Foto's e-mailen vanuit Lightroom

U kunt in Lightroom e-mailberichten opstellen en foto's verzenden aan de hand van uw standaard e-mailtoepassing. U kunt ook e-mailproviders op internet, zoals Gmail, gebruiken.

Foto's verzenden als bijlagen bij een e-mail

 1. Selecteer een of meerdere bestanden die u via e-mail wilt delen in de rasterweergave van de module Bibliotheek of in de filmstrip. Dit kunnen foto- of videobestanden zijn.

 2. Kies Bestand > Foto e-mailen.

  Lightroom herkent uw standaarde-mailtoepassing en maakt een bericht dat u kunt verzenden met een of meerdere geselecteerde bestanden als bijlage.

  Opmerking:

  Selecteer Metagegevens van bijschrift opnemen als beschrijvingslabel om bijschriftmetagegevens tegelijk met de foto te verzenden in de hoofdtekst van de e-mail.

 3. Voer een of meerdere e-mailadressen en een onderwerpregel in het e-mailberichtvenster in.

 4. (Optioneel) Klik in het pop-upmenu Van en kies een e-mailtoepassing als u het bericht via een andere toepassing wilt verzenden.

 5. Klik op de knop Voorinstelling en kies een grootte voor de bijgevoegde foto of foto's.

 6. Klik op Verzenden.

  Het e-mailbericht wordt in uw e-mailtoepassing geopend.

 7. Voeg desgewenst een bericht toe en klik op Verzenden.

E-mailaccountinstellingen configureren voor Lightroom

 1. Kies Bestand > Foto e-mailen in een willekeurige module, met uitzondering van de module Boek.

 2. Klik in het pop-upmenu Van en kies Ga naar E-mailaccountmanager.

  • Klik op Toevoegen om een e-mailaccount toe te voegen. Typ een beschrijvende accountnaam en kies een serviceprovider in de lijst.

  • Als u een e-mailaccount wilt verwijderen, selecteert u het in de lijst in de linkerkolom en klikt u op Verwijderen.

Instellingen server voor uitgaande mail

De SMTP-server- en poortinstellingen en de beveiligings- en verificatieopties worden automatisch toegevoegd voor gangbare serviceproviders, zoals Gmail. Neem contact op met uw e-mailserviceprovider of raadpleeg de website van uw provider als u meer informatie wilt over deze instellingen.

Referentie-instellingen

Voer uw e-mailadres en uw wachtwoord in en klik op Valideren om uw instellingen te bevestigen.

Publiceren van Lightroom naar Facebook

Met het deelvenster Services voor publiceren in de module Bibliotheek kunt u foto's rechtstreeks van Lightroom op Facebook zetten. Breng eerst een verbinding tot stand tussen Facebook en Lightroom en maak een publicatieverzameling met foto's die u wilt publiceren. Upload vervolgens de foto's.

Videozelfstudie: Foto's delen op Facebook

Een Facebook-verbinding maken

Dankzij de verbinding in Services voor publiceren kan Lightroom communiceren met uw Facebook-account.

 1. Klik in het deelvenster Services voor publiceren links van de module Bibliotheek op de knop Instellen voor de Facebook-verbinding.
  Het deelvenster Services voor publiceren in Lightroom
  Het deelvenster Services voor publiceren

 2. Ga in het dialoogvenster Publicatiebeheer Lightroom naar het gedeelte Facebook-account en klik op Autoriseren op Facebook.
 3. Volg de aanwijzingen om Facebook in staat te stellen te communiceren met Lightroom.
 4. Geef aanvullende exportopties op in het venster Publicatiebeheer:

  Service voor publiceren

  Hiermee wordt in het deelvenster Services voor publiceren een beschrijving naast de naam van de verbinding getoond.

  Facebook-album

  Kies een Facebook-album dat u wilt uploaden.

  Facebook-titel

  Hiermee stelt u fototitels aan de hand van de bestandsnaam van de foto of de metagegevens van de IPTC-titel in, of u laat dit veld leeg. Kies het gewenste gedrag tijdens het bijwerken van foto's: Bestaande titel vervangen of Bestaande titel handhaven.

  Opmerking:

  zie Foto's exporteren naar vaste schijf of cd voor informatie over Bestandsnaamgeving, Bestandsinstellingen, Afbeeldingsgrootte en andere exportopties.

 5. (Optioneel) Als u uw Facebook-verbindingsinstellingen wilt wijzigen, klikt u op het plus-pictogram (+) boven aan het deelvenster Services voor publiceren en kiest u Facebook > Instellingen bewerken.

Foto's toevoegen aan en beheren in een Facebook-verzameling

Foto's die u wilt uploaden naar Facebook, worden beheerd in een Facebook -publicatieverzameling.

 1. Als u een verzameling wilt maken met foto's die u naar Facebook wilt exporteren, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de Facebook-verbinding in het deelvenster Services voor publiceren en kiest u een van de volgende opties:

  Verzameling maken

  Een verzameling van foto's die door u zijn gekozen. Geef de verzameling een naam, bepaal of u geselecteerde foto's wilt opnemen en kies of maak het Facebook-album waarnaar u de verzameling wilt uploaden.

  Slimme verzameling maken

  Een verzameling van foto's op basis van door u ingestelde regels. Zie Werken met slimme verzamelingen. Geef de slimme verzameling een naam en kies of maak het Facebook-album waarnaar u de verzameling wilt uploaden.

 2. Als het een gewone Facebook-verzameling  betreft, sleept u foto's uit de rasterweergave naar de verzameling in het deelvenster Services voor publiceren. Als u een slimme verzameling  maakt, verschijnen de foto's die aan uw regels voldoen, in de verzameling.
 3. Voer een of meerdere van de volgende handelingen uit om uw Facebook-verzamelingen te beheren:
  • Als u de naam van een verzameling wilt wijzigen of als u een verzameling wilt verwijderen of bewerken, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de verzameling in het deelvenster Services voor publiceren. Kies vervolgens Verzameling bewerken, Naam wijzigen of Verwijderen.

  • Als u een niet-gepubliceerde foto uit een gewone verzameling wilt verwijderen, selecteert u deze foto in de publicatieverzameling en drukt u op Delete.

  • Wijzig de regels voor de slimme verzameling als u foto's aan een slimme verzameling wilt toevoegen of eruit wilt verwijderen.

  • Als u de foto's in een verzameling wilt weergeven, selecteert u de verzameling in het deelvenster Services voor publiceren. De foto's zijn ingedeeld in de volgende categorieën, of rijen, in het weergavegedeelte voor afbeeldingen:

   Nieuwe foto's die moeten worden gepubliceerd

   Foto's die niet zijn gepubliceerd.

   Gewijzigde foto's die opnieuw moeten worden gepubliceerd

   Foto's die in de module Bibliotheek of Ontwikkelen zijn bewerkt nadat ze werden geëxporteerd.

   Gepubliceerde foto's

   Foto's die niet meer zijn gewijzigd nadat ze werden gepubliceerd.

   Gewiste foto's die moeten worden verwijderd

   Wanneer u op Delete drukt om eerder geëxporteerde foto's te verwijderen uit een verzameling, worden deze in Lightroom gemarkeerd als Gewiste foto's die moeten worden verwijderd. De volgende keer dat u op Publiceren klikt, zijn de foto's uit de verzameling in Lightroom verwijderd. U dient de foto's via uw browser van Facebook te verwijderen.

Uploaden naar Facebook

Foto's die nog moeten worden gepubliceerd, kunnen in een van deze twee wachtrijen staan: Nieuwe foto's die moeten worden gepubliceerd of Gewijzigde foto's die opnieuw moeten worden gepubliceerd. Alle bestanden in beide wachtrijen worden geüpload wanneer u een verzameling publiceert.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om te publiceren naar Facebook:
  • Selecteer een Facebook-verzameling in het deelvenster Services voor publiceren en klik op Publiceren.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (Mac OS) op een Facebook-verzameling. Kies vervolgens Nu publiceren.

 2. Klik op Vervangen als u dat wordt gevraagd om de gepubliceerde foto's te vervangen door nieuwere versies.

Opmerking:

Als er problemen optreden met het uploaden naar Facebook via het deelvenster Services voor publiceren, controleert u of u de meest recente update gebruikt. Klik hiertoe in Lightroom op Help > Controleren op updates. Raadpleeg ook Foto's en profielfoto's uploaden in het helpcentrum van Facebook voor restricties op het gebied van foto's en albums. Zo mogen albums bijvoorbeeld niet meer dan 200 foto's bevatten.

Publiceren van Lightroom naar Flickr

Met het deelvenster Services voor publiceren in de module Bibliotheek kunt u foto's rechtstreeks van Lightroom naar Flickr sturen. Breng eerst een verbinding tot stand tussen Flickr en Lightroom en maak een publicatieverzameling met foto's die u wilt publiceren. Upload vervolgens de foto's. U kunt ook Flickr-opmerkingen maken en weergeven in het deelvenster Opmerkingen van de module Bibliotheek in Lightroom.

Een Flickr-verbinding maken

Dankzij de verbinding in Services voor publiceren kan Lightroom communiceren met uw Flickr-account.

 1. Klik in het deelvenster Services voor publiceren links van de module Bibliotheek op de knop Instellen voor de Flickr-verbinding.
  Het deelvenster Services voor publiceren in Lightroom
  Het deelvenster Services voor publiceren

 2. Ga in het dialoogvenster Publicatiebeheer Lightroom naar het gedeelte Flickr-account en klik op Aanmelden.
 3. Volg de aanwijzingen om Flickr in staat te stellen te communiceren met Lightroom.
 4. Geef aanvullende exportopties op in het venster Publicatiebeheer:

  Service voor publiceren

  Hiermee wordt in het deelvenster Services voor publiceren een beschrijving naast de naam van de verbinding getoond.

  Flickr-titel

  Hiermee stelt u fototitels aan de hand van de bestandsnaam van de foto of de metagegevens van de IPTC-titel in, of u laat dit veld leeg. Kies het gewenste gedrag tijdens het bijwerken van foto's: Bestaande titel vervangen of Bestaande titel handhaven.

  Opmerking:

  Zie Foto's exporteren naar vaste schijf of cd voor informatie over Bestandsnaamgeving, Bestandsinstellingen, Afbeeldingsgrootte en andere opties.

 5. (Optioneel) Als u uw Flickr-verbindingsinstellingen wilt wijzigen, klikt u op het plus-pictogram (+) boven aan het deelvenster Services voor publiceren en kiest u Flickr > Instellingen bewerken.

Foto's toevoegen aan en beheren in een Flickr-fotoset

De foto's die u wilt uploaden naar Flickr, worden beheerd in een publicatieverzameling, ook wel fotoset genoemd.

 1. Als u een Flickr-fotoset wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de Flickr-verbinding in het deelvenster Services voor publiceren. Kies vervolgens een van de volgende opties:

  Fotoset maken

  Een verzameling of set van willekeurige foto's die u kiest in uw Flickr-fotostream.

  Slimme fotoset maken

  Een fotoset gebaseerd op door u ingestelde regels. Zie Werken met slimme verzamelingen.

 2. Als het een gewone fotoset  betreft, sleept u foto's uit de rasterweergave naar de Flickr-fotoset in het deelvenster Services voor publiceren. Als u een slimme fotoset  maakt, verschijnen de foto's die aan uw regels voldoen, in de verzameling.
 3. Voer een of meerdere van de volgende handelingen uit om uw Flickr-fotosets te beheren:
  • Als u de naam van een fotoset wilt wijzigen of als u een fotoset wilt verwijderen of bewerken, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de fotoset in het deelvenster Services voor publiceren. Kies vervolgens Verzameling bewerken, Naam wijzigen of Verwijderen.

  • Als u een niet-gepubliceerde foto uit een gewone fotoset wilt verwijderen, selecteert u deze foto in de fotoset en drukt u op Delete.

  • Wijzig de regels voor de slimme fotoset als u foto's aan een slimme fotoset wilt toevoegen of eruit wilt verwijderen.

  • Als u de foto's in een fotoset wilt weergeven, selecteert u de desbetreffende fotoset in het deelvenster Services voor publiceren. De foto's zijn ingedeeld in de volgende categorieën, of rijen, in het weergavegedeelte voor afbeeldingen:

   Nieuwe foto's die moeten worden gepubliceerd

   Foto's die niet zijn geëxporteerd.

   Gewijzigde foto's die opnieuw moeten worden gepubliceerd

   Foto's die in de module Bibliotheek of Ontwikkelen zijn bewerkt nadat ze werden geëxporteerd.

   Gepubliceerde foto's

   Foto's die niet meer zijn gewijzigd nadat ze werden geëxporteerd.

   Gewiste foto's die moeten worden verwijderd

   Wanneer u op Delete drukt om gepubliceerde foto's te verwijderen uit een fotoset, worden deze in Lightroom gemarkeerd als Gewiste foto's die moeten worden verwijderd. De volgende keer dat u op Publiceren klikt, zijn de foto's uit de fotoset in Lightroom en van Flickr verwijderd.

Uploaden naar Flickr

Foto's die nog moeten worden gepubliceerd, kunnen in een van deze twee wachtrijen staan: Nieuwe foto's die moeten worden gepubliceerd of Gewijzigde foto's die opnieuw moeten worden gepubliceerd. Alle bestanden in beide wachtrijen worden geüpload wanneer u een fotoset publiceert.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om foto's te publiceren naar Flickr:
  • Selecteer een fotoset en klik op Publiceren.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (Mac OS) op een fotoset. Kies vervolgens Nu publiceren.

 2. Klik op Vervangen als u dat wordt gevraagd om de gepubliceerde foto's te vervangen door nieuwere versies.

Opmerking:

Als er problemen optreden met het uploaden naar Flickr tijdens het gebruik van het deelvenster Services voor publiceren, controleert u of u de meest recente update gebruikt. Kies hiervoor Help > Controleren op updates in Lightroom.

Publiceren van Lightroom naar Adobe Stock

Nieuw in Lightroom CC 2015.7

Met het deelvenster Services voor publiceren in de module Bibliotheek kunt u foto's rechtstreeks van Lightroom naar Adobe Stock sturen. Gebruik uw bestaande aanmeldingsgegevens voor uw Creative Cloud-account om een verbinding tot stand te brengen tussen de Adobe Stock Contributor portal (https://contributor.stock.adobe.com/) en Lightroom. Sleep vervolgens foto's uit de rasterweergave naar de Adobe Stock-fotoset in het deelvenster Services voor publiceren. Ten slotte publiceert u de foto's vanuit Lightroom.

Nu kunt u naar de Adobe Stock Contributor-portal gaan en de geüploade afbeeldingen van tags voorzien en verzenden naar Adobe Stock. De Adobe Stock Contributor-portal extraheert automatisch de Lightroom-trefwoorden die met uw afbeeldingen zijn gekoppeld en geeft ze als trefwoordtags weer. Zie voor meer informatie Help voor Stock-bijdragers / Veelgestelde vragen over bijdragen.

De Adobe Stock-publicatieservice instellen

De plug-in Adobe Stock Publish in Lightroom

Wanneer u de Adobe Stock-publicatieservice instelt, brengt u een koppeling tot stand tussen de Adobe Stock Contributor-portal en Lightroom.

 1. Klik in het deelvenster Services voor publiceren links van de module Bibliotheek op de knop Instellen voor de Adobe Stock-verbinding.

 2. Ga in het dialoogvenster Publicatiebeheer Lightroom naar het gedeelte Adobe Stock.

 3. Geef de instellingen op in Publicatiebeheer Lightroom:

  Service voor publiceren

  Hiermee wordt in het deelvenster Services voor publiceren een beschrijving naast de naam van de verbinding getoond.

  Adobe Stock-account

  Selecteer de eerste koppeling. Wanneer u de publicatieservice voor het eerst instelt, dient u een aantal inleidende stappen uit te voeren. Meld u aan met uw bestaande Creative Cloud-aanmeldingsgegevens.

  Opmerking:

  Zie Adobe Stock Contributor | Aan de slag voor meer informatie over het maken van een Adobe Stock-account.

 4. Voltooi de inleidende procedure en vergeet niet Opslaan te selecteren in het dialoogvenster.

 5. (Optioneel) Als u uw Adobe Stock-verbindingsinstellingen wilt wijzigen, klikt u op het plus-pictogram (+) boven aan het deelvenster Services voor publiceren en kiest u Adobe Stock > Instellingen bewerken.

Foto's toevoegen aan en beheren in de verzameling Verzenden naar Adobe Stock

Voeg foto's die u wilt uploaden naar Adobe Stock toe aan de verzameling Gepubliceerd. De standaardnaam van deze verzameling is Verzenden naar Adobe Stock.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om een foto toe te voegen:

  • De Adobe Stock-verzameling instellen als doelverzameling in het deelvenster Services voor publiceren
   1. Klik met de rechtermuisknop of houd de Command-toets ingedrukt en klik op de Adobe Stock-verzameling en vervolgens op Instellen als doelverzameling.
   2. Als u een bestand wilt toevoegen aan de wachtrij van bestanden die klaar zijn om te worden gepubliceerd:
    • Druk op B of
    • Klik met de rechtermuisknop of houd de Command-toets ingedrukt en klik op een bestand, en klik vervolgens op  
  • Sleep foto's vanuit de rasterweergave naar de Adobe Stock-verzameling Gepubliceerd in het deelvenster Services voor Publiceren.
 2. Zo beheert u uw Adobe Stock-verzameling:

  • Als u de naam van de verzameling wilt wijzigen, dubbelklikt u op de verzameling in het deelvenster Services voor publiceren en voert u de nieuwe naam in. De standaardnaam van de verzameling is Verzenden naar Adobe Stock.

  • Om een foto uit de verzameling te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de foto en selecteert u Verwijderen uit verzameling.

  • Als u de foto's in een fotoset wilt weergeven, selecteert u de desbetreffende fotoset in het deelvenster Services voor publiceren. De foto's zijn ingedeeld in de volgende categorieën, of rijen, in het weergavegedeelte voor afbeeldingen:

  Nieuwe foto's die moeten worden gepubliceerd

  Foto's die niet naar Adobe Stock zijn gepubliceerd.

  Gepubliceerde foto's

  Foto's die niet meer zijn gewijzigd nadat ze werden gepubliceerd.

  Gewiste foto's die moeten worden verwijderd

  Wanneer u op Delete drukt om gepubliceerde foto's te verwijderen, worden deze in Lightroom gemarkeerd als Gewiste foto's die moeten worden verwijderd. Deze foto's worden verwijderd uit de verzameling in het deelvenster Services voor publiceren in Lightroom. De verwijderde foto's worden echter niet automatisch verwijderd uit de Adobe Stock Contributor-portal. U dient ze handmatig te verwijderen.  

Uploaden naar Adobe Stock

Foto's die wachten op publicatie, worden in de wachtrij Nieuwe foto's die moeten worden gepubliceerd geplaatst. Als u klikt op Publiceren, wordt alles in deze wachtrij door Lightroom geüpload naar het gedeelte Nieuw van uw Adobe  Stock Contributor-portal.

Opmerking:

Zorg ervoor dat de selectie met afbeeldingen die u naar Adobe Stock wilt uploaden, voldoet aan de technische vereisten voor foto's.

Als uw selectie afbeeldingen bevat die niet voldoen aan deze bestandsspecificaties, geeft Lightroom de fouten weer in het dialoogvenster Kan niet alle middelen uploaden. Verwijder de bestanden die niet aan de vereisten voldoen uit uw selectie en publiceer opnieuw om verder te gaan.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om foto's te publiceren naar Adobe Stock:

  • Klik met de rechtermuisknop op of houd Command-toets ingedrukt en klik op de verzameling in het deelvenster Publicatieservices en selecteer vervolgensNu publiceren.

  • Klik op knop Publiceren onder de moduleknoppen (boven het weergavegebied van afbeeldingen).

 2. Als de upload is voltooid, toont Lightroom het dialoogvenster Afbeeldingen geüpload.

  Klik op koppeling Ga verder naar Adobe Stock in dit dialoogvenster om door te gaan naar de Adobe Stock Contributor-portal.

  Zie voor meer informatie Adobe Stock | Inhoud uploaden en beheren.

 3. Ga naar https://contributor.stock.adobe.com/ om het verzenden van foto's te voltooien.

  Selecteer op de pagina Uploads van het Adobe Stock Contributor-portal de afbeelding die u hebt geüpload en voeg de titel, categorie en trefwoorden toe. Lightroom-trefwoorden die aan uw afbeeldingen zijn gekoppeld, worden automatisch weergegeven in de sectie Trefwoord. U kunt deze trefwoorden bekijken en bewerken.

  Opmerking:

  Als u op de vraag Does your file show recognizable people and/or property? (Bevat uw bestand herkenbare personen en/of eigendommen?) Yes (Ja) antwoordt, dient u een vrijwaringsverklaring portretrecht of een een vrijwaringsverklaring voor eigendommen te uploaden. Als u al over een vrijwaringsverklaring beschikt, kunt u deze zoeken en selecteren in een lijst met eerder geüploade verklaringen.

  Als u een nieuwe vrijwaringsverklaring wilt maken, klikt u op Create A New Release  > Download template (Nieuwe vrijwaringsverklaring maken > Sjabloon downloaden) om de verklaring te downloaden. Vervolgens uploadt u de verklaring als een JPEG-bestand.

 4. Nadat u de vereiste velden voor titel, trefwoordsectie en categorie hebt ingevuld, klikt u eerst op Opslaan en vervolgens op Verzenden om uw foto door Adobe te laten controleren.

  Opmerking:

  Wanneer u voor het eerst een foto verzendt, dient u een identiteitsbewijs te uploaden, zoals een JPEG-bestand van uw rijbewijs of paspoort.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid