Jestliže pracujete v prostředí založeném na spolupráci, vyrovnávací paměť můžete sdílet s ostatními uživateli aplikace Bridge, aby mohli používat sdílenou vyrovnávací paměť a nemuseli vytvářet novou. Sdílení vyrovnávací paměti má následující výhody:

 • Zvyšuje výkon díky rychlejšímu procházení, vyhledávání a filtrování položek ve vyrovnávací paměti.
 • Zbavuje nutnosti sestavovat vyrovnávací paměť znovu a šetří námahu s generováním vyrovnávací paměti pro ostatní uživatele

Všichni uživatelé aplikace Adobe Bridge mohou exportovat vyrovnávací paměť do sdílené složky a ostatní uživatelé mohou importovat její kopii do svého místního systému. Vzhledem k tomu, že systémy jsou synchronizovány, umožňuje správa vyrovnávací paměti z centralizovaného místa opětovné využití exportované vyrovnávací paměti bez nutnosti vytvářet vyrovnávací paměť znovu na počítačích jiných uživatelů.

updatedartboard_2
Sdílení vyrovnávací paměti v prostředí založeném na spolupráci

Další informace o nastavení předvoleb vyrovnávací paměti najdete v tématu Práce s vyrovnávací pamětí aplikace Adobe Bridge.

Vytváření a správa sdílené vyrovnávací paměti

Pokud chcete vytvořit a spravovat vyrovnávací paměť pro složku, kterou chcete sdílet s několika uživateli, zvolte nabídku Nástroje > Spravovat vyrovnávací paměť. Zobrazí se dialogové okno Spravovat vyrovnávací paměť.

ManageCache_1
Dialogové okno Spravovat vyrovnávací paměť

V dialogovém okně Spravovat vyrovnávací paměť postupujte následovně:

 1. Chcete-li vytvořit vyrovnávací paměť pro vybranou složku a její podsložky, zvolte možnost Vytvořit a exportovat vyrovnávací paměť pro složku „název vybrané složky“ a všechny v ní obsažené složky. Tato volba je standardně vybraná.

  Poznámka: Při vytváření vyrovnávací paměti se bere v potaz úroveň přístupu ke každé ze složek.

  • Náhled obrázků ve vyrovnávací paměti na celou obrazovku vytvoříte volbou Sestavit 100% náhledy. Tato volba je standardně vypnutá.

  Tip: Tuto volbu doporučujeme zejména v případě, že často pracujete se zvětšenými a přiblíženými obrázky. Mějte však na paměti, že volba využívá více místa na disku a značně zvyšuje dobu počátečního zpracování.

  • Klikněte na OK.
 2. Pro import vyrovnávací paměti z určené sdílené složky použijte možnost Importovat vyrovnávací paměť. Klikněte na tlačítko Další a zvolte sdílenou složku, ze které chcete vyrovnávací paměť importovat.

  Když procházíte složku se sdílenou vyrovnávací pamětí, aplikace Bridge ve výchozím nastavení tuto vyrovnávací paměť automaticky stáhne do vašeho počítače. Pokud chcete funkci automatického importu vypnout, zrušte označení u volby Automaticky importovat vyrovnávací paměť ze složky, je-li to možné v nabídce Úpravy > Předvolby > Vyrovnávací paměť.

  Cache_autoImport
  Předvolby automatického importu vyrovnávací paměti
 3. Chcete-li vyrovnávací paměť odstranit, zvolte možnost Vyčistit vyrovnávací paměť. Tuto volbu můžete použít, pokud předpokládáte, že je vyrovnávací paměť pro složku zastaralá a je třeba ji obnovit (například pokud se miniatury a metadata neaktualizují).

  • Chcete-li smazat všechny soubory vyrovnávací paměti na vašem počítači, zvolte možnost Vymazat všechny soubory z místní vyrovnávací paměti. Tato volba je standardně vybraná. Po kliknutí na tlačítko Další se zobrazí zpráva, zda chcete akci potvrdit.
  ManageCache_purge
  Zpráva s upozorněním
  • Pokud chcete selektivně vymazat soubory vyrovnávací paměti z určitého umístění, zvolte možnost Vymazat vyrovnávací paměť pro specifické umístění. Klikněte na tlačítko Další a zvolte umístění, ze kterého chcete soubory vymazat. V případě, že je umístění zvolené pro smazání souborů vyrovnávací paměti složka s exportovanou vyrovnávací pamětí, zobrazí se dialogové okno. V okně vyberte jednu z následujících voleb:
   • Vymazat pouze moji vyrovnávací paměť: Smaže jen místní kopie souborů vyrovnávací paměti. Sdílené soubory vyrovnávací paměti nebudou ovlivněny.
   • Vymazat vyrovnávací paměť pro všechny uživatele: Smaže soubory sdílené vyrovnávací paměti i místní kopie těchto souborů.
  • Chcete-li smazat vyrovnávací paměť i v podsložkách, zvolte možnost Zahrnout podsložky.
  • Klikněte na Pokračovat.
  Purge_cache
  Zpráva s upozorněním
  • Pokud zvolené umístění neobsahuje exportovanou vyrovnávací paměť, zobrazí se výstražné okno.
   • Chcete-li smazat vyrovnávací paměť i v podsložkách, zvolte možnost Zahrnout podsložky.
   • Dialogové okno zavřete tlačítkem Zrušit.
   • Vyrovnávací paměť smažete tlačítkem Pokračovat.
  ManageCache_warning
  Zpráva s upozorněním

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online