V aplikaci Adobe Bridge můžete zobrazit náhled většiny souborů videa a zvuku. Můžete zobrazit náhled souborů SWF, FLV a F4V a většiny souborů podporovaných verzí aplikace QuickTime, kterou jste nainstalovali do počítače. Pomocí předvoleb přehrávání můžete ovládat způsob přehrávání multimediálních souborů.

Poznámka:

Náhled přehrávání videí není možný ve 32bitových verzích systémů Windows. Je podporován jen v 64bitové verzi Windows.

Prohlížení náhledu multimediálních souborů v panelu Náhled

 1. V panelu Obsah vyberte soubor, jehož náhled chcete zobrazit.
 2. Na panelu Náhled můžete klepnutím na tlačítko Spustit  spustit video, klepnutím na tlačítko Pozastavit  pozastavit video, klepnutím na tlačítko Opakovat  zapnout či vypnout nepřetržité opakování nebo klepnutím na tlačítko Hlasitost nastavit hlasitost.

  Poznámka:

  Můžete zesvětlit nebo ztmavit rozhraní aplikace Adobe Bridge, abyste lépe viděli náhledy dynamických mediálních souborů. Viz Nastavení jasu a barev.

Přehrávání náhledů dynamických multimediálních souborů na celou obrazovku

 1. V panelu Obsah vyberte soubor, jehož náhled chcete zobrazit.
 2. Vyberte možnosti Zobrazit > Náhled na celou obrazovku.
 3. Kliknutím·na·tlačítko·Pozastavit pozastavíte přehrávání, kliknutím na tlačítko Spustit můžete pokračovat v přehrávání, kliknutím na tlačítko Opakovat zapnete či vypnete nepřetržité opakování a kliknutím na tlačítko Hlasitost můžete nastavit hlasitost.
 4. Stisknutím klávesy Esc se vrátíte do aplikace Adobe Bridge.

Nastavení předvoleb přehrávání

 1. V aplikaci Adobe Bridge vyberte možnosti Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge CS5.1 > Předvolby (Mac OS).
 2. klikněte na Přehrávání.
 3. Změňte libovolné z následujících nastavení a klikněte na OK.

  Kmitočet snímků přehrávání balíčku

  V balíčcích, které obsahují deset nebo více obrazů, můžete prohlížet (tažením procházet) náhledy obrazů. Tato volba umožňuje určit kmitočet snímků pro náhled balíčků obrazů. (Viz Balíčky souborů v aplikaci Adobe.)

  Automaticky přehrávat zvukové soubory při zobrazování náhledu

  Když kliknete na zvukový soubor, abyste ho zobrazili v panelu Náhled, zvuk se automaticky začne přehrávat. Vypněte tuto volbu, chcete-li přehrávat zvukové soubory ručně.

  Opakovat zvukové soubory při zobrazování náhledu

  Nepřetržitě opakuje zvukový soubor. Odznačte tuto volbu, pokud chcete přehrát zvukový soubor pouze jednou.

  Automaticky přehrávat video soubory při zobrazování náhledu

  Při výběru souboru videa v panelu Obsah bude tento soubor automaticky přehrán v panelu Náhled.

  Opakovat video soubory při zobrazování náhledu

  Nepřetržitě opakuje video soubor. Odznačte tuto volbu, pokud chcete přehrát video soubor pouze jednou.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online