Příručka uživatele Zrušit

Tvorba pracovních postupů

 1. Průvodce uživatele aplikace Bridge
 2. Úvod
  1. Co je nového v aplikaci Bridge
  2. Systémové požadavky aplikace Bridge
  3. Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge
  4. Importování fotografií pomocí aplikace Photo Downloader
  5. Uspořádání obsahu a datových zdrojů v aplikaci Adobe Bridge
 3. Práce s datovými zdroji
  1. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Bridge
  2. Vytvoření stránky miniatur na výstupní pracovní ploše
  3. Prohlížení a správa souborů v aplikaci Adobe Bridge
  4. Práce s metadaty v aplikaci Adobe Bridge
  5. Práce s vyrovnávací pamětí aplikace Adobe Bridge
  6. Použití klíčových slov v aplikaci Adobe Bridge
  7. Spuštění aplikace Adobe Bridge
  8. Nastavení zobrazení panelu Obsah v aplikaci Adobe Bridge
  9. Náhled obrázků a úprava času pořízení
  10. Použití kolekcí v aplikaci Adobe Bridge
  11. Balíčky souborů v aplikaci Adobe Bridge
  12. Automatizace úloh v aplikaci Adobe Bridge
  13. Tvorba pracovních postupů
  14. Náhled souborů dynamických médií v aplikaci Adobe Bridge
  15. Vytváření webových galerií a dokumentů PDF
  16. Práce se sdílenou vyrovnávací pamětí aplikace Bridge
  17. Správa vyrovnávací paměti médií
 4. Bridge a další aplikace Adobe
  1. Práce s aplikací Adobe Media Encoder
  2. Práce s aplikací Adobe Premiere Pro
 5. Export a publikování
  1. Převod souborů pomocí panelu Exportovat
  2. Publikování obrázků ve službě Adobe Stock
  3. Publikování položek do služby Adobe Portfolio
 6. Klávesové zkratky
  1. Klávesové zkratky pro Adobe Bridge
  2. Panel klávesových zkratek v aplikaci Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  2. Otáčení, oříznutí a úprava obrázků
  3. Oprava obrázků pomocí nástroje Rozšířené odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  4. Kruhové filtry v aplikaci Camera Raw
  5. Automatická korekce perspektivy v aplikaci Camera Raw
  6. Vytváření panoramat
  7. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  8. Vytváření lokálních přizpůsobení v nástroji Camera Raw

 

Naučte se zacházet s pracovní plochou Pracovní postup, v níž můžete snadno kombinovat různé úlohy a spojováním z nich vytvořit vlastní pracovní postupy, které můžete používat opakovaně.

Pracovní plocha Pracovní postup

Pracovní plocha Pracovní postup je přístupná z panelu aplikací v horní části obrazovky. Do pracovní plochy Pracovní postup můžete přejít také přes nabídku Windows > Pracovní plocha > Pracovní postup.

Pracovní plocha Pracovní postup

Pracovní plocha se skládá z následujících panelů:

 • Diagram úloh: Zobrazuje se uprostřed pracovní plochy. V této části můžete přidávat úlohy v určitém pořadí, abyste vytvořili vlastní pracovní postup.
 • Podrobnosti pracovního postupu: Na pravé straně se zobrazí podrobnosti o pracovním postupu a souvisejících úlohách. V tomto panelu pojmenujte přednastavení pracovního postupu, určete cílovou složku výstupu a přizpůsobte nastavení úloh.
 • Panel Pracovní postup: V levém dolním rohu obrazovky se vedle panelu Filtry a Kolekce zobrazí panel Pracovní postup.  Najdete zde všechna svá přednastavení pracovního postupu. V dolní části panelu Pracovní postup se nachází možnost Zahájit pracovní postup a Zobrazit průběh.
 • Uprostřed se zobrazí panel Obsah a v levém horním rohu se zobrazí panel Složky a Oblíbené.

Vytvořte si pracovní postup

Chcete-li začít vytvářet pracovní postupy, přepněte na pracovní plochu Pracovní postup. Na panelu aplikací by se měla zobrazit pracovní plocha pracovního postupu spolu s ostatními pracovními plochami, jako jsou Základní, Knihovny atd. Do pracovní plochy můžete přejít také tím, že přejdete do nabídky Windows > Pracovní plocha > Pracovní postup
.

Vytvoření nového pracovního postupu

 1. Chcete-li vytvořit nové přednastavení, proveďte jakýkoli z následujících úkonů:

  • Klikněte na ikonu + v panelu Pracovní postup.
  • V panelu Pracovní postup klikněte na možnost Vytvořit nový pracovní postup.
  • Kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (systémy macOS) nebo kliknutím pravým tlačítkem myši (systémy Windows) v panelu Pracovní postup zobrazíte kontextovou nabídku. Vyberte možnost Vytvořit nové přednastavení.
  Vytvoření nového pracovního postupu

  Vytvoření nového přednastavení

 2. Vytvoří se nové přednastavení pracovního postupu pojmenované Můj pracovní postup a zobrazí se na panelu Pracovní postup.

Přidání úloh do pracovního postupu

Do vytvořeného nevyplněného pracovního postupu můžete začít přidávat požadované úlohy a tím tak sestavit svůj pracovní postup.

 1. Úlohy můžete přidat jedním z následujících způsobů:

  • V části Diagram úloh klikněte na možnost
   Přidat úlohu.
  • Klikněte na ikonu + v levém dolním rohu části Diagram úloh.
  Přidání úlohy

 2. Vyberte si ze seznamu dostupných úloh – Hromadně přejmenovat, Změnit formát, Změnit velikost nebo Použít metadata a vytvořte pracovní postup přidáním úloh v požadovaném pořadí.

Zadejte k pracovnímu postupu a úlohám podrobnosti

V části Podrobnosti pracovního postupu můžete upravit název přednastavení pracovního postupu, Možnosti ukládání pracovního postupu (umístění výstupu) a Podrobnosti k úloze.

Název přednastavení pracovního postupu

 • Název přednastavení: Zadejte název přednastavení pracovního postupu.
Název přednastavení pracovního postupu

Poznámka:

Možnost Uložit přepíše stávající přednastavení. Pokud chcete vytvořit kopii pracovního postupu, klikněte na něj pravým tlačítkem myši, tím nejdříve duplikujete přednastavení pracovního postupu a poté ho můžete upravit a uložit. 

 

Možnosti uložení pracovního postupu

 • Uložit do: Rozbalte rozbalovací nabídku a zvolte umístění – Původní umístění souboru a Určitá složka
 • Pokud vyberete možnost Specifická složka, můžete dále použít pole Procházet a nastavit umístění exportovaných souborů.
 • Zaškrtněte možnost s názvem Uložit do podsložky s názvem a zadejte název určující umístění podsložky.
 • Můžete také spravovat konflikty výběrem libovolné možnosti z rozevíracího seznamu – Vytvořit jedinečný název souboru, Přepsat existující soubor nebo Přeskočit soubor.
Možnosti uložení pracovního postupu

Podrobnosti úlohy

Změnit formát

Tato funkce umožňuje změnit formát pomocí panelu Pracovní postup. Aplikace Bridge podporuje pro převod soubory JPEG, DNG, TIFF a PNG.

Změnit formát

Použití metadat:

 • Zahrnout původní metadata: Zaškrtněte toto políčko a pomocí rozevírací nabídky vyberte metadata spojená se soubory, které chcete zachovat.
 • Chcete-li z uložených souborů odebrat metadata specifická pro polohu, vyberte zaškrtávací políčko Odstranit informace o poloze.
 • Aplikovat šablonu metadat: Zaškrtněte toto políčko a vyberte z následujícího pole:
  • Název: Z rozevíracího seznamu Název vyberte jakákoli dostupná metadata.
  • Metoda: Vyberte metodu – Přidat metadata nebo Nahradit metadata.
  • Další klíčová slova (oddělena středníkem): Toto pole slouží k přidání dalších klíčových slov k souborům, které chcete exportovat.

Další informace o použití šablon metadat naleznete v tématu Práce s šablonami metadat.

Použití metadat

Změnit velikost na

Tato možnost platí pouze pro formát JPEG, PNG a TIFF.

 • Změnit velikost obrázku: Tuto možnost vyberte, chcete-li nastavit procentuální velikost obrázku.
 • Změnit velikost na: Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit velikost souborů tak, aby se přizpůsobily cílové obdélníkové oblasti nebo ji vyplnily, a nastavte rozměry. Velikost obrázků můžete změnit na základě dlouhého okraje, krátkého okraje nebo šířky/výšky.
  • Při výběru možnosti Přizpůsobit můžete obrázek přizpůsobit tak, že změníte jeho velikost podle dlouhého okraje, krátkého okraje, nebo šířky/výšky.
   1. Dlouhý okraj: Před změnou velikosti obrázků můžete ručně změnit rozměry a rozlišení.
   2. Krátký okraj: Před změnou velikosti obrázků můžete ručně změnit rozměry a rozlišení.
   3. Šířka, výška: Před změnou velikosti obrázků můžete ručně změnit šířku, výšku a rozlišení. Když jako možnost přizpůsobení vyberete šířku/výšku, změní se velikost obrázku podle cílového obdélníku.
  • Při výběru možnosti Vyplnit můžete změnit velikost na základě šířky, výšky. Miniatury obrázků můžete také zobrazit se zobrazením původní a nové velikosti obrázků pod každou miniaturou.
  • Můžete určit Rozlišení obrázku v pixelech/palcích nebo pixelech/cm a Rozměry metrikách rozměrů v pixelech/palcích/cm.
 • Nezvětšovat: Zvolením této možnosti zajistíte, že se obrázek při změně velikosti nezvětší.
 • Metoda převzorkování: Zvolte některou dostupnou metodu převzorkování – bilineární, bikubickou (vhodná na hladké přechody) nebo bikubickou ostřejší (vhodná na redukci).
Změnit velikost na

Hromadně přejmenovat

 • Přednastavený název: Z nabídky Přednastavení vyberte příslušné přednastavení pro přejmenování pomocí často používaných schémat pojmenování. Důležité: Přednastavení hromadného přejmenování se používají jako podklad pro nástroj Tvorba pracovního postupu. Všechny změny provedené v nastavení přejmenování musí být nejprve uloženy, aby je bylo možné vybrat v nabídce Pracovní postupy.

  Poznámka:
  • Pokud jinde, než v Tvůrci pracovního postupu, změníte přednastavení hromadného přejmenování, a toto přednastavení je součástí pracovního postupu, budou použity změny provedené v přednastavení hromadného přejmenovaní
  • Pokud odstraníte přednastavení hromadného přejmenování jinde, než v Tvůrci pracovního postupu, tento přednastavený odkaz bude v pracovním postupu ztracen.
 • Nový název souboru: Z nabídek vyberte prvky a zadáním příslušného textu vytvoříte nové názvy souborů. Kliknutím na ikonu Plus (+) nebo Odstranit ( ) můžete přidat nebo odebrat prvky.
 • Možnosti: Vyberte možnost Zachovat současný název souboru v metadatech XMP, chcete-li zachovat původní název souboru v metadatech. V nabídce Kompatibilita vyberte operační systémy, se kterými mají být přejmenované soubory kompatibilní. Současný operační systém je standardně vybraný a nelze ho odznačit.
Poznámka:

Až zadáte podrobnosti k pracovnímu postupu, podrobnosti k úlohám a uložíte přednastavení pracovního postupu, vše se zobrazí v panelu Pracovní postupy, kde jsou ihned k dispozici.

 

Hromadně přejmenovat

Spuštění pracovního postupu

Až zadáte podrobnosti k pracovnímu postupu, podrobnosti k úlohám a uložíte přednastavení pracovního postupu, vše se zobrazí v panelu Pracovní postupy.

 1. Chcete-li zahájit pracovní postup, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte vybrané položky z panelu Obsah na přednastavení v panelu Pracovní postup a klikněte na odkaz Zahájit pracovní postup
   .
  • Vyberte položky v panelu Obsah a kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (systémy macOS) nebo kliknutím pravým tlačítkem myši (systémy Windows) zobrazíte kontextovou nabídku. Vyberte Pracovní postup a vyberte požadované přednastavení
  • Přejděte do části Soubor > Pracovní postup a vyberte požadované přednastavení
  Poznámka:

  Pokud přednastavení pracovního postupu neuložíte po provedení změn, budete vyzváni k tomu, abyste změny uložili a pracovali s touto verzí nebo změny zahodili a pokračovali s nezměněnou verzi.

   

   

Zobrazení průběhu pracovního postupu

Můžete zobrazit celý seznam úloh pracovního postupu, který obsahuje nevyřízené úlohy, aktivní úlohy a dokončené úlohy. Chcete-li zkontrolovat postup pracovního postupu, postupujte takto:

 1. Klikněte na možnost Zobrazit postup v dolní části panelu Pracovní postup

  Zobrazení průběhu

 2. V otevřeném dialogovém okně Průběh pracovního postupu můžete zobrazit stav průběhu vašich úloh pracovního postupu. 

  Průběh pracovního postupu

 3. Kliknutím na možnost Vymazat odeberte seznam úloh nebo kliknutím na možnost Zavřít zavřete okno postupu. 

Zrušení pracovního postupu

Chcete-li zrušit pracovní postup, postupujte následovně:

 1. Klikněte na možnost Zobrazit průběh v dolní části panelu Pracovní postup

  Zobrazení průběhu

 2. Chcete-li kdykoli zastavit průběh pracovního postupu, v dialogovém okně průběh pracovního postupu klikněte na ikonu , která se nachází vedle stavu vybrané úlohy.

  Zrušení pracovního postupu

Nastavení předvoleb pracovního postupu

Chcete-li nastavit předvolby pracovních postupů, postupujte takto:

 1. Přejděte do části Adobe Bridge > Předvolby > Pracovní postupy (systémy macOS) nebo Upravit > Předvolby > Pracovní postupy (systémy Windows)

 2. Na panelu Možnosti můžete nastavit předvolby pro informace, které se objeví v dialogovém okně Průběh pracovního postupu.

  • Maximální počet úloh pracovního postupu, které mají být uchovány v seznamu úloh: Ručně zadejte požadovanou hodnotu. Maximální počet podrobností o úloze v dialogovém okně postupu úlohy je standardně nastaven na maximální hodnotu 100. Aplikace Bridge odstraňuje starší historii přesahující 100 podrobností úlohy.
  • Maximální počet probíhajících úloh pracovního postupu: Ručně zadejte požadovanou hodnotu. Do fronty můžete zařadit 20 úloh exportu najednou.
  Předvolby pracovních postupů

Podporované obrazové formáty

U úlohy Změnit formát jsou podporovány následující formáty obrázků:

JPEG

Kvalita obrázku: Pomocí posuvníku nastavte kvalitu obrázku. Hodnoty se mohou lišit v rozmezí 1 (minimální kvalita obrázku) až 12 (maximální kvalita obrázku).

Změnit formát JPG

PNG

 • Bitová hloubka: 16bitová nebo 8bitová verze
 • Barevný prostor:Ve většině pracovních postupů se správou barev je nejlepší použít předdefinovaná nastavení barev, která byla testována společností Adobe, například sRGB. Vyberte možnost barevného prostoru na základě svého požadavku.
 • Uložit průhlednost: Tato funkce umožňuje zachovat průhlednost obrázku.
Změnit formát PNG

TIFF

 • Komprimace: Při uložení obrázků ve formátu TIFF můžete soubory komprimovat a zipovat.
 • Barevný prostor: Ve většině pracovních postupů se správou barev je nejlepší použít předdefinovaná nastavení barev, která byla testována společností Adobe, například sRGB. Vyberte si jeden na základě svého požadavku.
 • Bitová hloubka: Uživatelé si mohou zvolit ukládání informací o barvách ve dvou schématech – 8 bitů na komponentu nebo 16 bitů na komponentu.
 • Uložit průhlednost: Tato funkce umožňuje zachovat průhlednost obrázku.
Změnit formát TIFF

DNG

 • Náhled JPEG: Můžete vybrat možnost náhledu – Žádný, Střední a Úplný.
 • Vložit originální neupravený soubor: Tuto možnost zapněte, chcete-li vložit původní nezpracovaný soubor.
 • Odstranit původní soubor: Povolením této funkce odstraníte původní soubor po úspěšné změně formátu.
Změnit formát DNG

Přednastavení pracovního postupu si můžete vyzkoušet na ukázkovém přednastavení pracovního postupu

Můžete vyzkoušet ukázkové přednastavení pracovního postupu s názvem Přejmenování souborů, změna formátu a velikosti, které je v aplikaci Bridge dostupné ve výchozím nastavení. Podrobnosti přednastavení zobrazíte kliknutím na jeho název.

Příklad pracovního postupu

Přednastavení můžete také duplikovat a uložit pod jiným názvem, abyste ho mohli upřesnit a prozkoumávat možnosti nastavení.

Duplikovat přednastavení

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?