Náhled obrazů v panelu Náhled, v režimu celé obrazovky nebo v kontrolním režimu

Náhled obrazů lze zobrazit v aplikaci Adobe Bridge na panelu Náhled, případně je můžete zobrazit v celoobrazovkovém režimu nebo v kontrolním režimu. Panel Náhled zobrazuje až devět miniatur obrazů pro základní porovnání. Náhled na celou obrazovku zobrazuje obrazy v celoobrazovkovém režimu. Kontrolní režim zobrazuje obrazy jako náhledy na celou obrazovku a umožňuje procházení obrazů, úpravu výběru, přidání popisu, hodnocení, otáčení obrazů a otevírání obrazů v modulu Camera Raw.

Zobrazení snímků v podobě prezentace

Pomocí příkazu Prezentace snímků můžete zobrazit miniatury jako prezentaci na celou obrazovku. To je snadný způsob jak používat velké verze všech grafických souborů ve složce. Obrazy můžete během prezentace posouvat a zvětšovat a můžete nastavovat volby, které ovlivňují zobrazení prezentace včetně přechodů a popisů.

 • Chcete-li zobrazit prezentaci, otevřete složku obrazů nebo vyberte obrazy, které chcete zobrazit v prezentaci, a zvolte Zobrazení > Prezentace.
 • Chcete-li zobrazit příkazy pro práci s prezentacemi, stiskněte v zobrazení prezentace klávesu H.
 • Chcete-li upravit volby prezentace, stiskněte v zobrazení prezentace klávesu L, nebo zvolte Zobrazení > Volby prezentace, abyste zobrazili volby pro prezentace.

  Volby zobrazení:

  Zvolte, zda chcete zatemnit přídavné monitory, opakovat prezentaci nebo zvětšovat a zmenšovat zobrazení.

   

  Volby snímku:

  Určete trvání snímku, popisy a zvětšení snímku.

   

  Volby přechodu:

  Určete styl a rychlost přechodu.

   

Zobrazení náhledu obrazů pomocí panelu Náhled

 1. Vyberte až devět obrázků na panelu Obsah a v případě potřeby zvolte možnosti Okna > Panel Náhled.

Zobrazení obrázků pomocí možnosti Náhled na celou obrazovku

 • Vyberte jeden nebo více obrazů a použijte nabídku Zobrazení > Náhled na celou obrazovku nebo stiskněte mezerník.
 • Stisknutím symbolu plus (+) nebo mínus (-) snímek přiblížíte nebo oddálíte nebo můžete kliknutím na snímek zvětšit tuto oblast. Úroveň zvětšení lze zvýšit nebo snížit kolečkem myši.
 • Chcete-li posunout oblast zobrazení snímku, použijte funkci přiblížení a poté přetažením změňte oblast.
 • Stisknutím pravé a levé šipkové klávesy se přesunete na následující a předchozí snímek ve složce.

  Poznámka: Pokud jste před přechodem do Náhledu na celou obrazovku vybrali více snímků, můžete mezi nimi přepínat pomocí levé a pravé šipkové klávesy.

 • Náhled na celou obrazovku opustíte stisknutím mezerníku nebo klávesy Esc.

Kontrola a volba obrázků pomocí kontrolního režimu

Kontrolní režim nabízí zobrazení na celou obrazovku určené k prohlížení výběru snímků, úpravě výběru a provádění základních úprav. V kontrolním režimu jsou snímky zobrazeny v rotujícím pásu umožňujícím interaktivní procházení.

br_carousel
Režim náhledu

 1. Otevřete složku obrázků určených ke kontrole a vyberte možnosti Zobrazení > Kontrolní režim.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • kliknutím na tlačítka levé a pravé šipky v levém dolním rohu obrazovky nebo stisknutím levé nebo pravé šipkové klávesy na klávesnici se přesunete na předchozí nebo následující snímek.

  • Přetažením snímku v popředí doprava nebo doleva vyvoláte do popředí předchozí nebo následující snímek.

  • kliknutím na kterýkoliv snímek v pozadí jej přenesete do popředí.

  • Přetažením libovolného snímku ze spodní části obrazovky jej odstraníte z výběru. Můžete rovněž kliknout na tlačítko se šipkou dolů v levém dolním rohu obrazovky.

  • klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo podržte stisknutou klávesu Control a klikněte (Mac OS) na libovolný snímek, chcete-li k němu přidat hodnocení, opatřit jej visačkou nebo jej otočit či otevřít.

  • Stisknutím klávesy ] otočíte snímek v popředí o 90° doprava. Stisknutím klávesy [ otočíte snímek v popředí o 90° doleva.

  • Pro ukončení kontrolního režimu stiskněte Esc nebo klikněte na tlačítko X v pravém dolním rohu obrazovky.

  • Klepnutím na tlačítko Nová kolekce v pravém dolním rohu obrazovky vytvoříte z vybraných obrazů kolekci a opustíte kontrolní režim.

  Poznámka:

  Klávesové zkratky pro práci v kontrolním režimu zobrazíte v tomto režimu stiskem klávesy H.

Použití nástroje lupa

Nástroj Lupa lze použít ke zvětšení určité oblasti snímku. Nástroj Lupa je k dispozici na panelu Náhled a pro obrázky na popředí a vybrané obrázky v kontrolním režimu. Pokud je obraz zobrazený s menším zvětšením než 100 %, nástroj lupa standardně zvětšuje na 100 %. Pro každý snímek lze zobrazit jen jednu lupu.

 • Chcete-li zvětšit snímek pomocí nástroje Lupa, klikněte na něj v panelu Náhled nebo v kontrolním režimu. V kontrolním režimu můžete rovněž kliknout na tlačítko nástroje Lupa v pravém dolním rohu obrazovky.
 • Chcete-li lupu skrýt, klikněte na tlačítko X v pravém dolním rohu nástroje nebo klikněte na zvětšenou oblast nástroje. V kontrolním režimu můžete rovněž kliknout na tlačítko nástroje Lupa v pravém dolním rohu obrazovky.
 • Přetáhnutím lupy nebo kliknutím na jinou oblast snímku změníte oblast zvětšení.
 • Chcete-li nástrojem lupa zvětšovat a zmenšovat, použijte kolečko myši nebo stiskněte klávesy plus (+) nebo mínus (-).
 • Chcete-li zobrazit více nástrojů funkce lupa pro více obrazů v panelu Náhled, klikněte na jednotlivé snímky.
 • Používáte-li v panelu Náhled více lup, můžete je synchronizovat použitím kombinace Ctrl-kliknutí či Ctrl-přetažení (Windows) nebo Command-kliknutí či Command-přetažení (Mac OS) na jeden ze snímků.

Použití softwarového vykreslování pro náhledy

Zvolte tuto možnost, pokud se prezentace nebo obrazy v panelu Náhled, náhledu na celou obrazovku nebo v kontrolním režimu nezobrazují správně. Použití softwarového vykreslování pro náhledy zobrazí náhledy správně, ale rychlost zobrazení může být pomalá a mohou se vyskytnout další omezení.

 1. V předvolbách Další volby vyberte Použít softwarové vykreslování.
 2. Znovu spusťte aplikaci Adobe Bridge.

Poznámka:

Softwarové vykreslování je automaticky povoleno na počítačích s méně než 64 MB paměti VRAM a na systémech se dvěma monitory s méně než 128 MB paměti VRAM.

Úprava času pořízení obrázku

Když cestujete do jiného časového pásma a nezměníte před focením nastavení data nebo času fotoaparátu, možná budete potřebovat změnit čas pořízení svých obrazových souborů. Aplikace Bridge umožňuje měnit čas pořízení obrazových souborů ve formátu JPEG či RAW.

Chcete-li změnit čas pořízení, vyberte jeden nebo více obrazových souborů a proveďte následující kroky:

  • Vyberte možnost Upravit > Upravit čas pořízení.
  • Klikněte pravým tlačítkem na miniaturu obrázku na panelu Obsah a vyberte možnost Upravit čas pořízení.
  • V panelu Metadata v sekci Data z fotoaparátu (Exif) klikněte na ikonu úprav vedle pole Původní datum a čas, jak je zobrazeno níže.
  EditCaptureTime_Metadata
  Tlačítko úprav v panelu Metadata

  Objeví se dialogové okno Upravit čas pořízení, jak je zobrazeno níže:

  EditCaptureTime
 1.  V dialogovém okně Upravit čas pořízení v sekci Druh úpravy uveďte následující:

  • Chcete-li změnit datum a čas pořízení, vyberte zaškrtávací políčko Změnit na konkrétní datum a čas. Do pole Upravený čas zadejte nové datum a čas.
  • Chcete-li čas pořízení posunout o konkrétní počet hodin, minut a sekund, vyberte zaškrtávací políčko Posunout o hodiny, minuty a sekundy.
   • Chcete-li k původnímu času pořízení přidat konkrétní počet hodin, minut a sekund, zvolte možnost Přidat.
   • Chcete-li od původního času pořízení odečíst konkrétní počet hodin, minut a sekund, zvolte možnost Odečíst.
  • Chcete-li čas pořízení v datech z fotoaparátu nastavit na čas vytvoření souboru, vyberte zaškrtávací políčko Změnit na datum a čas vytvoření souboru.
 2. Kliknutím na možnost Změnit proveďte změny u vybraných souborů.

Vrácení původního času pořízení

Chcete-li změnit čas pořízení zpět na původní čas, vyberte obrázek a proveďte jeden z následujících kroků:

 • Vyberte možnost Upravit > Vrátit původní čas pořízení.
 • Klikněte pravým tlačítkem na obrázek a vyberte možnost Vrátit původní čas pořízení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online