Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Outlook-invoegtoepassing: Handboek


Overzicht

Met de Adobe Acrobat Sign for Outlook-invoegtoepassing kunt u een nieuwe overeenkomst configureren vanuit een e-mailclient. U kunt overeenkomsten met nieuwe e-mails verzenden of een bestaande e-mail beantwoorden door de lijst met ontvangers te importeren en automatisch alle bestanden uit de bron-e-mail toe te voegen.

Adobe Acrobat Sign voor Outlook-invoegtoepassing: Handboek helpt u bij het volgende:

 • De Adobe Acrobat Sign-invoegtoepassing op uw Outlook-account installeren en inschakelen – Alle gebruikers kunnen dit eenmalige proces uitvoeren zonder verhoogde systeemmachtigingen.
 • Geverifieerde verbinding tot stand brengen tussen Outlook en Adobe Acrobat Sign – Zodra de invoegtoepassing is ingeschakeld, moet u zich bij beide omgevingen verifiëren om een vertrouwde relatie tussen Microsoft en Adobe Acrobat Sign tot stand te brengen.
 • Adobe Acrobat Sign-invoegtoepassing gebruiken – Hierin worden de functies en het gebruik van Adobe Acrobat Sign uitgelegd.

Microsoft 365-beheerders kunnen de invoegtoepassing centraal installeren op tenantniveau en desgewenst de toegang op gebruikersniveau beheren.

Opmerking: tijdens de verificatie en het gebruik van de invoegtoepassing, geeft Outlook 365 een verificatievenster weer als u probeert een nieuw venster te openen. Als dit gebeurt, klikt u op Toestaan.

Vereisten

Zorg ervoor dat uw systeem aan de volgende vereisten voldoet:

 • Ondersteunde producten: Exchange Online
 • Windows-besturingssysteem: 
  • Bij Windows 10 ouder dan versie 1903 moet u Microsoft Webview installeren
  • Windows 10 versie 1903+
  • Windows 11
 • Door Microsoft Office ondersteunde versies:
  • Voor Windows: 
   • Office 2016 (build 16.0.4390.1000+)
   • Office 2019 (build 16.0.12527.20720+) 
   • Office 2021 (build 16.0.14326.204454+) 
   • Office voor Windows, lidmaatschap (versie 1602, Build 6741.0000+)
  • Voor Mac: 
   • Office voor Mac (v15.34+) 
  • Voor web: 
   • Office Online (365), met de actuele versies van Chrome, Firefox, Safari of Edge
   • Office Online Server (versie 1608, Build 7601.6800+)
 • Microsoft-basisvereisten voor het gebruik van Office
Opmerking:
 • Privé/incognito browsersessies worden niet ondersteund.
 • Mobiele browsers en mobiele apps worden niet ondersteund.


Edge-browsers

De invoegtoepassing functioneert naadloos in Internet Explorer en Edge als u de onderstaande sites als vertrouwd markeert in de beveiligingsinstellingen van uw browser:

 •     https://*.echocdn.com
 •     https://*.echosign.com 
 •     https://*.adobesigncdn.com
 •     https://*.adobesign.com
 •     https://*.microsoftonline.com
 •     https://*.office.com
 •     https://*.office365.com
 •     https://*.live.com (als u een Live-account gebruikt)
 •     https://*.sharepoint.com
 •     Als u gebruikmaakt van een extern systeem voor identiteitsbeheer, moet u deze URL ook toevoegen


Mac High Sierra OS

High Sierra-gebruikers kunnen een probleem tegenkomen wanneer ze proberen toegang te krijgen tot de invoegtoepassing vanuit de Outlook-desktopapp (versie 16.11 hoger) die een algemene foutmelding van Adobe Acrobat Sign geeft waarin staat dat de cookies niet zijn ingeschakeld. 

Als dit gebeurt:

 • Open de Instellingen van de invoegtoepassing en kies Afmelden
 • Verifieer u opnieuw bij de service door op Aan de slag te klikken

Als het probleem niet is verholpen na hernieuwde verificatie, neemt u contact op met de klantenondersteuning.

Adobe Acrobat Sign voor Outlook-invoegtoepassing inschakelen

De Adobe Acrobat Sign for Outlook-invoegtoepassing kan worden geïnstalleerd in zowel webgebaseerde als desktoptoepassingen. Als de toepassing in een van de omgevingen wordt geïnstalleerd, wordt deze in beide ingeschakeld

De toegang tot de Store verschilt iets in beide omgevingen en voor allebei worden instructies verschaft. 

De invoegtoepassing installeren voor OWA (de webclient)

1. Meld u aan bij uw 365 Outlook-account en selecteer E-mail.

2. Klik op het tandwielpictogram rechtsboven in het scherm.

3. Selecteer Integraties beheren om de pagina Invoegtoepassingen voor Outlook te laden.

4. Typ in het zoekvak linksboven Adobe Acrobat Sign en selecteer het zoekpictogram.

5. Zoek Adobe Acrobat Sign for Outlook en selecteer Aan om de integratie in te schakelen.
    Als u klaar bent, ziet u het bericht Succesvol toegevoegd, zoals hieronder weergegeven.

OWA toevoegen in de winkel

6. Sluit de pagina Invoegtoepassingen.

7. Open een willekeurige e-mail om de invoegtoepassing te openen. U hebt toegang tot Adobe Acrobat Sign vanaf een van de volgende locaties:

 • Nieuwe e-mails - In de interface voor het samenstellen van een nieuwe e-mail staat het pictogram rechtsonder in het scherm. Nieuwe e-mails hebben alleen de optie Verzenden ter ondertekening.
Plaatsing OWA-pictogram - N

 • E-mails beantwoorden – wanneer u een e-mail beantwoordt, ziet u het pictogram rechtsboven in het venster (afhankelijk van het aantal geïnstalleerde invoegtoepassingen)
OWA-pictogram - Beantwoorden

Opmerking:

Wanneer u de invoegtoepassing start door een e-mail te beantwoorden, wordt u in een pop-outmenu gevraagd een van de drie functies te selecteren die worden beschreven in de sectie De invoegtoepassing gebruiken.

De invoegtoepassing voor de Outlook-desktopclient installeren

1. Open uw Outlook-desktopapplicatie.

2. Navigeer naar het tabblad Startpagina en selecteer het pictogram Winkel in de sectie Invoegtoepassingen.

Opmerking:

Als de Store-knop niet zichtbaar is in uw lintopties, is het waarschijnlijk dat uw Office- beheerder afzonderlijke toegang tot store onmogelijk heeft gemaakt.

Neem contact op met uw Office-beheerder of IT-team om toegang toe te staan of de invoegtoepassing in uw organisatie te implementeren.

3. Typ in het zoekvak linksboven Adobe en klik op het zoekpictogram.

4. Zoek Adobe Acrobat Sign voor Outlook en selecteer Toevoegen om de invoegtoepassing in te schakelen.

 • Als u klaar bent, ziet u de tekst Toegevoegd en een blauw vinkje ten teken dat de invoegtoepassing beschikbaar is.
Desktop installeren

Schakel de invoegtoepassing in om een nieuwe Adobe Acrobat Sign-sectie (met drie pictogrammen) weer te geven in het lint op het tabblad Start:

De geverifieerde relatie tot stand brengen

Als de invoegtoepassing is ingeschakeld in de e-mailclient, moet u een relatie tot stand brengen tussen uw Microsoft-account en uw Adobe Acrobat Sign-account. Hierdoor kunt u alleen overeenkomsten verzenden via uw Adobe Acrobat Sign-gebruiker.

Het configuratieproces is snel en u hoeft alleen maar te weten hoe u zich moet verifiëren bij de twee systemen. 

Opmerking:

Als u deze relatie tot stand hebt gebracht, hoeft u zich niet nogmaals te verifiëren bij de beide systemen. De geverifieerde relatie blijft bestaan, tenzij deze expliciet wordt verwijderd door afmelding bij de invoegtoepassing.

De vertrouwensrelatie tot stand brengen:

1. Klik op de knop Nieuwe e-mail alsof u een nieuwe e-mail gaat schrijven.

2. Zoek het Adobe Acrobat Sign-pictogram op de e-mailpagina en klik op Verzenden ter ondertekening.

 • Het deelvenster van de invoegtoepassing wordt rechts in het venster geopend.

3. Klik op de knop Aan de slag in het deelvenster van de invoegtoepassing

4. Als u wordt gevraagd om u te verifiëren in de 365-omgeving, selecteert u de gebruiker met wie u zich wilt aanmelden. De gebruiker waarmee u al bent geverificeerd, staat boven aan de lijst.

5. Wanneer u wordt gevraagd om toegang te verlenen tot de invoegtoepassing, selecteert u Accepteren.
    Er wordt een nieuw venster geopend om de verificatie voor Adobe Acrobat Sign vast te leggen.    

6. Gebruik uw Adobe Acrobat Sign-referenties om u te verifiëren.

OWA-verificatie voor Adobe Sign

7. Nadat u zich hebt geverifieerd voor Adobe Acrobat Sign, selecteert u Toegang toestaan.

OWA-verificatie verifiëren bij Adobe Sign

Als de verificatie bij Adobe Acrobat Sign is gelukt, verandert het deelvenster rechts in de welkomstpagina van de invoegtoepassing. Selecteer Begrepen om het configuratiescherm te openen.

De vertrouwde relatie is aanwezig en blijft functioneel totdat u zich afmeldt bij de invoegtoepassing.

Als u de invoegtoepassing uitschakelt of verwijdert, wordt de vertrouwde relatie niet verwijderd. 

Adobe Acrobat Sign voor Outlook-invoegtoepassing gebruiken

Nu de vertrouwde relatie met Adobe Acrobat Sign tot stand is gebracht, kunt u overeenkomsten rechtstreeks vanuit uw e-mailclient verzenden.

In de context van deze invoegtoepassing heeft Outlook twee verschillende modi:

 • Samenstellen – In de modus Samenstellen kunt u typen of bijlagen aan de e-mail toevoegen. U kunt Nieuw selecteren om een nieuwe e-mail te starten, of Beantwoorden selecteren om een bestaande e-mailthread te beantwoorden. In de modus Samenstellen is alleen de functie Handtekening verzenden beschikbaar.

 • Lezen – In de leesmodus kunt u een e-mail bekijken, maar niet bewerken. In de modus Lezen zijn drie functies beschikbaar:
  • Invullen en ondertekenen – Hiermee kan de afzender (maar alleen de afzender) content toevoegen, ondertekenen en desgewenst een bestand naar een andere partij sturen als een voltooid document.
  • Verzenden ter ondertekening – Hierdoor wordt een overeenkomst gemaakt die een of meer ontvangers kan hebben naast de afzender. De afzender kan een ontvanger zijn, maar mag niet de enige ontvanger zijn.
  • Overeenkomststatus – Deze optie geeft een lijst weer van de laatste tien overeenkomsten die de gebruiker bevatten, waaronder Concept, Uit voor ondertekening, Wachtend op ondertekening door mij en Ondertekend.


Verzenden vanuit de modus Samenstellen

Als u de invoegtoepassing vanuit een e-mail start, probeert de invoegtoepassing waarden uit de e-mail zelf op te nemen. Wanneer u een nieuwe e-mail samenstelt (via de knop Nieuw of Beantwoorden), kunt u deze e-mail configureren als een sjabloon voordat u de toevoeging start, en korte metten maken met verlengingen en andere standaardtransacties.

 • Als een bijlage in de e-mail is opgenomen, probeert de invoegtoepassing dat bestand ook bij te voegen als het overeenkomstdocument.
 • Als er ontvangers worden vermeld in het veld AAN: (afgezien van de afzender), worden deze e-mailadressen geïmporteerd als een lijst met ontvangers in de volgorde waarin ze in het veld AAN: staan.
 • Als er iets is geschreven in de Onderwerp-regel, wordt deze tekst letterlijk als naam van de overeenkomst gebruikt.
 • En de eventuele hoofdtekst van de e-mail wordt als het bericht van de overeenkomst geïmporteerd.
Opmerking:

Alle velden kunnen handmatig worden toegevoegd of bewerkt. Het importeren van waarden uit e-mails is een optioneel handigheidje, het is niet verplicht.


Documenten

Boven aan de invoegtoepassing ziet u de sectie Documenten. Dit zijn de bestanden die aan de overeenkomst zijn gekoppeld en die de ontvangers moeten ondertekenen.

 • Als u de invoegtoepassing start vanuit een e-mailbericht met een bijlage, wordt deze bijlage automatisch aan de documentenlijst toegevoegd.
 • Als u een bestand uit de lijst Documenten wilt verwijderen, klikt u op de X uiterst rechts van de naam van het document.

Pal rechts van de kop Documenten ziet u de koppeling + Bestanden toevoegen waarmee u meer bestanden aan de overeenkomst kunt toevoegen.

 • Ontvangers krijgen de documenten te zien in de volgorde waarin ze worden vermeld in het deelvenster van de invoegtoepassing
 • Als u bestanden wilt toevoegen uit uw Adobe Acrobat Sign-bibliotheek, klikt u op de koppeling Meer opties 

Ondersteunde bestandsindelingen:

 • Word (.doc, .docx)
 • PowerPoint (.ppt, .pptx)
 • Excel (.xls, xlsx)
 • PDF
 • HTML
 • RTF

 

 • TIF/TIFF
 • JPG/JPEG
 • BMP
 • GIF
 • PNG

 • Ontvangers

  Onder de lijst Documenten staat de lijst Ontvangers.

  De volgorde van de ontvangers in de lijst is de volgorde waarin de ontvangers de overeenkomst moeten ondertekenen.

  • Als u de invoegtoepassing start vanuit een e-mail waarin het veld AAN: is geconfigureerd, worden de ontvangers geïmporteerd in het invoegvenster in de volgorde waarin ze worden vermeld in het veld AAN:.
  • Ontvangers kunnen rechtstreeks worden ingevoerd in het deelvenster van de invoegtoepassing. Het deelvenster probeert de tekst die u typt, te matchen met bekende contactpersonen in uw Outlook-lijst met contactpersonen.
  • Alle ontvangers hebben de rol Ondertekenaar. Als u verschillende ontvangersrollen wilt instellen of wilt verzenden via een parallelle/hybride workflow, selecteert u Meer opties.
  • Alle ondertekenaars ontvangen een verificatiemail. Klik op de knop Meer opties als een tweestapsverificatiefactor nodig is.


  Naam overeenkomst/Berichten

  De sectie Berichten staat vlak onder lijst Ontvangers.

  Deze sectie bevat twee velden: Overeenkomst en Overeenkomstbericht.

  Naam overeenkomst is het bovenste veld. Als u het deelvenster van de invoegtoepassing opent vanuit een bestaande of geconfigureerde e-mail, wordt de Onderwerp regel geïmporteerd als de overeenkomstnaam. Als er geen Onderwerp content is, wordt de naam van het eerste bijgevoegde (Document) bestand ingevoegd als de naam van de overeenkomst. U kunt de naam van de overeenkomst op elk moment handmatig bewerken.

  Het overeenkomstbericht is opgenomen in de e-mail Graag ondertekenen. Het heeft de volgende kenmerken:

  • Wanneer u een overeenkomst start vanuit een bestaande e-mail, wordt de hoofdtekst van het e-mailbericht in het veld Bericht ingevoegd. 
  • Als er geen hoofdtekst is opgegeven, wordt een standaardbericht ingevoerd: Review en voltooi dit document.
  • Voor het veld Bericht geldt een limiet van 1000 tekens.
  • Rechtsboven in de sectie Bericht ziet u de koppeling Bericht wissen waarmee u alle content uit het venster Bericht kunt verwijderen.
  • Als u Berichtsjabonen of Privéberichten gebruikt, klikt u op de koppeling Meer opties.


  Voorvertonen & verzenden

  Het selectievakje Voorvertonen & verzenden roept de Adobe Acrobat Sign-authoringomgeving op zodra op de knop Volgende wordt geklikt.

  • Als u het selectievakje Voorvertonen & en verzenden selecteert, verandert de knop Verzenden in Doorgaan. U kunt het selectievakje Voorvertonen & verzenden uitschakelen om terug te keren naar Verzenden.


  Verzenden/Doorgaan

  Klik op deze knop om de volgende fase voor de overeenkomst te activeren, zodat de ondertekeningscyclus wordt gestart of de ontwerpomgeving wordt geopend, afhankelijk van de manier waarop het deelvenster is geconfigureerd.

  De tekst van de knop geeft aan wat u kunt verwachten:

  • Verzenden - de knop Verzenden beëindigt de configuratiefase en start de overeenkomst door de eerste ontvanger een kennisgeving te sturen.
  • Doorgaan – als het selectievakje Voorvertonen en verzenden is ingeschakeld, verandert de tekst van de knop in Doorgaan
   • Als u op de knop Doorgaan klikt, wordt de Adobe Acrobat Sign-authoringomgeving geopend waar u de documentvolgorde kunt bekijken en zo nodig formulier-/handtekeningvelden kunt plaatsen
   • Als u het document hebt gecontroleerd en/of eventuele velden hebt geplaatst, wordt de overeenkomst naar de eerste ontvanger gestuurd als u op de ontwerppagina op Verzenden klikt. U wordt niet teruggestuurd naar de invoegtoepassing om de overeenkomst te starten.


  Meer opties

  Adobe Acrobat Sign biedt een bredere reeks opties dan redelijkerwijs in een invoegtoepassing kan worden geïnstalleerd. Eigenschappen zoals rollen van ontvangers en privéberichten zijn te gecompliceerd voor de relatief geringe functionaliteit van de invoegtoepassing. Maar voor veel gebruikers zijn deze opties van essentieel belang.

  Met de koppeling Meer opties, net onder de knop Verzenden/Doorgaan, wordt een venster geopend van de Adobe Acrobat Sign-pagina Verzenden, compleet met alle opties die beschikbaar zijn voor uw account.

  Alle geconfigureerde elementen in het deelvenster van de invoegtoepassing worden geïmporteerd in de pagina Verzenden in de volgorde waarin ze voorkomen, en deze zijn zo nodig volledig bewerkbaar.

  Als de overeenkomst is verzonden, ziet u een succesbericht in het invoegtoepassingsvenster.

  Er zijn twee opties beschikbaar in deelvenster dat u ziet na het verzenden van de overeenkomst:

  • Overeenkomst weergeven - hiermee opent u een weergave van de overeenkomst die zojuist is verzonden
  • Adobe Acrobat Sign-menu - hiermee verandert het deelvenster en worden de opties van de invoegtoepassing weergegeven
   • Verzenden ter ondertekening

  Bovendien wordt een banner aan de e-mailtekst toegevoegd om aan te geven dat de overeenkomst in een aparte e-mail kan worden ondertekend.

  Deze optie kan worden gebruikt als de afzender een follow-upmail wil sturen, in aanvulling op de automatische e-mail van het Adobe Acrobat Sign-systeem.

  E-mailbanner na verzending


  Verzenden vanuit de leesmodus

  Bij het lezen van een bestaande e-maildiscussie kunt u drie opties kiezen:

  • Invullen en ondertekenen - wordt gebruikt wanneer u en niemand anders een document moet invullen en een handtekening moet toepassen. Er zijn geen andere ondertekenaars bij betrokken. Kies deze optie als u het verzoek krijgt een document in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar de afzender.
  • Verzenden ter ondertekening - de standaardmanier voor het verzenden van een overeenkomst waarbij de afzender niet de enige ondertekenaar is
  • Overeenkomststatus - toont de status van de laatste tien overeenkomsten waarbij de gebruiker betrokken is geweest
  OWA-pictogram - Beantwoorden


  Invullen en ondertekenen

  Wanneer de optie Invullen en ondertekenen is geselecteerd, worden eventuele e-mailbijlagen automatisch gekoppeld aan de overeenkomstdefinitie die wordt samengesteld in het invoegtoepassingsvenster rechts van het venster.

  Startpagina Invullen en ondertekenen

   

  Pal rechts van de documentkop ziet u de koppeling + Bestanden toevoegen waarmee u meer bestanden aan de overeenkomst kunt toevoegen. Het verzenden van overeenkomsten werkt net als in de webtoepassing. Ondertekenaars krijgen de documenten te zien in de volgorde waarin ze worden vermeld in het deelvenster van de invoegtoepassing

  Invullen en ondertekenen, bestand toevoegen

   

  Wanneer alle bestanden zijn bijgevoegd, klikt u op de knop Doorgaan om het venster Invullen en ondertekenen te openen

   

  In het venster Invullen en ondertekenen kunt u het volgende doen:

  1. Tekst typen door ergens in het formulier te klikken en te beginnen met typen

  2. Vinkjes of gevulde stippen plaatsen (voor selectievakjes)

  3. Uw handtekening toepassen

  4. Uw initialen toepassen

  Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie over de eigenschappen van Invullen en ondertekenen.

  Wanneer het document is voltooid, klikt u rechtsboven op de knop Gereed.

   

  Het document wordt verwerkt en vervolgens wordt een e-mail Beantwoorden geopend met in de bijlage reeds het ondertekende exemplaar van het document.

  Invullen en ondertekenen, na verzenden

  Het deelvenster van de invoegtoepassing geeft aan dat u het document hebt ondertekend en bevat drie opties:

  • Ondertekende PDF weergeven – de ondertekende PDF wordt weergegeven
  • Een kopie opslaan - downloadt een kopie van de ondertekende PDF naar uw lokale systeem
  • Adobe Acrobat Sign-menu - Hiermee verandert het deelvenster en worden de opties van de invoegtoepassing weergegeven
   • Invullen en ondertekenen
   • Verzenden ter ondertekening
   • Overeenkomststatus


  Verzenden ter ondertekening

  1. Als u een overeenkomst start vanuit een e-mail met een bijlage, ziet u boven aan het deelvenster de lijst met momenteel bijgevoegde Document bestanden.

  Standaard wordt elk bestand in een bijlage bij de e-mail automatisch bijgevoegd als u op de wizard Verzenden ter ondertekening klikt.

  • Maar u kunt dit standaardbestand verwijderen.
  • U kunt ook aanvullende bestanden toevoegen via de koppeling Bestanden toevoegen

  2. Vlak onder de sectie Documenten worden de Ontvangers vermeld. De ontvangers worden niet geïmporteerd uit de e-mail in de modus Lezen.

  Klik in het witte veld onder de kop Ontvangers en begin een naam of e-mailadres te typen. De invoegtoepassing toont contactpersonen uit uw 365-account die overeenkomen met wat typt, zodat u de juiste ontvanger kunt vinden.

  De volgorde waarin de ontvangers worden ingevoerd, bepaalt de ondertekeningsvolgorde van de overeenkomst (in een opeenvolgend ondertekeningsproces).

  Opmerking: als u gewend bent ontvangersrollen in te stellen, dient u er rekening mee te houden dat alle ontvangers als Ondertekenaars worden beschouwd als dit is geconfigureerd in de invoegtoepassing. Als andere rollen zijn vereist, klikt u op de koppeling Meer opties onder de knop Verzenden / Doorgaan.

  3. Onder de lijst Ontvangers ziet u de sectie Bericht met twee velden.

  Het bovenste veld is de Naam van de overeenkomst. Dit veld heeft standaard de naamwaarde van het eerste bestand dat in een bijlage aan de overeenkomst is toegevoegd. Dit kan handmatig in elke gewenste waarde worden gewijzigd.

  Het tweede veld is de Berichttekst. Hier wordt een standaardwaarde ingevoerd die u naar wens kunt bewerken.

  4. Vlak onder het veld Bericht ziet u het optionele aankruisvakje Voorvertonen en verzenden. Schakel dit vakje in om de ontwerppagina in een eigen venster te openen, met alle standaardvelden en -gereedschappen voor het maken van formulieren.

   De ontwerppagina wordt pas geopend als u op de knop Doorgaan klikt.

  5. Klik op de knop Verzenden / Doorgaan om de overeenkomst in de actuele configuratie te verzenden.  Als het selectievakje Voorvertonen en verzenden is ingeschakeld, wordt de ontwerppagina geopend, zodat u velden in het document kunt plaatsen.  Zodra alle velden zijn geplaatst, klikt u op de knop Verzenden rechtsonder op de ontwerppagina.

  6. Onder de knop Verzenden / Doorgaan ziet u de koppeling Meer opties. Klik op deze koppeling om de pagina Verzenden in een eigen venster te openen in de webtoepassing, met alle standaardopties van de toepassing. Eventuele instellingen die u hebt geconfigureerd in het venster van de invoegtoepassing zijn doorgevoerd in het venster Verzenden en zijn volledig bewerkbaar.

  Alle velden en opties zijn beschikbaar net als de pagina Verzenden in de webtoepassing en eventuele wijzigingen in de ontvangers- of bestandenlijst worden opgenomen in de overeenkomst.

  Blader naar de onderkant van het venster en klik op Volgende voor de ontwerpfuncties of schakel het veld Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen uit en klik op Verzenden

  Als de overeenkomst is verzonden, ziet u een succesbericht in het invoegtoepassingsvenster.

  Er zijn twee opties beschikbaar in deelvenster dat u ziet na het verzenden van de overeenkomst:

  • Overeenkomst weergeven - hiermee opent u een weergave van de overeenkomst die zojuist is verzonden
  • Adobe Acrobat Sign-menu - Hiermee verandert het deelvenster en worden de opties van de invoegtoepassing weergegeven
   • Invullen en ondertekenen
   • Verzenden ter ondertekening
   • Overeenkomststatus


  Overeenkomststatus

  De optie Overeenkomststatus geeft de laatste tien overeenkomsten weer (op basis van de datum van de laatste bewerking) die nog open staan en op een handeling wachten. Dit omvat concepten die wachten op verdere ontwerpinstellingen, overeenkomsten die op uw handtekening wachten en overeenkomsten die op een andere ontvanger wachten.

  Status

  Elke vermelde overeenkomst kan worden uitgevouwen om de meest recente gebeurtenis voor de overeenkomst te tonen, zodat u kunt zien hoe ver het ondertekeningsproces is gevorderd.

  • De drie meest recente gebeurtenissen die zijn geregistreerd voor de overeenkomst worden weergegeven (Gemaakt, Weergegeven, Ondertekend, enzovoort), waarbij de meest recente gebeurtenis bovenaan staat
  • Klik op de koppeling Overeenkomst weergeven in de overeenkomstinformatie om een nieuw venster met het document in de huidige toestand te openen
  • Voor de documenten die op uw handtekening wachten, wordt de koppeling Overeenkomst tekenen weergegeven. Klik erop om een nieuw venster te openen waarin u het document kunt ondertekenen

  Onder aan de lijst met gebeurtenissen ziet u de koppeling Alle overeenkomsten volgen waarmee u de pagina Beheren vanuit de toepassing opent. Op de pagina Beheren is de volledige historie van het account beschikbaar.

  Instellingen voor de invoegtoepassing

  Helemaal onder aan het invoegtoepassingsvenster, rechts van Adobe Document Cloud, ziet u een tandwielpictogram waarmee u de instellingen voor de invoegtoepassing opent:

  Upgrade - alleen proefaccounts

  Met deze koppeling wordt een nieuw venster geopend naar het Adobe Acrobat Sign Upgrade-proces waar u toegang tot Adobe Acrobat Sign kunt kopen met een maandlidmaatschap.

  Afmelden - hiermee verbreekt u de geverifieerde relatie

  De relatie tussen uw Outlook- en Adobe Acrobat Sign-gebruikersaccounts wordt onthouden door de invoegtoepassing en daarom hoeft u zich niet elke keer te verifiëren wanneer u de invoegtoepassing gebruikt.

  Het is echter niet ongebruikelijk voor gebruikers om overeenkomsten vanuit meerdere Adobe Acrobat Sign-accounts te verzenden. Hiervoor moet de gebruiker de functie Afmelden gebruiken om de bestaande vertrouwde relatie te verbreken en vervolgens een nieuwe relatie tot stand brengen met behulp van de nieuwe Adobe Acrobat Sign-gebruikersaccount.

  U verbreekt de relatie door op het tandwielpictogram rechtsonder in het deelvenster van de invoegtoepassing te klikken. Er verschijnt een pop-upmenu en u ziet de optie Afmelden boven in dat menu.

  Help

  Een koppeling naar deze handleiding en eventuele extra inhoud met betrekking tot de invoegtoepassing

  Info

  Hiermee wordt een klein pop-upvenster getoond met informatie over de invoegtoepassing die u gebruikt.

  Privacy Beleid

  Dit is een koppeling naar het privacybeleid van Adobe

  Installeren op tenantniveau

  Installeren op tenantniveau stelt de beheerder in staat om de invoegtoepassing standaard beschikbaar te stellen, zodat gebruikers geen installatie hoeven uit te voeren en alle gebruikers zonder problemen toegang hebben tot de invoegtoepassing.

  Opmerking:

  Voer het onderstaande proces uit om de invoegtoepassing op tenantniveau in te schakelen voor al uw gebruikers. Kijk hier als u meer controle over de implementatie wilt.

  Dit is een eenvoudig proces dat nog geen 5 minuten in beslag neemt:

  1. Meld u aan als de tenantbeheerder en navigeer naar het deelvenster Beheer

  2. Ga naar het Exchange-beheercentrum

  3. Klik op de koppeling voor invoegtoepassingen

  4. Klik op de plusknop (+) om een nieuwe invoegtoepassing toe te voegen en selecteer Toevoegen van de Office Store in het menu

  • De invoegtoepassing wordt standaard geïnstalleerd met de status Uitgeschakeld

  5. Configureer de invoegtoepassing

  • Gebruikers toewijzen
   • Iedereen - Past de implementatiemethode toe op alle gebruikers in de tenant
   • Specifieke gebruikers/groepen - Past de implementatiemethode alleen toe op de geselecteerde gebruikers of groepen
   • Alleen mijzelf - Past de implementatiemethode alleen toe op de gebruiker (admin) die de configuratie uitvoert
  • Implementatiemethode
   • Vast (standaard) - De invoegtoepassing wordt automatisch geïmplementeerd bij de toegewezen gebruikers en ze mogen deze niet van hun lint verwijderen
   • Beschikbaar - Gebruikers kunnen de invoegtoepassing installeren door te drukken op de knop Meer invoegtoepassingen downloaden op het startlint in Outlook
   • Optioneel - De invoegtoepassing wordt automatisch geïmplementeerd bij de toegewezen gebruikers, maar de gebruikers behouden de mogelijkheid om de toepassing van hun lint te verwijderen
  Tenant

  6. Klik op Opslaan als u de gewenste opties hebt gekozen.

  Adobe-logo

  Aanmelden bij je account