Snadno si změňte heslo nebo kontaktní údaje, aktualizujte údaje o platební kartě, změňte si e-mailovou adresu pro účet Adobe ID, upravte nastavení svého účtu a nejen to.

Začínáme

Vítá vás aplikace Adobe!

Účet Adobe ID představuje vstupní bránu k bezpečným a osobním zkušenostem při používání aplikací a služeb společnosti Adobe. Účet Adobe ID slouží ke správě nákupů, členství, aktualizací a zkušebních verzí aplikací a služeb společnosti Adobe. Pomocí účtu Adobe ID můžete rovněž zaregistrovat produkty společnosti Adobe, sledovat průběh objednávek, kontaktovat oddělení podpory společnosti Adobe, používat diskuzní fóra společnosti Adobe a účastnit se akcí společnosti Adobe.

Účet Adobe ID si snadno zapamatujete. Účtem je jedinečná e-mailová adresa, kterou jste použili při zahájení členství nebo nákupu aplikace či služby společnosti Adobe. Pokud jste k vytvoření účtu Adobe ID použili účet, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google), bude vaše Adobe ID stejné jako e-mailová adresa přidružená k vašemu účtu na sociálních sítích.

Poznámka:

Máte potíže s přihlášením nebo zapomenutým Adobe ID nebo heslem? Viz článek Odstraňování problémů s účtem Adobe ID a přihlašováním.

Vytvoření účtu Adobe ID

Pokud ještě nemáte účet Adobe ID, nejprve jej vytvořte. Informace o vytvoření bezplatného účtu Adobe ID najdete v článku Vytvoření nebo aktualizace účtu Adobe ID.

Přístup k účtu Adobe ID

Přístup k účtu Adobe ID můžete získat dvěma způsoby:

 • V počítačové aplikaci Creative Cloud klikněte v nabídce Profil na příkaz Spravovat účet.
manage_account

Zapomněli jste své Adobe ID?

Aktualizace údajů platební karty a fakturačních údajů

Informace o postupu aktualizace údajů platební karty a fakturačních údajů najdete v článku Aktualizace údajů platební karty a fakturačních údajů.

Odstraňování problémů s platební kartou nebo platbami

Problém Řešení
Nelze změnit údaje o platební kartě.

Při pokusu o změnu údajů o platební kartě může dojít k následujícím problémům:

 • Nezobrazí se odkaz Upravit platbu.
 • Po kliknutí na odkaz Upravit platbu se zobrazí prázdný formulář.
 • Aktualizované údaje o platební kartě nelze uložit. 

Vyzkoušejte následující řešení:

 • Zkontrolujte, zda jste přihlášeni pomocí účtu Adobe ID (e-mailu), který je přidružen k vašemu předplatnému služby Creative Cloud.
 • Zkontrolujte, zda máte v prohlížeči povoleny soubory cookie.
 • Pokud nemůžete údaje o platební kartě změnit ani nadále, zkuste se přihlásit s použitím jiného prohlížeče.

Pokud se tím problém nevyřeší, kontaktujte nás.

Platba neproběhla úspěšně nebo byla zamítnuta. Viz článek Vyřešení neúspěšné nebo promeškané platby.
Platba byla promeškána. Viz článek Vyřešení neúspěšné nebo promeškané platby.

Přepnutí mezi platbou pomocí platební karty a platbou pomocí služby PayPal

Informace o tom, jak lze přepínat mezi platbou pomocí platební karty a platbou pomocí služby PayPal, najdete v části Aktualizace údajů o platební kartě nebo platebních údajů.

Správa účtu Adobe ID

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Pomocí karet v horní části stránky lze zkontrolovat plány a produkty, upravit e-mail a kontaktní údaje, změnit heslo, aktualizovat jméno a další informace z profilu, případně předvolby komunikace.

  manage_account_page

  Podrobné pokyny jsou uvedeny v následujících částech.

Změna nebo obnovení hesla

Informace o postupu změny, obnovení nebo aktualizace hesla účtu Adobe ID najdete v článku Změna nebo obnovení hesla.

Změna e-mailové adresy účtu Adobe ID

E-mailovou adresu používanou pro účet Adobe ID můžete změnit. Viz článek Vytvoření nebo aktualizace účtu Adobe ID.

Přidání telefonního čísla pro obnovení účtu

K obnovení hesla účtu můžete nyní využít svého telefonu. Chcete-li přidat své telefonní číslo pro případ obnovení účtu, postupujte podle následujících kroků:

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Na navigační liště v horní části stránky Spravovat účet klikněte na kartu Zabezpečení a soukromí.

 3. V části Obnovení účtu klikněte na tlačítko Správa.

  Obnovení účtu
 4. V části Telefon obnovení klikněte na tlačítko Přidat.

  phone_recovery_step4
 5. Zadejte své telefonní číslo a potom klikněte na tlačítko Napište mi.

  Přidání telefonního čísla
 6. Zkontrolujte svůj mobilní telefon a zadejte SMS kód o šesti číslicích. Klikněte na tlačítko Ověřit.

  Ověřování telefonního čísla

Změna adresy nebo telefonního čísla

Pomocí účtu Adobe ID můžete také změnit korespondenční adresu nebo telefonní číslo. Chcete-li provést tuto změnu, postupujte podle těchto pokynů:

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Na navigační liště v horní části stránky Spravovat účet klikněte na kartu Komunikace.

 3. Chcete-li změnit svoje telefonní číslo nebo adresu, klikněte na odkaz Upravit.

  Stránka Komunikace
 4. V překryvném okně proveďte změny a poté klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka:

  Informace o změně země přidružené k účtu Adobe ID najdete v článku Změna země přidružené k účtu Adobe ID.

Dosažení vyššího zabezpečení účtu pomocí dvoustupňového ověřování

Dvoustupňové ověřování (označované také jako dvoufaktorové ověřování neboli 2FA) poskytuje další úroveň zabezpečení vašeho účtu. V případě dvoustupňového ověřování je při přihlašování nutné zadat kromě hesla k účtu Adobe ID i ověřovací kód. Tento kód je na základě vašeho rozhodnutí doručen na číslo vašeho mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu. 

Ověřovací kód umí generovat také ověřovací aplikace (například Adobe Authenticator nebo Google Authenticator), které si můžete nainstalovat. Aplikace Adobe Authenticator podporuje také nabízená oznámení, takže pro přihlášení k účtu stačí pouze přijmout oznámení v telefonu se systémem iOS či Android nebo v propojených chytrých hodinkách.

Dvoustupňové ověřování je volitelné, ale z důvodu zvýšení zabezpečení účtu Adobe ID je doporučeno je používat. Pokud dvoustupňové ověřování aktivujete, můžete je kdykoli deaktivovat. 

Poznámka:

K aktivaci dvoustupňového ověřování je nutné zadat číslo mobilního telefonu. 

Aktivace dvoustupňového ověřování

Při aktivaci dvoustupňového ověřování postupujte podle těchto kroků:

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Na navigačním panelu v horní části stránky pro správu účtu klikněte na možnost Zabezpečení a soukromí.

 3. V části 2stupňové ověření klikněte na tlačítko Spravovat.

  manage_2_step_verification
 4. Na obrazovce 2stupňové ověření klikněte na tlačítko Aktivovat.

  activate_2_step_verification

  Budete vyzváni k přidání nového čísla mobilního telefonu nebo k potvrzení existujícího čísla.

  Případ, kdy číslo mobilního telefonu ještě není přidruženo k vašemu účtu 

  Pokud k účtu ještě není přidruženo číslo mobilního telefonu, budete vyzváni k jeho přidání.

  Zadejte číslo svého mobilního telefonu a potom klikněte na tlačítko Další.

  enter_phone_number

  Poznámka:

  Telefonní číslo zadávejte bez pomlček a mezer. Systém si pomlčky nebo mezery přidá v závislosti na zemi automaticky.

  Případ, kdy číslo mobilního telefonu již je přidruženo k vašemu účtu 

  Pokud je telefonní číslo k vašemu účtu již přidruženo, dané číslo se zobrazí. V případě potřeby můžete toto číslo změnit. 

  Ověřte, zda je dané číslo správné, a potom klikněte na tlačítko Další.  

  Ověření telefonního čísla

  Poznámka:

  Pokud telefonní číslo změníte, bude k účtu přidruženo nové číslo a předchozí číslo bude odebráno.

 5. Budete vyzváni k zadání ověřovacího kódu, který byl odeslán na váš mobilní telefon. Zadejte ověřovací kód zaslaný na číslo vašeho mobilního telefonu. Potom klikněte na možnost Ověřit.

  Zadání kódu

  Poznámka:

  Nedostali jste kód? Několik minut počkejte, protože doručení textové zprávy může několik minut trvat. Jestliže kód neobdržíte ani potom, klikněte na možnost Začít znovu a kód bude generován znovu.

 6. Zobrazí se zpráva s potvrzením, že jste si pro účet aktivovali dvoustupňové ověřování.

  Při přihlašování budete muset kromě hesla k účtu Adobe ID zadat i ověřovací kód, který byl odeslán na váš mobilní telefon.

Ověření prostřednictvím algoritmu TOTP (Time-based One-Time Password)

V tomto systému ověřování se kromě přihlašovacích údajů k produktům Adobe používá k přihlášení jednorázové heslo vygenerované aplikací ve vašem zařízení. Takové aplikace se označují jako ověřovací a patří k nim například aplikace Adobe Authenticator, Google Authenticator nebo jiné podobné aplikace, které umí generovat kód TOTP. Další informace o algoritmu TOTP najdete v tomto článku na Wikipedii.

O aplikaci Adobe Authenticator

Aplikace Adobe Authenticator kromě generování ověřovacího kódu také odesílá oznámení do telefonu se systémem Android či iOS nebo do propojených chytrých hodinek. Přijetím výzvy v oznámení se můžete přihlásit k účtu, aniž by bylo nutné zadávat ověřovací kód.

Další informace najdete v části Dvoustupňové ověřování pomocí aplikace Adobe Authenticator.

adobe_authenticatorapp

Nastavení ověřování pomocí algoritmu TOTP

 1. Nainstalujte si do zařízení ověřovací aplikaci (například Adobe Authenticator nebo Google Authenticator).

 2. Pokud jste ještě neaktivovali dvoustupňové ověřování, aktivujte je podle popisu uvedeného v části Aktivace dvoustupňového ověřování.

 3. Pokud ještě nejste přihlášeni, přihlaste se k účtu Adobe ID pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google).

 4. Na navigačním panelu v horní části stránky pro správu účtu klikněte na možnost Zabezpečení a soukromí.

 5. V části 2stupňové ověření klikněte na tlačítko Spravovat.

  Správa dvoustupňového ověřování
  Správa dvoustupňového ověřování

  Poznámka:

  Pokud se vám tlačítko Spravovat nezobrazuje, nastavte si nejprve dvoustupňové ověřování, a to podle popisu uvedeného v části Aktivace dvoustupňového ověřování

 6. Klikněte na možnost Nastavení aplikace s generátorem kódu.

  Možnost Nastavení aplikace s generátorem kódu
  Možnost Nastavení aplikace s generátorem kódu
 7. Pomocí svého zařízení naskenujte QR kód zobrazený na následující obrazovce. Nebo můžete zadat klíč zobrazený na obrazovce.

  Naskenování QR kódu
  Naskenování QR kódu

  Ověřovací aplikace vygeneruje kód pro spárování s vaším účtem Adobe.

 8. Spusťte ověřovací aplikaci.

  • Pokud používáte aplikaci Adobe Authenticator, klikněte na možnost pro naskenování kódu. Po naskenování čárového kódu zadejte kód, čímž spárujete účet Adobe ID se zařízením.
  Kód pro spárování s aplikací
  Kód pro spárování s aplikací
  • Pokud používáte jinou aplikaci, přidejte nový účet/profil. Postup závisí na ověřovací aplikaci. V aplikaci Google Authenticator například klepněte na tlačítko +.
  Přidání profilu v ověřovací aplikaci
  Přidání profilu v ověřovací aplikaci
 9. Na následující obrazovce zadejte příslušný kód z aplikace a potom klikněte na možnost Ověřit.

  Kód z ověřovací aplikace
  Kód z ověřovací aplikace
 10. Po ověření kódu se zobrazí potvrzení. 

  Potvrzovací zpráva
  Potvrzovací zpráva

Přihlášení pomocí dvoustupňového ověřování

Další informace o zadávání kódu při přihlašování a o odstraňování případných problémů najdete v článku Dvoustupňové ověřování: Zajištění trvalého zabezpečení vašeho účtu.

Použití dvoustupňového ověřování u starších produktů

Některé starší produkty dvoustupňové ověřování pomocí ověřovacího kódu odeslaného do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu nepodporují. Chcete-li dvoustupňové ověřování používat u těchto produktů, je nutné použít ověřovací aplikaci, například Adobe Authenticator nebo Google Authenticator. Další informace najdete v části Použití dvoustupňového ověřování u starších produktů.

Deaktivace dvoustupňového ověřování

Při deaktivaci dvoustupňového ověřování postupujte podle těchto kroků:

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Na navigační liště v horní části stránky Spravovat účet klikněte na kartu Zabezpečení a soukromí.

 3. Na obrazovce pro dvoustupňové ověřování klikněte na možnost Deaktivovat.

  Deaktivace dvoustupňového ověřování
 4. Budete vyzváni, abyste potvrdili, že chcete dvoustupňové ověřování deaktivovat.

  Klikněte na tlačítko Deaktivovat

  Potvrzení deaktivace

Dvoustupňové ověřování bude pro váš účet deaktivováno. Při přihlašování se již nebude zobrazovat výzva k zadání ověřovacího kódu. 

Dvoustupňové ověřování můžete kdykoli znovu aktivovat, a to podle kroků popsaných v části Aktivace dvoustupňového ověřování.

Úprava osobního profilu

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Na navigační liště v horní části stránky Spravovat účet klikněte na kartu Profil.

 3. Změňte název svého profilu, svoje jméno pro fóra komunity Adobe, případně název svojí společnosti, a klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Pokud chcete nahrát novou profilovou fotografii, klikněte na možnost Aktualizovat fotografii, a poté vyhledejte a vyberte novou fotografii.

  Stránka Profil

Aktualizace předvoleb komunikace

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Na navigační liště v horní části stránky Spravovat účet klikněte na kartu Komunikace.

 3. Zaškrtněte příslušná políčka a klikněte na tlačítko Uložit.

  Stránka Komunikace

Aktualizace nastavení oznámení

Můžete změnit nastavení e-mailových oznámení, která budete dostávat při přidání komentářů nebo poznámek do těchto dokumentů:

 • Sdílené prototypy aplikace XD
 • Sdílené dokumenty ve službě Document Cloud

Postupujte podle těchto kroků:

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Na kartě Komunikace přejděte do části Nastavení oznámení.

  Část Nastavení oznámení
 3. V rozevíracím seznamu Oznámení aplikace XD si můžete vybrat, jakým způsobem chcete e-mailová oznámení dostávat:

  • E-mail pro každý komentář
  • Jeden souhrnný e-mail s denním přehledem všech komentářů
  • Vypnout oznámení

  V rozevíracím seznamu Oznámení služby Document Cloud si můžete vybrat, jakým způsobem chcete e-mailová oznámení dostávat:

  • E-mail pro každý komentář nebo poznámku
  • Jeden souhrnný e-mail s denním přehledem všech komentářů nebo poznámek
  • Vypnout oznámení

Zrušení přístupu aplikací třetích stran

Pokud jste povolili aplikacím třetích stran přístup k informacím o účtu Adobe ID, například k e-mailu nebo souborům služby Creative Cloud, můžete tento přístup zrušit. Postupujte podle těchto pokynů:

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Pod položkou Zabezpečení a soukromí vyhledejte část Spojené aplikace a klikněte na možnost Spravovat.

  revoke_access

  Zobrazí se seznam spojených aplikací.

 3. Vyhledejte aplikaci, u které chcete zrušit přístup, a klikněte na možnost Spravovat.

  revoke_applicationaccess
 4. Klikněte na možnost Zrušit autorizaci.

 5. Otevře se okno se žádostí o potvrzení zrušení autorizace. Dalším klinutím na možnost ke zrušení autorizace potvrďte volbu.

 6. Opakujte kroky 3 a 5 u všech aplikací, jejichž přístup k informacím o vašem účtu Adobe chcete zrušit.

Jak nás můžete kontaktovat v souvislosti s dotazy týkajícími se vašeho účtu?

Pokud stále potřebujete pomoc s účtem Adobe ID, můžete nás kontaktovat:

 1. Ujistěte se, zda jste přihlášeni ke svému účtu Adobe ID online a zda máte v prohlížeči povoleny soubory cookie.

 2. Přejděte na stránku kontaktování.

 3. Vyberte některý z dostupných způsobů kontaktování.

Časté otázky

Již nemám přístup k e-mailu, pomocí kterého jsem se registroval/a

Mám více účtů Adobe ID

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online