Overzicht van nieuwe functies

Meer informatie over de nieuwe functies in Adobe Camera Raw 9.x.

Adobe Camera Raw 9.12

In Adobe Camera Raw 9.12 is ondersteuning toegevoegd voor nieuwe camera's en lenzen, zijn de GPU-prestaties verbeterd en zijn verschillende problemen opgelost.

Adobe Camera Raw 9.10

Adobe Camera Raw 9.10 introduceert ondersteuning voor nieuwe camera's en lezen, en verhelpt verschillende problemen.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Adobe Camera Raw 9.9

Adobe Camera Raw 9.9 introduceert ondersteuning voor nieuwe camera's en lezen, en verhelpt verschillende problemen.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Adobe Camera Raw 9.8

Adobe Camera Raw 9.8 introduceert ondersteuning voor nieuwe camera's en lezen, en verhelpt verschillende problemen.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Adobe Camera Raw 9.7

Adobe Camera Raw 9.7 introduceert nieuwe functies en ondersteuning voor extra camera's, en verhelpt verschillende problemen.

Ondersteuning voor drukgevoelige apparaten

Camera Raw biedt nu ondersteuning voor drukgevoelige apparaten zoals de tablets van Wacom en Microsoft Surface Pro.

De druk die op de pen wordt toegepast, beïnvloedt de stroomschuifregelaar binnen het penseel voor lokale aanpassingen. U kunt de stroom instellen op de maximale waarde en vervolgens de drukgevoelige pen gebruiken om de stroom te verfijnen. Lichtere penlijnen zorgen voor een verminderde stroom en zwaardere penlijnen vermeerderen de stroom.

We bieden ook ondersteuning voor de gummodus als uw pen over deze functie beschikt. Als u de pen omdraait en gebruikmaakt van de gumkant, wordt de gummodus van het penseel automatisch ingeschakeld, alsof u de toets Option ingedrukt houdt.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Adobe Camera Raw 9.6

Adobe Camera Raw 9.6 introduceert nieuwe functies en ondersteuning voor extra camera's, en verhelpt verschillende problemen.

Upright met hulplijnen voor het corrigeren van een vervormd perspectief in foto's

 Nieuw in deze versie van Adobe Camera Raw

De bestaande functie Upright in Adobe Camera Raw beschikt nu over een nieuwe optie Upright met hulplijnen voor het corrigeren van gedraaide of gekantelde perspectieven in uw foto's. Met de modus Upright met hulplijnen in het nieuwe deelvenster Transformatie kunt u maximaal vier hulplijnen (lijnsegmenten) direct op de foto tekenen om onderdelen aan te geven die horizontaal of verticaal moeten worden uitgelijnd. Terwijl u de hulplijnen tekent, wordt de foto interactief getransformeerd.

U kunt bijvoorbeeld twee hulplijnen op de randen van het gebouw tekenen om naar elkaar toe lopende verticale lijnen te corrigeren, of u kunt drie of vier hulplijnen tekenen om naar elkaar toe lopende verticale en horizontale lijnen te corrigeren.

Modus Upright met hulplijnen in Camera Raw

De bestaande Upright-modi (Vlak, Verticaal, Automatisch, Volledig) en de handmatige schuifregelaars voor transformatie (Verticaal, Horizontaal, Roteren, Schaal en Verhouding) zijn nu verplaatst van het deelvenster Lenscorrecties naar het nieuwe deelvenster Transformatie.

Het nieuwe deelvenster Transformatie in Camera Raw

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Adobe Camera Raw 9.5

Adobe Camera Raw 9.5 introduceert nieuwe functies en ondersteuning voor extra camera's, en verhelpt verschillende problemen.

Verbeteringen in de gebruikersinterface

Verbeterd in deze versie van Adobe Camera Raw

Uw voorkeuren voor de gebruikersinterface in Photoshop (Voorkeuren > Interface) zijn nu ook van toepassing op Camera Raw. Als u bijvoorbeeld een kleurthema voor Photoshop hebt ingesteld, krijgt de gebruikersinterface van Camera Raw hetzelfde kleurthema.

Uw Photoshop-interfacevoorkeuren zijn nu van toepassing op Camera Raw

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Adobe Camera Raw 9.4

Adobe Camera Raw 9.4 introduceert nieuwe functies en ondersteuning voor extra camera's, en verhelpt verschillende problemen.

Grens verdraaien tijdens het voorvertonen van samengevoegde panorama's

 Nieuw in deze versie van Adobe Camera Raw

In het voorvertoningsvenster Panorama samenvoegen is een schuifregelaar voor Grens verdraaien toegevoegd (0-100). Door deze instelling aan te passen, verdraait Camera Raw op intelligente wijze de panoramagrenzen om ongewenste transparante gebieden te verwijderen.

Grens verdraaien in actie: Het aanpassen van de schuifregelaar van 0 (boven) tot 100 (onder)

U kunt Grens verdraaien samen met de instelling voor Automatisch uitsnijden gebruiken, die eerder is geïntroduceerd in Camera Raw. Als u Automatisch uitsnijden selecteert, lijnt Camera Raw de transparante gebieden uit die met de huidige waarde voor de instelling Grens verdraaien zichtbaar zijn.

Automatisch uitsnijden selecteren met de schuifregelaar voor Grens verdraaien op 34

Verbeterde metagegevens voor samengevoegde panorama's

Verbeterd in deze versie van Adobe Camera Raw

Samengevoegde panorama's die met Camera Raw zijn gegenereerd, bevatten nu metagegevens die compatibel zijn met het Photoshop-filter Adaptief groothoek. Zie Het filter Adaptief groothoek gebruiken in de Help van Photoshop.

Adobe Camera Raw 9.3

Adobe Camera Raw 9.3 biedt ondersteuning voor nieuwe camera's en lensprofielen, en bevat oplossingen voor verschillende problemen. Bekijk voor een overzicht van de wijzigingen in deze versie dit blogbericht.

Adobe Camera Raw 9.2

Nevel verwijderen als een lokale aanpassing

 Nieuw in deze versie van Adobe Camera Raw

Nevel verwijderen is nu beschikbaar als een lokale aanpassing. Verschuif tijdens bewerkingen met het radiaalfilter, gegradueerd filter of aanpassingspenseel de schuifregelaar Nevel verwijderen.  

Zie voor meer informatie Lokale aanpassingen aanbrengen in Camera Raw.

 Nieuw in deze versie van Adobe Camera Raw

Wanneer de GPU is ingeschakeld, kunt u snel over een afbeelding navigeren. Voer de volgende stappen uit:

 1. Houd de toets H ingedrukt.
 2. Klik en sleep om de positie van de zoomrechthoek in te stellen.
 3. Laat de muisknop los. Er wordt ingezoomd op het gebied naar uw keuze. De geselecteerde tool blijft ongewijzigd.

Adobe Camera Raw 9.1

Nevel verwijderen

 Nieuw in deze versie van Adobe Camera Raw

In Adobe Camera Raw kunt u nu eenvoudig de hoeveelheid nevel of mist in een foto aanpassen.

Begin met basisaanpassingen aan de foto, zoals het aanpassen van de witbalans. Gebruik vervolgens de schuifregelaar Nevel verwijderen in het deelvenster Effecten.

Zie voor meer informatie Nevel verwijderen.

Lokale aanpassingen: Schuifregelaars Witte tinten en Zwarte tinten

 Nieuw in deze versie van Adobe Camera Raw

De lokale besturingselementen in Adobe Camera Raw bevatten nu de schuifregelaars Witte tinten en Zwarte tinten. Met deze nieuwe besturingselementen kunt u de witte en zwarte punten in foto's nauwkeurig aanpassen. Zo kunt u de kleur van de banden van een auto sprekender maken met de schuifregelaar Zwarte tinten.

Deze nieuwe schuifregelaars zijn beschikbaar als u het aanpassingspenseel, gegradueerde filter of radiaalfilter in Adobe Camera Raw gebruikt.

Zie voor meer informatie Lokale aanpassingen aanbrengen in Camera Raw.

Adobe Camera Raw 9.0

GPU-versnelling

 Nieuw in deze versie van Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw bevat nu een nieuwe voorkeur die standaard is ingeschakeld. Hiermee kunt u de GPU (graphics processing unit) voor veel bewerkingen gebruiken.

In Photoshop selecteert u Voorkeuren > Camera Raw. Nu moet u ervoor zorgen dat GPU gebruiken onder Prestaties is ingeschakeld.

Opmerking:

GPU-ondersteuning voor Adobe Camera Raw is alleen 64-bits en beschikbaar voor de volgende besturingssystemen:

 • Mac OS X 10.9 en hoger
 • Windows 7 en hoger

Zie voor meer informatie Veelgestelde vragen over Camera Raw GPU.

Foto's samenvoegen tot een HDR-afbeelding

 Nieuw in deze versie van Adobe Camera Raw

Met Adobe Camera Raw kunt u meerdere foto's die bij verschillende belichtingsinstellingen zijn vastgelegd, samenvoegen tot één HDR-afbeelding. U kunt een voorvertoning van het samengevoegde DNG-bestand bekijken en hier wijzigingen in aanbrengen, zoals het aanpassen van de hoeveelheid schimmen verwijderen. 

Ga als volgt te werk:

 1. Open de bronafbeeldingen in Camera Raw en selecteer vervolgens de afbeeldingen uit de filmstrip.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde afbeeldingen in de filmstrip en selecteer Samenvoegen tot HDR.
Adobe Camera Raw: Samenvoegen tot HDR

 1. Breng de noodzakelijke aanpassingen aan in het voorvertoningsvenster van HDR samenvoegen. Zie voor meer informatie over de beschikbare instellingen Foto's samenvoegen tot een HDR-afbeelding.
 2. Nadat u de aanpassingen hebt gemaakt, klikt u op Samenvoegen.
 3. Ga naar de locatie waar u de samengevoegde HDR-afbeelding (.dng) wilt opslaan. Klik op Opslaan.
 4. Klik op Gereed om het dialoogvenster Camera Raw te sluiten.

Panorama samenvoegen

 Nieuw in deze versie van Adobe Camera Raw

Met Adobe Camera Raw kunt u foto's van een landschap nu gemakkelijk samenvoegen tot een adembenemend panorama. U kunt een snelle voorvertoning van het panorama bekijken en hier wijzigingen in aanbrengen voordat u de samengevoegde afbeelding genereert.

Adobe Camera Raw: Maak adembenemende panorama's

Terwijl u de voorvertoning van het panorama weergeeft, kunt u Automatisch uitsnijden selecteren om ongewenste gebieden met transparantie te verwijderen uit de samengevoegde afbeelding. U kunt ook de juiste lay-outprojectie voor het panorama kiezen: Bolvormig, Perspectief of Cilindrisch.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Open de bronafbeeldingen in Camera Raw en selecteer vervolgens de afbeeldingen uit de filmstrip.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde afbeeldingen in de filmstrip en kies Samenvoegen tot panorama.
 3. In het voorvertoningsvenster van Panorama samenvoegen kunt u de noodzakelijke aanpassingen maken. Zie voor meer informatie over de beschikbare instellingen Panorama's maken.
 4. Nadat u de aanpassingen hebt gemaakt, klikt u op Samenvoegen.
 5. Ga naar de map waarin u het panorama wilt opslaan. Klik op Opslaan.
 6. Klik op Gereed om het dialoogvenster Camera Raw te sluiten.

Wat is er gewijzigd

 • Verbeterde UX: Voor snellere toegang en om de ruimte in het deelvenster Filmstrip beter te gebruiken, maken de opties Alles selecteren en Synchroniseren nu deel uit van het vervolg-/contextmenu.
Het vervolg-/contextmenu van het deelvenster Filmstrip

A. Camera Raw 9.0 B. Camera Raw 8.x 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account