Spouštění úlohy z nabídky Nástroje

Použití rozšíření Photoshop a Illustrator v aplikaci Adobe Bridge

Nabídka Nástroje obsahuje podnabídky pro různé příkazy dostupné v jednotlivých produktech společnosti Adobe. Pokud máte například nainstalovanou aplikaci Adobe Photoshop, můžete použít příkazy podnabídky Nástroje > Photoshop ke zpracování snímků vybraných v aplikaci Adobe Bridge. Spouštění těchto úloh z aplikace Adobe Bridge šetří čas, protože nemusíte otevírat každý soubor samostatně.

Poznámka:

Pro rozšíření funkcí aplikace Adobe Bridge mohou vytvářet a přidávat do nabídky Nástroje vlastní položky i další dodavatelé. Informace o vytváření skriptů naleznete na stránce Bridge Developer Center.

Aplikace Adobe Bridge rovněž obsahuje několik užitečných skriptů pro automatizaci úkolů. Pomocí skriptu Adobe Output Module můžete v aplikaci Adobe Bridge například vytvářet webové galerie fotografií a generovat stránky miniatur a prezentace ve formátu PDF na celou obrazovku. Skript Auto Collection CC 2014 slouží ke skládání sad snímků pro účely jejich zpracování do panoramatických snímků nebo HDR v aplikaci Photoshop.

 1. Vyberte soubory nebo složky, které chcete použít. Pokud vyberete složku, příkaz se aplikuje – pokud je to možné – na všechny soubory ve složce.
 2. Zvolte Nástroje > [komponenta] a pak požadovaný příkaz. (Nemá-li komponenta k dispozici žádné automatizované úlohy, nebude zobrazena v nabídce Nástroje.)

Informace o jednotlivých příkazech najdete v dokumentaci k příslušné komponentě.

Dávkové přejmenování souborů

Dávkové přejmenování souborů v aplikaci Adobe Bridge

Soubory můžete přejmenovat ve skupině neboli dávce. Když provádíte přejmenování souborů v dávce, můžete zvolit stejné nastavení pro všechny vybrané soubory. Další úkoly dávkového zpracování lze automatizovat pomocí skriptů.

 1. Vyberte soubory, které chcete přejmenovat.
 2. Zvolte Nástroje > Dávkově přejmenovat.
 3. Nastavte následující volby:

  Cílová složka

  Umístěte přejmenované soubory do stejné složky, přesuňte je do jiné složky nebo umístěte kopie do jiné složky. Umístíte-li přejmenované soubory do jiné složky, klikněte na tlačítko Procházet a vyberte příslušnou složku.

  Nové názvy souborů

  Z nabídek vyberte prvky a zadáním příslušného textu vytvoříte nové názvy souborů. kliknutím na tlačítko plus (+) nebo minus (–) můžete prvky přidat nebo odebrat.

  Náhrada řetězce

  Umožňuje změnit celý název souboru nebo jeho část na vlastní text. Nejprve vyberte položku, kterou chcete nahradit: původní název souboru nahradí řetězec z původního názvu souboru. Přechodné názvy souborů nahradí řetězec určený na základě předchozích voleb v rozbalovací nabídce Nové názvy souborů. Volba Použít regulérní výraz umožňuje používat běžné výrazy k vyhledávání řetězců podle vzorků v názvech souborů. Volba Nahradit vše umožňuje nahradit všechny dílčí řetězce, které se shodují se vzorkem ze zdrojových řetězců.

   

  Volby

  Vyberte možnost Zachovat současný název souboru v metadatech XMP, chcete-li zachovat původní název souboru v metadatech. Ve volbě Kompatibilita vyberte operační systémy, se kterými mají být přejmenované soubory kompatibilní. Současný operační systém je standardně vybraný a nelze ho odznačit.

  Náhled

  Ve spodní části dialogového okna Dávkově přejmenovat se v oblasti Náhled objeví současný a nový název souboru. Chcete-li zjistit, jak budou všechny vybrané soubory přejmenovány, klikněte na tlačítko Náhled.

 4. (Volitelné) z nabídky Přednastavení vyberte příslušné přednastavení pro přejmenování pomocí často používaných schémat pojmenování. Chcete-li dávkově uložit nastavení pro přejmenování pro pozdější použití, klikněte na tlačítko Uložit.

Více informací o souborech dávkového přejmenování naleznete v následujících výukových lekcích:

Automatické skládání HDR a panoramatických obrazů

Skládání HDR a panoramatických obrazů v aplikaci Adobe Bridge

Skript Auto Collection v aplikaci Adobe Bridge slouží ke skládání sad obrazů pro účely jejich zpracování do panoramatických kompozic nebo obrazů HDR (High Dynamic Range) v aplikaci Photoshop Skript skládá obrazy podle času pořízení, nastavení expozice a zarovnání obrazu. Aby mohl skript Auto Collection zpracovat snímky, musí být časové značky v rozmezí 18 sekund. Pokud se nastavení expozice u snímků liší a obsah se překrývá z více než 80 %, skript snímky interpretuje jako sadu HDR. Pokud je expozice konstantní a obsah se překrývá z méně než 80 %, skript snímky interpretuje jako součásti panoramatu.

Poznámka:

Skript Auto Collection je k dispozici, pouze pokud máte nainstalovanou aplikaci Adobe Bridge s aplikací Photoshop CS5 nebo novější.

 1. Skript Auto Collection zapnete výběrem možností Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby (Mac OS).

 2. V panelu Skripty při spuštění vyberte možnost Auto Collection a klikněte na tlačítko OK.

 3. Vyberte složku obsahující snímky HDR nebo panoramatické snímky a vyberte příkaz Balíček > Automaticky skládat panorama/HDR.

  Poznámka:

  Pokud automatické skládání ve složce nefunguje, vyberte potřebné soubory ručně a pak zvolte příkaz Balíček > Automaticky skládat panorama/HDR.

 4. Po výběru možností Nástroje > Photoshop > Zpracovat kolekce v aplikaci Photoshop budou snímky automaticky spojeny a v aplikaci Adobe Bridge si můžete prohlédnout výsledek.

  Poznámka:

  Další informace o panoramatických snímcích a snímcích HDR v aplikaci Photoshop naleznete v tématech Vytváření panoramatických obrazů pomocí aplikace Photomerge a Obrazy s vysokým dynamickým rozsahem.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online