Klávesové zkratky umožňují rychle vybírat nástroje a provádět příkazy bez použití nabídky. Klávesové zkratky se objevují v nabídkách vpravo od názvů příkazů, pokud jsou k dispozici.

Poznámka:

Kromě používání klávesových zkratek se můžete k mnoha příkazům dostat pomocí kontextově závislých nabídek. Kontextově závislé nabídky zobrazují příkazy, které mají význam pro aktivní nástroj, výběr nebo panel. Chcete-li zobrazit kontextově závislou nabídku, klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na určitou oblast.

Toto není úplný seznam klávesových zkratek. V této tabulce jsou uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazeny v příkazech nabídky nebo v popiscích.

Výsledek

Windows

Mac OS

Přejít na další zobrazení

Ctrl+\

Apple+\

Přejít na předcházející zobrazení

CTRL+SHIFT+\

APPLE+SHIFT+\

Zobrazit/skrýt panely

Záložka

Záložka

Přepnutí mezi 0 a 1hvězdičkovým hodnocením

Ctrl+‘

Apple+‘

Zvětšit velikost miniatury

Ctrl+znak plus (+)

Apple+znak plus (+)

Zmenšit velikost miniatury

Ctrl+znak mínus (-)

Apple+znak mínus (-)

Zvětšit velikost miniatury o krok

Ctrl+Shift+znak plus (+)

Apple+Shift+znak plus (+)

Zmenšit velikost miniatury o krok

Ctrl+Shift+znak mínus (-)

Apple+Shift+znak mínus (-)

Přejít o složku nahoru (v panelu složek nebo o řádek)

Šipka nahoru

Šipka nahoru

Přejít o složku dolů (v panelu složek nebo o řádek)

Šipka dolů

Šipka dolů

O úroveň výš v panelu složek

Ctrl+šipka nahoru

Apple + šipka nahoru

Přejít o jednu položku doleva

Šipka doleva

Šipka doleva

Přejít o jednu položku doprava

Šipka doprava

Šipka doprava

Přejít na první položku

Home

Home

Přejít na poslední položku

End

End

Přidat k výběru (nesousedící)

Ctrl-kliknout

Apple-kliknout

Obnovit panely Obsahu

F5

F5

Přidat položku k výběru

Shift + šipka doprava, šipka doleva, šipka nahoru nebo šipka dolů

Shift + šipka doprava, šipka doleva, šipka nahoru nebo šipka dolů

Zobrazit nápovědu

F1

Příkaz+/

Přejmenovat další (s názvem souboru vybraným v panelu Obsah)

Záložka

Záložka

Přejmenovat předchozí (s názvem souboru vybraným v panelu Obsah)

Shift + tabulátor

Shift + tabulátor

Zobrazit položky s hodnocením 1 až 5 hvězdiček nebo vyšším v panelu Filtr

Ctrl+Alt+1 až 5

Command+Option+1 až 5

Zobrazit položky se zvoleným hodnocením v panelu Filtr

Ctrl+Alt+Shift+1 až 5

Command+Option+Shift+1 až 5

Zobrazit položky s visačkami 1 až 4 v panelu Filtr

Ctrl+Alt+6 až 9

Command+Option+6 až 9

Zobrazit všechny položky se zvoleným nebo vyšším hodnocením v panelu Filtr

Shift-kliknout

Shift-kliknout

Vymazání filtrů

Ctrl+Alt+A

Command+Option+A

Vybrat doplněk v panelu Filtr

Alt-kliknout

Option-kliknout

Zobrazit nástroj Lupa na panelu náhledu nebo v režimu náhledu

kliknutí

kliknutí

Přesunout nástroj Lupa

kliknutí nebo přetažení

kliknutí nebo přetažení

Zobrazit další lupy na panelu náhledu (více výběrů)

kliknutí

kliknutí

Přesunout více nástrojů Lupa najednou

Ctrl/kliknutí nebo Ctrl/přetažení

Apple/kliknutí nebo Apple/přetažení

Zvětšit zobrazení nástrojem lupa

+

+

Zmenšit zobrazení nástrojem lupa

-

-

Zvětšit zobrazení nástrojem Lupa (více výběrů)

Ctrl+znak plus (+)

Apple+znak plus (+)

Oddálit zobrazení nástrojem Lupa (více výběrů)

Ctrl+znak mínus (-)

Apple+znak mínus (-)

Vybrat všechny položky v balíčku

Alt-kliknout

Option-kliknout

Aplikovat nebo odstranit aktuální klíčové slovo a všechna rodičovská klíčová slova v panelu Klíčová slova

Shift-kliknout

Shift-kliknout

Vynutit odstranění aktuálního klíčového slova v panelu Klíčová slova

Alt-kliknout

Option-kliknout

Kliknutím na trojúhelník rozbalit seznam v panelu Klíčová slova

Ctrl+šipka doprava

Apple + šipka doprava

Kliknutím na trojúhelník sbalit seznam v panelu Klíčová slova

Ctrl+šipka doleva

Apple + šipka doleva

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online