Snadno si změňte heslo nebo kontaktní údaje, aktualizujte údaje o platební kartě, změňte si e-mailovou adresu pro účet Adobe ID, upravte nastavení svého účtu a nejen to.

Začínáme

Vítá vás aplikace Adobe!

Účet Adobe ID představuje vstupní bránu k bezpečným a osobním zkušenostem při používání aplikací a služeb společnosti Adobe. Účet Adobe ID slouží ke správě nákupů, členství, aktualizací a zkušebních verzí aplikací a služeb společnosti Adobe. Pomocí účtu Adobe ID můžete rovněž zaregistrovat produkty společnosti Adobe, sledovat průběh objednávek, kontaktovat oddělení podpory společnosti Adobe, používat diskuzní fóra společnosti Adobe a účastnit se akcí společnosti Adobe.

Účet Adobe ID si snadno zapamatujete. Účtem je jedinečná e-mailová adresa, kterou jste použili při zahájení členství nebo nákupu aplikace či služby společnosti Adobe. Pokud jste k vytvoření účtu Adobe ID použili účet, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google), bude vaše Adobe ID stejné jako e-mailová adresa přidružená k vašemu účtu na sociálních sítích.

Poznámka:

Máte potíže s přihlášením nebo zapomenutým Adobe ID nebo heslem? Viz článek Odstraňování problémů s účtem Adobe ID a přihlašováním.

Vytvoření účtu Adobe ID

Pokud ještě nemáte účet Adobe ID, nejprve jej vytvořte. Postup:

 1. Přejděte na stránku účtů společnosti Adobe a klikněte na možnost Získat Adobe ID.

  Přihlašovací obrazovka
 2. Postupujte podle zobrazených pokynů v online prostředí. E-mailová adresa zadaná na stránce registrace bude představovat vaše Adobe ID, proto použijte adresu, kterou si pamatujete. Klikněte na tlačítko Registrovat se.

  sign-up

  Nyní můžete začít spravovat svůj účet Adobe ID.

 3. Od tohoto okamžiku se můžete ke svému účtu kdykoli přihlásit pomocí navigačního panelu na stránkách Adobe.com. Chcete-li se přihlásit, přejděte na stránku  www.adobe.com a klikněte na možnostPřihlášení. Odkaz pro přihlášení se na většině stránek nachází na horním navigačním panelu.

  Poznámka:

  Nelze odstranit text z polí pro přihlášení? Stačí kliknout na pole a začít psát.

Poznámka:

K vytvoření účtu Adobe ID a přihlášení k tomuto účtu můžete použít také účet, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). Další informace najdete v článku Přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích.

Přístup k účtu Adobe ID

Přístup k účtu Adobe ID můžete získat dvěma způsoby:

 • V počítačové aplikaci Creative Cloud klikněte v nabídce Profil na příkaz Spravovat účet.
manage-account

Aktualizace údajů platební karty a fakturačních údajů

Informace o postupu aktualizace údajů platební karty a fakturačních údajů najdete v článku Aktualizace údajů platební karty a fakturačních údajů.

Správa účtu Adobe ID

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Pomocí karet v horní části stránky lze zkontrolovat plány a produkty, upravit e-mail a kontaktní údaje, změnit heslo, aktualizovat jméno a další informace z profilu, případně předvolby komunikace.

  Stránka Spravovat účet

  Podrobné pokyny zobrazíte pomocí následujících možností.

Změna nebo obnovení hesla

Informace o postupu změny, obnovení nebo aktualizace hesla účtu Adobe ID najdete v článku Změna nebo obnovení hesla.

Změna e-mailové adresy účtu Adobe ID

E-mailovou adresu používanou pro účet Adobe ID můžete změnit. Změňte e-mail v účtu podle následujícího postupu:

 1. Přejděte na stránku účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého účtu Adobe ID a hesla. 

 2. Na navigační liště v horní části stránky Spravovat účet klikněte na kartu Účet.

  Stránka E-mailová adresa
 3. V části Adobe ID zadejte novou e-mailovou adresu, kterou chcete přidružit k účtu Adobe ID. Můžete také zadat náhradní e-mailovou adresu. V poli pro náhradní e-mailovou adresu klikněte na tlačítko Uložit.

  Společnost Adobe vám zašle e-mail k ověření provedené změny. (Pokud tento e-mail neobdržíte, přečtěte si článek Nedoručení očekávaného e-mailu od společnosti Adobe.)

Zobrazí se zpráva „Nelze uložit změny účtu“?

Pokud se pokusíte změnit e-mailovou adresu účtu Adobe ID na dříve používanou e-mailovou adresu, zobrazí se následující chybová zpráva:

Nelze uložit změny účtu.

Další informace o opravě této chyby naleznete v článku Oprava chyby informující o tom, že nelze uložit změny účtu, ke které dochází při změně e-mailové adresy účtu Adobe ID.

Přidání telefonního čísla pro obnovení účtu

K obnovení hesla účtu můžete nyní využít svého telefonu. Chcete-li přidat své telefonní číslo pro případ obnovení účtu, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Na navigační liště v horní části stránky Spravovat účet klikněte na kartu Zabezpečení a soukromí.

 3. V části Obnovení účtu klikněte na tlačítko Správa.

  Obnovení účtu
 4. V části Telefon obnovení klikněte na tlačítko Přidat.

  Obnovení pomocí telefonu
 5. Zadejte své telefonní číslo a klikněte na tlačítko pro zaslání textové zprávy.

  Přidání telefonního čísla
 6. Zkontrolujte svůj mobilní telefon a zadejte SMS kód o šesti číslicích. Klikněte na tlačítko Ověřit.

  Ověřování telefonního čísla

Změna adresy nebo telefonního čísla

Pomocí účtu Adobe ID můžete také změnit korespondenční adresu nebo telefonní číslo. Chcete-li provést tuto změnu, postupujte podle těchto pokynů:

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Na navigační liště v horní části stránky Spravovat účet klikněte na kartu Komunikace.

 3. Chcete-li změnit svoje telefonní číslo nebo adresu, klikněte na odkaz Upravit.

  Stránka Komunikace
 4. V překryvném okně proveďte změny a poté klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka:

  Informace o změně země přidružené k účtu Adobe ID naleznete v článku Změna země přidružené k účtu Adobe ID.

Dosažení vyššího zabezpečení účtu pomocí dvoustupňového ověřování

Dvoustupňové ověřování poskytuje další úroveň zabezpečení vašeho účtu. V případě dvoustupňového ověřování je při přihlašování nutné zadat kromě hesla k účtu Adobe ID i ověřovací kód. Tento kód je na základě vašeho rozhodnutí doručen na číslo vašeho mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu.

Poznámka:

K aktivaci dvoustupňového ověřování je nutné zadat číslo mobilního telefonu. 

Dvoustupňové ověřování je volitelné, ale z důvodu zvýšení zabezpečení účtu Adobe ID je doporučeno je používat. Pokud dvoustupňové ověřování aktivujete, můžete je kdykoli znovu deaktivovat. 

Aktivace dvoustupňového ověřování

Při aktivaci dvoustupňového ověřování postupujte podle těchto kroků:

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Na navigační liště v horní části stránky Spravovat účet klikněte na kartu Zabezpečení a soukromí.

  Stránka Zabezpečení a soukromí
 3. V části pro dvoustupňové ověřování klikněte na možnost Spravovat.

  Kliknutí na možnost pro správu
 4. Na obrazovce pro dvoustupňové ověřování klikněte na možnost Aktivovat.

  Kliknutí na možnost pro aktivaci

  Budete vyzváni k přidání nového čísla mobilního telefonu nebo k potvrzení existujícího čísla.

  Případ, kdy číslo mobilního telefonu ještě není přidruženo k vašemu účtu 

  Pokud k účtu ještě není přidruženo číslo mobilního telefonu, budete vyzváni k jeho přidání.

  Zadání telefonního čísla
  1. V rozevíracím seznamu vyberte svoji zemi. 
  Výběr země

  Po výběru země se automaticky zobrazí její kód.

  Country code

  2. Zadejte číslo svého mobilního telefonu a potom klikněte na tlačítko Další.

  Zadání telefonního čísla

  Poznámka:

  Telefonní číslo zadávejte bez pomlček a mezer. Systém si pomlčky nebo mezery přidá v závislosti na zemi automaticky.

  Případ, kdy číslo mobilního telefonu již je přidruženo k vašemu účtu 

  Pokud je telefonní číslo k vašemu účtu již přidruženo, dané číslo se zobrazí. V případě potřeby můžete toto číslo změnit. 

  Ověřte, zda je dané číslo správné, a potom klikněte na tlačítko Další.  

  Ověření telefonního čísla

  Poznámka:

  Pokud telefonní číslo změníte, bude k účtu přidruženo nové číslo a předchozí číslo bude odebráno.

 5. Budete vyzváni k zadání ověřovacího kódu, který byl odeslán na váš mobilní telefon. Zadejte ověřovací kód zaslaný na číslo vašeho mobilního telefonu. Potom klikněte na možnost Ověřit.

  Zadání kódu

  Poznámka:

  Nedostali jste kód? Několik minut počkejte, protože doručení textové zprávy může několik minut trvat. Jestliže kód neobdržíte ani potom, klikněte na možnost Začít znovu a kód bude generován znovu.

 6. Zobrazí se zpráva s potvrzením, že jste si pro účet aktivovali dvoustupňové ověřování.

  Při přihlašování budete muset kromě hesla k účtu Adobe ID zadat i ověřovací kód, který byl odeslán na váš mobilní telefon.

Přihlášení pomocí dvoustupňového ověřování

Další informace o zadávání kódu při přihlašování a o odstraňování případných problémů najdete v článku Dvoustupňové ověřování: Zajištění trvalého zabezpečení vašeho účtu.

Deaktivace dvoustupňového ověřování

Při deaktivaci dvoustupňového ověřování postupujte podle těchto kroků:

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Na navigační liště v horní části stránky Spravovat účet klikněte na kartu Zabezpečení a soukromí.

  Stránka Zabezpečení a soukromí
 3. Na obrazovce pro dvoustupňové ověřování klikněte na možnost Deaktivovat.

  Deaktivace dvoustupňového ověřování
 4. Budete vyzváni, abyste potvrdili, že chcete dvoustupňové ověřování deaktivovat.

  Klikněte na tlačítko Deaktivovat

  Potvrzení deaktivace

Dvoustupňové ověřování bude pro váš účet deaktivováno. Při přihlašování se již nebude zobrazovat výzva k zadání ověřovacího kódu. 

Dvoustupňové ověřování můžete kdykoli znovu aktivovat, a to podle kroků popsaných v části Aktivace dvoustupňového ověřování.

Úprava osobního profilu

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Na navigační liště v horní části stránky Spravovat účet klikněte na kartu Profil.

 3. Změňte název svého profilu, svoje jméno pro fóra komunity Adobe, případně název svojí společnosti, a klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Pokud chcete nahrát novou profilovou fotografii, klikněte na možnost Aktualizovat fotografii, a poté vyhledejte a vyberte novou fotografii.

  Stránka Profil

Aktualizace předvoleb komunikace

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Na navigační liště v horní části stránky Spravovat účet klikněte na kartu Komunikace.

 3. Zaškrtněte příslušná políčka a klikněte na tlačítko Uložit.

  Stránka Komunikace

Zrušení přístupu aplikací třetích stran

Pokud jste povolili aplikacím třetích stran přístup k informacím o účtu Adobe ID, například k e-mailu nebo souborům služby Creative Cloud, můžete tento přístup zrušit. Postupujte podle těchto pokynů:

 1. Získejte přístup k účtu Adobe ID a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). 

 2. Pod položkou Zabezpečení a soukromí vyhledejte část Spojené aplikace a klikněte na možnost Spravovat.

  Spojené aplikace

  Zobrazí se seznam spojených aplikací.

 3. Vyhledejte aplikaci, u které chcete zrušit přístup, a klikněte na možnost Spravovat.

  Seznam spojených aplikací
 4. Klikněte na možnost ke zrušení autorizace.

  Zrušení autorizace
 5. Otevře se okno se žádostí o potvrzení zrušení autorizace. Dalším klinutím na možnost ke zrušení autorizace potvrďte volbu.

 6. Opakujte kroky 3 a 5 u všech aplikací, jejichž přístup k informacím o vašem účtu Adobe chcete zrušit.

Jak nás můžete kontaktovat v souvislosti s dotazy týkajícími se vašeho účtu?

Pokud stále potřebujete pomoc s účtem Adobe ID, můžete nás kontaktovat:

 1. Ujistěte se, zda jste přihlášeni ke svému účtu Adobe ID online a zda máte v prohlížeči povoleny soubory cookie.

 2. Přejděte na stránku kontaktování.

 3. Vyberte některý z dostupných způsobů kontaktování.

Časté otázky

Již nemám přístup k e-mailu, pomocí kterého jsem se registroval/a

Mám více účtů Adobe ID

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online