčka Zapnout korekce profilu objektivu (Korekce objektivu > Profil), klikněte na odkaz Aktualizovat pod tlačítky přednastavení Upright.

  Panel Transformace v aplikaci Camera Raw
  Vyberte režim Upright a pomocí posuvníků obraz dále dle potřeby upravte

 4. Procházejte režimy Upright, dokud nenajdete nastavení, které se vám líbí.

  Poznámka:

  Každý z pěti režimů Upright opravuje a koriguje zkreslení a chyby perspektivy. Žádné z těchto nastavení není doporučené nebo vhodnější než jiné. Nejlepší nastavení se liší pro jednotlivé fotografie. Nejprve chvíli experimentujte s těmito pěti režimy Upright a teprve poté se rozhodněte, který z režimů v části Upright bude nejvhodnější pro vaši fotografii.

 5. Kromě různých voleb automatických oprav můžete také perspektivu upravit ručně. Korekci perspektivy dolaďte pomocí následujících posuvníků ─ Svisle, Vodorovně, Otočit, Poměr stran, Měřítko, Posun ve směru X, Posun ve směru Y.

Ukázky obrazů

Obraz bez korekce (vlevo), obraz s korekcí Automaticky (uprostřed) a obraz s korekcí Rovně (vpravo)

Obraz bez korekce (vlevo), obraz s korekcí Svisle (uprostřed) a obraz s korekcí Plné (vpravo)

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.