Příručka uživatele Zrušit

Klávesové zkratky pro aplikaci Adobe Bridge

 1. Průvodce uživatele aplikace Bridge
 2. Úvod
  1. Co je nového v aplikaci Bridge
  2. Systémové požadavky aplikace Bridge
  3. Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge
  4. Importování fotografií pomocí aplikace Photo Downloader
  5. Uspořádání obsahu a datových zdrojů v aplikaci Adobe Bridge
 3. Práce s datovými zdroji
  1. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Bridge
  2. Vytvoření stránky miniatur na výstupní pracovní ploše
  3. Prohlížení a správa souborů v aplikaci Adobe Bridge
  4. Práce s metadaty v aplikaci Adobe Bridge
  5. Práce s vyrovnávací pamětí aplikace Adobe Bridge
  6. Použití klíčových slov v aplikaci Adobe Bridge
  7. Spuštění aplikace Adobe Bridge
  8. Nastavení zobrazení panelu Obsah v aplikaci Adobe Bridge
  9. Náhled obrázků a úprava času pořízení
  10. Použití kolekcí v aplikaci Adobe Bridge
  11. Balíčky souborů v aplikaci Adobe Bridge
  12. Automatizace úloh v aplikaci Adobe Bridge
  13. Tvorba pracovních postupů
  14. Náhled souborů dynamických médií v aplikaci Adobe Bridge
  15. Vytváření webových galerií a dokumentů PDF
  16. Práce se sdílenou vyrovnávací pamětí aplikace Bridge
  17. Správa vyrovnávací paměti médií
 4. Bridge a další aplikace Adobe
  1. Práce s aplikací Adobe Media Encoder
  2. Práce s aplikací Adobe Premiere Pro
 5. Export a publikování
  1. Převod souborů pomocí panelu Exportovat
  2. Publikování obrázků ve službě Adobe Stock
  3. Publikování položek do služby Adobe Portfolio
 6. Klávesové zkratky
  1. Klávesové zkratky pro Adobe Bridge
  2. Panel klávesových zkratek v aplikaci Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  2. Otáčení, oříznutí a úprava obrázků
  3. Oprava obrázků pomocí nástroje Rozšířené odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  4. Kruhové filtry v aplikaci Camera Raw
  5. Automatická korekce perspektivy v aplikaci Camera Raw
  6. Vytváření panoramat
  7. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  8. Vytváření lokálních přizpůsobení v nástroji Camera Raw
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

Klávesové zkratky umožňují rychle vybírat nástroje a provádět příkazy bez použití nabídky. Klávesové zkratky se objevují v nabídkách vpravo od názvů příkazů, pokud jsou k dispozici.

Poznámka:

Kromě používání klávesových zkratek se můžete k mnoha příkazům dostat pomocí kontextově závislých nabídek. Kontextově závislé nabídky zobrazují příkazy, které mají význam pro aktivní nástroj, výběr nebo panel. Chcete-li zobrazit kontextově závislou nabídku, klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na určitou oblast.

Toto není úplný seznam klávesových zkratek. V této tabulce jsou uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazeny v příkazech nabídky nebo v popiscích.

Výsledek

Windows

Mac OS

Přejít na další zobrazení

Ctrl+\

Apple+\

Přejít na předcházející zobrazení

CTRL+SHIFT+\

APPLE+SHIFT+\

Zobrazit/skrýt panely

Záložka

Záložka

Přepnutí mezi 0 a 1hvězdičkovým hodnocením

Ctrl+‘

Apple+‘

Zvětšit velikost miniatury

Ctrl+znak plus (+)

Apple+znak plus (+)

Zmenšit velikost miniatury

Ctrl+znak mínus (-)

Apple+znak mínus (-)

Zvětšit velikost miniatury o krok

Ctrl+Shift+znak plus (+)

Apple+Shift+znak plus (+)

Zmenšit velikost miniatury o krok

Ctrl+Shift+znak mínus (-)

Apple+Shift+znak mínus (-)

Přejít o složku nahoru (v panelu složek nebo o řádek)

Šipka nahoru

Šipka nahoru

Přejít o složku dolů (v panelu složek nebo o řádek)

Šipka dolů

Šipka dolů

O úroveň výš v panelu složek

Ctrl+šipka nahoru

Apple + šipka nahoru

Přejít o jednu položku doleva

Šipka doleva

Šipka doleva

Přejít o jednu položku doprava

Šipka doprava

Šipka doprava

Přejít na první položku

Home

Home

Přejít na poslední položku

End

End

Přidat k výběru (nesousedící)

Ctrl-kliknout

Apple-kliknout

Obnovit panely Obsahu

F5

F5

Přidat položku k výběru

Shift + šipka doprava, šipka doleva, šipka nahoru nebo šipka dolů

Shift + šipka doprava, šipka doleva, šipka nahoru nebo šipka dolů

Zobrazit nápovědu

F1

Příkaz+/

Přejmenovat další (s názvem souboru vybraným v panelu Obsah)

Záložka

Záložka

Přejmenovat předchozí (s názvem souboru vybraným v panelu Obsah)

Shift + tabulátor

Shift + tabulátor

Zobrazit položky s hodnocením 1 až 5 hvězdiček nebo vyšším v panelu Filtr

Ctrl+Alt+1 až 5

Command+Option+1 až 5

Zobrazit položky se zvoleným hodnocením v panelu Filtr

Ctrl+Alt+Shift+1 až 5

Command+Option+Shift+1 až 5

Zobrazit položky s visačkami 1 až 4 v panelu Filtr

Ctrl+Alt+6 až 9

Command+Option+6 až 9

Zobrazit všechny položky se zvoleným nebo vyšším hodnocením v panelu Filtr

Shift-kliknout

Shift-kliknout

Vymazání filtrů

Ctrl+Alt+A

Command+Option+A

Vybrat doplněk v panelu Filtr

Alt-kliknout

Option-kliknout

Zobrazit nástroj Lupa na panelu náhledu nebo v režimu náhledu

kliknutí

kliknutí

Přesunout nástroj Lupa

kliknutí nebo přetažení

kliknutí nebo přetažení

Zobrazit další lupy na panelu náhledu (více výběrů)

kliknutí

kliknutí

Přesunout více nástrojů Lupa najednou

Ctrl/kliknutí nebo Ctrl/přetažení

Apple/kliknutí nebo Apple/přetažení

Zvětšit zobrazení nástrojem lupa

+

+

Zmenšit zobrazení nástrojem lupa

-

-

Zvětšit zobrazení nástrojem Lupa (více výběrů)

Ctrl+znak plus (+)

Apple+znak plus (+)

Oddálit zobrazení nástrojem Lupa (více výběrů)

Ctrl+znak mínus (-)

Apple+znak mínus (-)

Vybrat všechny položky v balíčku

Alt-kliknout

Option-kliknout

Aplikovat nebo odstranit aktuální klíčové slovo a všechna rodičovská klíčová slova v panelu Klíčová slova

Shift-kliknout

Shift-kliknout

Vynutit odstranění aktuálního klíčového slova v panelu Klíčová slova

Alt-kliknout

Option-kliknout

Kliknutím na trojúhelník rozbalit seznam v panelu Klíčová slova

Ctrl+šipka doprava

Apple + šipka doprava

Kliknutím na trojúhelník sbalit seznam v panelu Klíčová slova

Ctrl+šipka doleva

Apple + šipka doleva

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?