Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a služby Adobe
  1. Photoshop a Adobe Stock
  2. Knihovny Creative Cloud
  3. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  4. Mřížka a vodítka
  5. Vytváření akcí
  6. Příkaz Zpět a historie
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  9. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  10. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export cloudových dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Systémové požadavky verze 1.x | Photoshop na iPadu
  23. Systémové požadavky verze 2.x | Photoshop na iPadu
  24. Úprava velikosti obrázku
  25. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  27. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
 5. Photoshop na webu
  1. Photoshop na webu | Časté otázky    
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Vytváření dokumentů
  3. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  4. Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Rychlé sdílení výtvorů
  13. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  14. Předvolby
  15. Výchozí klávesové zkratky
  16. Pravítka
  17. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  18. Nastavení sloupců pro obraz
  19. Příkaz Zpět a historie
  20. Panely a nabídky
  21. Vkládání souborů
  22. Umísťování elementů pomocí přitahování
  23. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  24. Přednastavení
  25. Přizpůsobení klávesových zkratek
  26. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Export souborů v aplikaci Photoshop
  4. Náhled v zařízení
  5. Kopírování CSS z vrstev
  6. Rozdělení webové stránky na řezy
  7. Volby HTML pro řezy
  8. Úprava rozvržení řezů
  9. Práce s webovou grafikou
  10. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  14. Kreslení pomocí nástrojů pera
  15. Vytváření vzorků
  16. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  17. Správa cest
  18. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  19. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  20. Vytváření stop s texturami
  21. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  22. Přechod
  23. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  24. Malování vzorkem
  25. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Práce s písmy OpenType SVG
  2. Formátování znaků
  3. Formátování odstavců
  4. Vytváření textových efektů
  5. Úpravy textu
  6. Mezery mezi řádky a znaky
  7. Arabský a hebrejský text
  8. Písma
  9. Řešení potíží s písmy
  10. Asijský text
  11. Vytváření textu
  12. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
  13. Sazba pro celý svět pro asijská písma
  14. Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v grafických formátech
  2. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  3. Formáty souborů
  4. Ukládání a export videa a animací
  5. Ukládání souborů PDF
  6. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro zásuvné moduly a skripty
 23. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  2. Tisk 3D objektů
  3. 3D malování
  4. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  5. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  6. 3D vykreslení a uložení
  7. Vytváření 3D objektů a animací
  8. Balíčky obrázků
  9. 3D pracovní postupy
  10. Měření
  11. Soubory DICOM
  12. Photoshop a MATLAB
  13. Počítání objektů v obrazu
  14. Kombinování a převádění 3D objektů
  15. Úpravy 3D textury
  16. Nastavení expozice a tónování HDR
  17. Nastavení panelu 3D
 24. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev

Nástroj Odstranění bodů modulu Camera Raw umožňuje opravit vybranou oblast obrazu pomocí vzorku odebraného z jiné části stejného obrazu. Jeho výchozí chování umožňuje označit oblasti k úpravě přetažením štětce přes fotografii. Například v následující fotografii můžete odebrat část drátu (spojujícího helmu a lano vedoucí nad hlavou), které vyrušuje při prohlížení modré oblohy.

Použijete-li nástroj Odstranění bodů na obraz ve formátu raw, provedete přímé zpracování původních dat obrazu. Přímá práce s původními daty obrazu může zajistit čistší vzorky pro operace retušování (retušování nebo klonování). Jelikož jsou navíc veškeré úpravy a změny v obrazech camera raw uchovávány v přidružených souborech, je tento proces nedestruktivní.

Došlo k odebrání linie (obraz vpravo), která zdánlivě spojuje kabel a helmu (obraz vlevo)

Používání nástroje Odstranění bodů

 1. Proveďte některou z těchto akcí:

  • Otevřete soubor camera raw.
  • Nechte obraz otevřený ve Photoshopu a vyberte možnost Filtr > Filtr Camera Raw.
 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Odstranění bodů.

 3. Vyberte jeden z následujících příkazů z nabídky Typ:

  Opravit Slaďuje texturu, osvětlení a stínování oblasti vzorku s vybranou oblastí.
  Klonovat Použije oblast vzorku z obrazu na vybranou oblast.

 4. (Volitelné) Ve volbách nástroje Odstranění bodů v části Histogram můžete přetažením posuvníku Velikost určit velikost oblasti, na kterou se bude vztahovat zpracování nástrojem Odstranění bodů.

  Poznámka:

  Pomocí kláves s hranatými závorkami můžete změnit velikost stopy.

  • Levá hranatá závorka ([) zmenšuje velikost poloměru nástroje.
  • Pravá hranatá závorka (]) zvětšuje velikost poloměru nástroje.
 5. Klikněte ve fotografii a přetáhněte oblast, kterou chcete retušovat.

  • Váš výběr se označí červenobílou čárou (červená rukojeť).
  • Oblast pro odběr vzorku se označí zelenobílou čárou (zelená rukojeť).
  Označte část obrazu, kterou chcete retušovat, a poté pomocí nástroje Odstranění bodů oblast vyplňte. Pomocí zelených a červených rukojetí (obraz vpravo) můžete změnit umístění vybraných oblastí

 6. (Volitelné) Výchozí vybranou oblast odběru vzorku můžete změnit jedním z následujících postupů:

  • Automaticky Klikněte na rukojeť vybrané oblasti a stiskněte klávesu lomítka (/). Jako vzorek se označí nová oblast. Opakovaným stisknutím klávesy lomítka vyhledejte nejlépe odpovídající oblast.
  • Ručně Pomocí zelené rukojeti změňte umístění oblasti odběru vzorku.
  Poznámka:

  Když pomocí dlouhých tahů vyberete větší části obrazu, nedojde k okamžitému nalezení správné odpovídající oblasti odběru vzorku. Chcete-li experimentovat s různými volbami, klikněte na lomítko (/) a nástroj provede automatické označení více oblastí s možnými vzorky.

 7. Chcete-li odstranit veškeré úpravy provedené nástrojem Odstranění bodů, klikněte na možnost Odstranit vše.

Klávesové zkratky a modifikátory

Kruhový bod:

 • Stisknutím klávesy Control/Command + kliknutím vytvoříte kruhový bod, přetažením nastavíte zdroj tohoto bodu.
 • Stisknutím kláves Command/Control + Option/Alt + kliknutím vytvoříte kruhový bod, přetažením nastavíte velikost tohoto bodu.

Obdélníkový výběr:

 • Kliknutím na klávesu Option/Alt + přetažením nadefinujete obdélníkový výběr. Po uvolnění tlačítka myši dojde k vymazání všech bodů v tomto výběru (označeném červeně).

Rozšíření vybrané oblasti nebo bodu:

 • Stisknutím klávesy Shift + kliknutím rozšíříte již existující vybraný bod stylem „spojení teček“.

Odstranění vybrané oblasti nebo bodu:

 • Vyberte červenou nebo zelenou rukojeť a stisknutím klávesy Delete odstraňte vybranou úpravu.
 • Můžete ji odstranit stisknutím klávesy Option/Alt a kliknutím na rukojeť.

Vyčištění fotografie pomocí funkce Vizualizace bodů

Při práci na počítačové obrazovce se vám může podařit nalézt a odstranit většinu viditelných bodů nebo nedostatků. Pokud ale vytisknete fotografii v plném rozlišení, může vytisknutý výstup obsahovat mnoho nedostatků, které na počítačové obrazovce nebyly viditelné. Tyto nedostatky mohou být mnoha druhů: prach na snímači fotoaparátu, skvrny na pokožce portrétované modelky nebo jemná vlákna oblaků na modré obloze. Při plném rozlišení jsou tyto nedostatky vizuálně rušivé.

Funkce Vizualizace bodů umožňuje vyhledat kazy, které nejsou viditelné na první pohled. Když zapnete políčko Vizualizace spotů (nachází se ve volbách nástroje Odstranění bodů), je obraz invertován. Poté můžete v režimu Vizualizace bodů použít nástroj Odstranění bodů k dalšímu vyčištění obrazu.

Zaškrtávací políčko Vizualizace bodů je volbou nástroje Odstranění bodů

 1. Proveďte některou z těchto akcí:

  • Otevřete soubor camera raw.
  • Nechte obraz otevřený ve Photoshopu CC a vyberte možnost Filtr > Filtr Camera Raw.
 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Odstranění bodů, a poté zaškrtněte políčko Zobrazení bodů.

  Dojde k invertování obrazu a zobrazí se obrysy prvků obrazu.

  V obrazech nahoře je vypnutý režim Zobrazení bodů a nežádoucí prvky, jako jsou jemná oblaka (vlevo), byly odstraněny (vpravo)

 3. Pomocí posuvníku Zobrazení bodů můžete upravovat práh kontrastu invertovaného obrazu. Posouváním posuvníku na různé úrovně kontrastu si můžete zobrazovat různé kazy, jako je prach na snímači, body nebo nežádoucí prvky.

  Poznámka:

  Postup změny prahové hodnoty zobrazení, když je zaškrtnuté políčko Zobrazení bodů:

  • Zvýšení: Stiskněte tečku (.)
  • Zvýšení (po větších krocích): Stiskněte klávesy Shift+tečku (.)
  • Snížení: Stiskněte čárku (,)
  • Snížení (po větších krocích): Stiskněte klávesy Shift+čárku (,)
 4. Pomocí nástroje Odstranění bodů můžete klonovat nebo vyčistit nežádoucí prvky ve fotografii.. Zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazení bodů si zobrazte výsledný obraz.

 5. Opakujte kroky 2, 3 a 4 podle potřeby.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.