Příručka uživatele Zrušit

Práce se sdílenou vyrovnávací pamětí aplikace Bridge

 1. Průvodce uživatele aplikace Bridge
 2. Úvod
  1. Co je nového v aplikaci Bridge
  2. Systémové požadavky aplikace Bridge
  3. Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge
  4. Importování fotografií pomocí aplikace Photo Downloader
  5. Uspořádání obsahu a datových zdrojů v aplikaci Adobe Bridge
 3. Práce s datovými zdroji
  1. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Bridge
  2. Vytvoření stránky miniatur na výstupní pracovní ploše
  3. Prohlížení a správa souborů v aplikaci Adobe Bridge
  4. Práce s metadaty v aplikaci Adobe Bridge
  5. Práce s vyrovnávací pamětí aplikace Adobe Bridge
  6. Použití klíčových slov v aplikaci Adobe Bridge
  7. Spuštění aplikace Adobe Bridge
  8. Nastavení zobrazení panelu Obsah v aplikaci Adobe Bridge
  9. Náhled obrázků a úprava času pořízení
  10. Použití kolekcí v aplikaci Adobe Bridge
  11. Balíčky souborů v aplikaci Adobe Bridge
  12. Automatizace úloh v aplikaci Adobe Bridge
  13. Tvorba pracovních postupů
  14. Náhled souborů dynamických médií v aplikaci Adobe Bridge
  15. Vytváření webových galerií a dokumentů PDF
  16. Práce se sdílenou vyrovnávací pamětí aplikace Bridge
  17. Správa vyrovnávací paměti médií
 4. Bridge a další aplikace Adobe
  1. Práce s aplikací Adobe Media Encoder
  2. Práce s aplikací Adobe Premiere Pro
 5. Export a publikování
  1. Převod souborů pomocí panelu Exportovat
  2. Publikování obrázků ve službě Adobe Stock
  3. Publikování položek do služby Adobe Portfolio
 6. Klávesové zkratky
  1. Klávesové zkratky pro Adobe Bridge
  2. Panel klávesových zkratek v aplikaci Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  2. Otáčení, oříznutí a úprava obrázků
  3. Oprava obrázků pomocí nástroje Rozšířené odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  4. Kruhové filtry v aplikaci Camera Raw
  5. Automatická korekce perspektivy v aplikaci Camera Raw
  6. Vytváření panoramat
  7. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  8. Vytváření lokálních přizpůsobení v nástroji Camera Raw
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

Aplikace Bridge poskytuje robustní správu vyrovnávací paměti a dokáže generovat sdílenou vyrovnávací paměť v prostředí založeném na spolupráci. Při práci na sdílených discích vám mechanismus sdílené vyrovnávací paměti aplikace Bridge umožní importovat již vytvořenou sdílenou vyrovnávací paměť a znovu ji použít.

Poznámka:

V aplikaci Bridge CC 2018 a předchozích verzích byla vyrovnávací paměť zaměřena primárně na individuální uživatele pracující ve svých složkách. Vyrovnávací paměť byla generována a udržována samostatně pro jednotlivé uživatele, proto při práci v prostředí založeném na spolupráci (disky sdílené přes síť, externí pevné disky) trvalo vytváření vyrovnávací paměti a její údržba na počítačích uživatelů značnou dobu.

Proč a kdy potřebuji sdílenou vyrovnávací paměť?

Při práci v prostředí založeném na spolupráci můžete sestavit sdílenou vyrovnávací paměť pro další uživatele aplikace Bridge. Tato sdílená vyrovnávací paměť nabízí následující výhody:

 • Zvyšuje výkon díky rychlejšímu procházení, vyhledávání a filtrování položek ve vyrovnávací paměti.
 • Zbavuje nutnosti sestavovat vyrovnávací paměť znovu a šetří námahu s generováním vyrovnávací paměti pro ostatní uživatele
Poznámka:

Funkce správy sdílené vyrovnávací paměti má význam jen při práci ve víceuživatelském prostředí založeném na spolupráci. Pracujete-li v aplikaci Bridge sami, nemá sdílená vyrovnávací paměť žádný význam, naopak může zbytečně zabírat místo na disku.

Doporučujeme nepoužívat funkci sdílené vyrovnávací paměti, pokud jste samostatným uživatelem. V tomto případě bude vytváření a správa vyrovnávací paměti probíhat stejně jako ve verzi Bridge CC 2018.

Funkci si popíšeme na ukázkové organizaci, ve které návrháři, ilustrátoři a fotografové velmi často pracují s obrázky. Obrázky jsou dostupné v úložišti obrazů a pro jejich procházení, přidávání, zobrazení, úpravu a vyhledávání uživatelé používají aplikaci Bridge.

Když používáte aplikaci Bridge CC 2018 a její starší verze, generuje se samostatná vyrovnávací paměť pro všechny obrázky na individuálním počítači, což nějakou dobu trvá. 

V aplikaci Bridge CC 2019 můžete pomocí funkce správy sdílené vyrovnávací paměti exportovat sdílenou vyrovnávací paměť a další uživatelé si pak mohou importovat kopii této paměti na své lokální počítače. Vzhledem k tomu, že systémy jsou synchronizovány, umožňuje správa vyrovnávací paměti z centralizovaného místa opětovné využití exportované vyrovnávací paměti bez nutnosti vytvářet vyrovnávací paměť znovu na počítačích jiných uživatelů.

Sdílení vyrovnávací paměti v prostředí založeném na spolupráci
Sdílení vyrovnávací paměti v prostředí založeném na spolupráci | Uživatel A exportuje vyrovnávací paměť a vytvoří složku sdílené vyrovnávací paměti | Uživatelé B a C importují vyrovnávací paměť z její složky na své lokální počítače

Poznámka:

Dále uvádíme názvy dvou důležitých složek vyrovnávací paměti, které byste měli znát:

 • Složka sdílené vyrovnávací paměti (.BridgeSharedCache): Složka na sdíleném síťovém umístění, kde se nachází exportovaná vyrovnávací paměť, kterou mohou používat další uživatelé aplikace Bridge. Tato složka se vytvoří během sestavení a exportu sdílené vyrovnávací paměti.
 • Složka importované vyrovnávací paměti: Složka na lokálním počítači, ve které je uložena importovaná sdílená vyrovnávací paměť. Tato složka se vytvoří automaticky během importu sdílené vyrovnávací paměti.

Kdy se provádějí úlohy exportu, importu a vyčištění sdílené vyrovnávací paměti?

Při práci se sdílenou vyrovnávací pamětí Bridge ve víceuživatelském prostředí provádíte následující operace:
 • Export: Operace exportu slouží k ručnímu generování vyrovnávací paměti pro vybranou složku a její podsložky. Aplikace Bridge během exportu interně vytváří miniatury, náhledy a indexy, které ukládá do složky sdílené vyrovnávací paměti uvnitř vybrané složky. Tato složka obsahuje sdílenou vyrovnávací paměť, kterou mohou opakovaně využívat jiní uživatelé. Ve víceuživatelském prostředí se doporučuje, aby operaci exportu provedl pouze jeden uživatel s právem zápisu do zvolené složky, který vytvoří sdílenou vyrovnávací paměť, a aby žádný uživatel složku sdílené vyrovnávací paměti neměnil.
 • Import: Jakmile je sdílená vyrovnávací paměť exportována k opakovanému využití, můžete provést import a získat tak lokální kopii této sdílené vyrovnávací paměti na počítači. Import lze provést dvojím způsobem:
  • Explicitní import (prostřednictvím dialogového okna Spravovat vyrovnávací paměť): Importuje (kopie) exportované vyrovnávací paměti ze všech složek najednou.
  • Automatický import vyrovnávací paměti (řízený prostřednictvím předvolby): Importuje (kopie) vyrovnávací paměti při každém procházení složky v aplikaci Bridge.

Je-li import proveden kterýmkoli z těchto způsobů, Bridge zkopíruje obsah složek sdílené vyrovnávací paměti do složky na vašem počítači (složky importované vyrovnávací paměti).  

 • Výmaz: K dispozici jsou následující typy operace vymazání vyrovnávací paměti:
  • Výmaz exportované (sdílené) vyrovnávací paměti: Exportovaná vyrovnávací paměť je umístěna do složky sdílené vyrovnávací paměti. Tuto složku můžete vymazat a odstranit tak sdílenou vyrovnávací paměť výběrem položky Vymazat specifické umístění v dialogovém okně Spravovat vyrovnávací paměť, nebo tak, že pravým tlačítkem kliknete na vyrovnávací paměť a vyberete položku Vymazat vyrovnávací paměť výběru.
  • Vymazat importovanou vyrovnávací paměť pro složku: Importovanou vyrovnávací paměť v určité složce můžete vymazat výběrem příkazu Vymazat specifické umístění v dialogovém okně Spravovat vyrovnávací paměť nebo tak, že pravým tlačítkem kliknete na složku a vyberete příkaz Vymazat vyrovnávací paměť výběru.
  • Vymazat celou importovanou vyrovnávací paměť: Celou importovanou vyrovnávací paměť ve složce importované paměti můžete vymazat volbou příkazu Vymazat všechny soubory z místní vyrovnávací paměti v dialogovém okně Spravovat vyrovnávací paměť.
Poznámka:

Sada Bridge CC 2019 SDK poskytuje objekt ManageCache , který disponuje funkcemi pro export, import a vymazání sdílené vyrovnávací paměti. Tento objekt lze také použít k automatizaci těchto operací. Další podrobnosti najdete na stránce https://www.adobe.io/apis/creativecloud/bridge.html.

Jak se provádí export, import a vyčištění sdílené vyrovnávací paměti?

Pokud chcete vytvořit a spravovat vyrovnávací paměť pro složku, kterou chcete sdílet s několika uživateli, zvolte nabídku Nástroje > Spravovat vyrovnávací paměť. Zobrazí se dialogové okno Spravovat vyrovnávací paměť.

Dialogové okno Spravovat vyrovnávací paměť

V dialogovém okně Spravovat vyrovnávací paměť postupujte následovně:

 1. Chcete-li vytvořit vyrovnávací paměť pro vybranou složku a její podsložky, zvolte možnost Vytvořit a exportovat vyrovnávací paměť pro složku „název vybrané složky“ a všechny v ní obsažené složky. Tato volba je standardně vybraná.

  Poznámka: Při vytváření vyrovnávací paměti se bere v potaz úroveň přístupu ke každé ze složek. Operace exportu interně vytváří indexy, miniatury, náhledy a uloží informace o verzi exportu. ve složce sdílené vyrovnávací paměti. Bridge také exportuje informace metadat souborů.

  • Náhled obrázků ve vyrovnávací paměti na celou obrazovku vytvoříte volbou Sestavit 100% náhledy. Tato volba je standardně vypnutá.

  Tip: Tuto volbu doporučujeme zejména v případě, že často pracujete se zvětšenými a přiblíženými obrázky. Mějte však na paměti, že volba využívá více místa na disku a značně zvyšuje dobu počátečního zpracování.

  • Klikněte na OK.
 2. Pro import vyrovnávací paměti z určené sdílené složky použijte možnost Importovat vyrovnávací paměť. Klikněte na tlačítko Další a zvolte sdílenou složku, ze které chcete vyrovnávací paměť importovat.

  Aplikace Bridge během importu interně kopíruje miniatury, náhledy, informace metadat a indexy do lokálního počítače ve složce sdílené vyrovnávací paměti. Toto kopírování je rychlejší než opětovné generování miniatur a náhledů vyrovnávací paměti, a proto můžete zobrazovat a vyhledávat obrázky rychleji. Jakmile je vyrovnávací paměť importována a je dostupná ve složce sdílené vyrovnávací paměti, odrazí se všechny změny souboru také v importované kopii vyrovnávací paměti přítomné v této složce.

  Když procházíte složku se sdílenou vyrovnávací pamětí, aplikace Bridge ve výchozím nastavení tuto vyrovnávací paměť automaticky stáhne do vašeho počítače. Pokud chcete funkci automatického importu vypnout, zrušte označení u volby Automaticky importovat vyrovnávací paměť ze složky, je-li to možné v nabídce Úpravy > Předvolby > Vyrovnávací paměť.

  Předvolby automatického importu vyrovnávací paměti

  Informace o nastavení předvoleb vyrovnávací paměti najdete v tématu Práce s vyrovnávací pamětí aplikace Adobe Bridge.

 3. Chcete-li vyrovnávací paměť odstranit, zvolte možnost Vyčistit vyrovnávací paměť. Tuto volbu použijte, pokud předpokládáte, že je vyrovnávací paměť pro složku zastaralá a je třeba ji obnovit (například pokud se miniatury a metadata neaktualizují).

  • Chcete-li smazat všechny soubory vyrovnávací paměti na vašem počítači, zvolte možnost Vymazat všechny soubory z místní vyrovnávací paměti. Tato volba je standardně vybraná. Po kliknutí na tlačítko Další se zobrazí zpráva, zda chcete akci potvrdit.
  Zpráva s upozorněním

  • Pokud chcete selektivně vymazat soubory vyrovnávací paměti z určité složky, zvolte možnost Vymazat vyrovnávací paměť pro specifické umístění. Klikněte na tlačítko Další a zvolte složku, ze které chcete soubory vymazat. V případě, že je složka zvolená ke smazání souborů vyrovnávací paměti složkou s exportovanou vyrovnávací pamětí, zobrazí se výstražné dialogové okno. V okně vyberte jednu z následujících voleb:
   • Vymazat pouze moji vyrovnávací paměť: Smaže jen místní kopie souborů vyrovnávací paměti. Sdílené soubory vyrovnávací paměti nebudou ovlivněny.
   • Vymazat vyrovnávací paměť pro všechny uživatele: Smaže soubory sdílené vyrovnávací paměti i místní kopie těchto souborů.
  • Chcete-li smazat vyrovnávací paměť i v podsložkách, zvolte možnost Zahrnout podsložky.
  • Klikněte na Pokračovat.
  Zpráva s upozorněním

  • Pokud složka zvolená k odstranění souborů vyrovnávací paměti neobsahuje exportovanou vyrovnávací paměť, zobrazí se výstražné dialogové okno.
   • Chcete-li smazat vyrovnávací paměť i v podsložkách, zvolte možnost Zahrnout podsložky.
   • Dialogové okno zavřete tlačítkem Zrušit.
   • Vyrovnávací paměť smažete tlačítkem Pokračovat.
  Zpráva s upozorněním

Jaká oprávnění potřebuji k exportu a importu sdílené vyrovnávací paměti?

Jestliže vyrovnávací paměť exportujete, musíte mít přístup s právy ke čtení i zápisu do celého úložiště. Aplikace Bridge během exportu zkusí vytvořit složku sdílené vyrovnávací paměti, která obsahuje tuto paměť (miniatury, náhledy a indexy), k importu pro jiné uživatele. Nemáte-li přístup s právem zápisu, nemůžete vytvořit složku sdílené vyrovnávací paměti.

Obdobně operace importu a automatického importu mohou importovat jen vyrovnávací paměti pro složky, do kterých máte přístup ke čtení Nemáte-li do složky přístup ke čtení, Bridge nedokáže načíst složku sdílené vyrovnávací paměti a nemá ke sdílené paměti přístup.

Omezení

Ve verzi Bridge CC 2019 je nutné zahájit export, aby se aktualizovala sdílená vyrovnávací paměť pro úložiště, nebo můžete k plánování exportů použít sadu Bridge SDK.

Jestliže však jsou soubory v úložišti velmi často přidávány nebo odstraňovány a disk proto téměř trvale pracuje, může být proces exportu velmi dlouhý. 

Případy chyb

Aplikace Bridge zastaví export a zobrazí chybové hlášení v těchto případech:

 • Plný disk: Jestliže se během vytváření vyrovnávací paměti zcela zaplní disk nebo síťové umístění.
 • Chybí právo ke čtení nebo zápisu: Nemáte-li přístup s potřebnými právy do složky, kam zkoušíte exportovat paměť.
 • Chyba sítě: Když dojde k výpadku sítě během exportu ze síťového umístění.

Časté dotazy

Když máte soubory na lokálním počítači a jste jediný uživatel, který s těmito soubory pracuje, nemá význam vytvářet a exportovat sdílenou vyrovnávací paměť. Soubory můžete procházet přímo v aplikaci Bridge a vyrovnávací paměť pro tyto soubory generuje stávající mechanismus vyrovnávací paměti Bridge.

Sdílená vyrovnávací paměť se hodí jen tehdy, když se datové zdroje nacházejí v prostředí založeném na spolupráci a pracuje s nimi více uživatelů. 

Když procházíte složku obsahující sdílenou vyrovnávací paměť, aplikace Bridge automaticky rozpozná přítomnost složky této paměti a zkopíruje indexy, miniatury a náhledy do složky importované vyrovnávací paměti. Standardně je funkce automatického importu aktivní. Chcete-li automatický import deaktivovat, vypněte políčko Automaticky importovat vyrovnávací paměť ze složek, je-li to možné v dialogovém okně Předvolby > Vyrovnávací paměť.

Sdílená vyrovnávací paměť se vytvoří ve stejné složce jako vaše soubory. Když exportujete vyrovnávací paměť pro sdílenou složku, aplikace Bridge vytvoří složku sdílené vyrovnávací paměti (.BridgeSharedCache) uvnitř nadřízené složky a všech jejích podsložek. Soubory vyrovnávací paměti (miniatury s rozměry 256 a 1024 bodů, náhledy v plné velikosti a informace indexů) pro příslušné složky se generují a ukládají ve složce sdílené vyrovnávací paměti.

Importovaná vyrovnávací paměť je po importu umístěna v lokálním počítači na následujícím místě:
macOS: ~/Library/Caches/Adobe/Bridge/SharedCache
Windows: %appdata%\Adobe\Bridge\SharedCache

Toto umístění importované vyrovnávací paměti nelze změnit.

Ano, exportovaná vyrovnávací paměť (přítomná ve složce) zastará a doporučuje se exportovat ji znovu.

Když naimportujete zastaralou sdílenou vyrovnávací paměť, aplikace Bridge sama rozpozná, že soubor byl aktualizován a automaticky aktualizuje importovanou vyrovnávací paměť na lokálním počítači.

Aplikace Bridge detekuje a aktualizuje sdílenou vyrovnávací paměť
Uživatel B importuje vyrovnávací paměť ze složky sdílené vyrovnávací paměti (exportované uživatelem A) | Uživatel C aktualizuje původní soubory na síti, pro které existuje sdílená vyrovnávací paměť | Aplikace Bridge na počítači uživatele B detekuje zastaralou vyrovnávací paměť a automaticky aktualizuje její lokální kopii

Po exportu sdílené vyrovnávací paměti bude nutné exportovat stejnou složku znovu, pokud do ní přidáte nové soubory nebo změníte stávající soubory. Během opakovaného exportu se exportuje jen vyrovnávací paměť pro nové či změněné soubory. 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?