Pomocí balíčků můžete seskupit soubory pod jednu miniaturu. Balíček můžete vytvořit z libovolného typu souborů. Balíčky například použijte, když chcete uspořádat posloupnosti obrazů, které se často skládají z mnoha obrazových souborů.

Poznámka:

Balíčky aplikace Adobe Bridge se liší od balíčků obrázků aplikace Photoshop, který převádí skupiny obrázků na vrstvy a ukládá je do objektů Smart.

Příkazy pro jednotlivé soubory fungují i pro balíčky. Balíček můžete například označit visačkou stejně jako samostatný soubor. Příkazy, které aplikujete na rozbalený balíček, se aplikují na všechny soubory v balíčku. Příkazy, které aplikujete na nerozbalený balíček, se aplikují pouze na vrchní soubor v balíčku (pokud jste vybrali pouze vrchní soubor v balíčku) nebo na všechny soubory v balíčku (pokud jste vybrali všechny soubory kliknutím na okraj balíčku).

Výchozí řazení v balíčku je odvozené od řazení složky, která balíček obsahuje.

Balíček aplikace Adobe Bridge na panelu Obsah (sbalený).

Rozbalený balíček.

Výukovou lekci o balíčcích souborů naleznete na stránce Stacking and renaming files (Zabalení a přejmenování souborů), od Conrada Chaveze

Vytváření balíčku souborů

 1. Vyberte soubory, které chcete zahrnout do balíčku, a zvolte možnosti Balíček > Seskupit do balíčku. Z prvního souboru, který vyberete, se vytvoří miniatura balíčku. Číslo u balíčku ukazuje, kolik souborů je v balíčku.

Správa balíčků

 • Chcete-li změnit miniaturu balíčku, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klávesou Ctrl (Mac OS) na soubor, ze kterého chcete vytvořit novou miniaturu, a zvolte možnosti Balíček > Posunout v balíčku zcela nahoru.
 • Chcete-li rozbalit sbalený balíček, klikněte na číslo balíčku a vyberte možnosti Balíček > Otevřít balíček. Chcete-li rozbalit všechny balíčky, zvolte možnosti Balíčky > Rozbalit všechny balíčky.
 • Chcete-li sbalit rozbalený balíček, klikněte na číslo balíčku a vyberte možnosti Balíčky > Zavřít balíček. Chcete-li sbalit všechny balíčky, zvolte možnosti Balíčky > Sbalit všechny balíčky.
 • Chcete-li do balíčku přidat soubory, přetáhněte soubory, které chcete přidat, na balíček.

  Poznámka: Přestože můžete přidat balíček do jiného balíčku, nemůžete vnořit jeden balíček do jiného balíčku. Soubory přidaného balíčku jsou seskupeny se soubory stávajícího balíčku.

 • Chcete-li odstranit soubory z balíčku, rozbalte balíček, a pak soubory přetáhněte ven z balíčku. Chcete-li odstranit všechny soubory z balíčku, vyberte sbalený balíček a zvolte možnosti Balíček > Rozdělit skupinu z balíčku.
 • Chcete-li vybrat všechny soubory ve sbaleném balíčku, klikněte na okraj balíčku. Nebo klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac OS) na miniaturu balíčku.

Náhled obrazů v balíčku

V balíčcích, které obsahují deset nebo více obrázků, můžete prohlížet (tažením procházet) náhledy obrázků v určené rychlosti a zapnout zobrazování průsvitek, což vám umožní zobrazit předcházející a následující snímky jako poloprůhledné překrytí na současném snímku.

 • Chcete-li zobrazit náhled balíčku, podržte myš nad balíčkem v panelu Obsah, dokud se nezobrazí posuvník. Poté klikněte na tlačítko Spustit nebo táhněte posuvník. Jestliže se tlačítko Spustit nebo posuvník nezobrazí, zvětšete miniaturu přetažením posuvníku Miniatura v dolní části okna aplikace Adobe Bridge.
 • Chcete-li nastavit rychlost přehrávání snímků, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klávesou Ctrl (Mac OS) na balíček a zvolte „kmitočet snímků“ z nabídky Balíček > Kmitočet snímků.
 • Chcete-li nastavit výchozí rychlost (kmitočet snímků) pro přehrávání balíčku, zvolte kmitočet snímků z nabídky Rychlost přehrávání zásobníku v předvolbách Přehrávání.
 • Chcete-li zapnout průsvitky, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na balíček a zvolte možnosti Balíček > Zapnout průsvitku.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online