Wraz z kontem w usłudze Adobe Creative Cloud udostępniana jest przestrzeń dyskowa w chmurze, która umożliwia dostęp do zasobów z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia lub komputera. Wiele typów zasobów kreatywnych można wyświetlać bezpośrednio w przeglądarce internetowej na komputerze, tablecie lub smartfonie. Są to między innymi pliki PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch oraz wiele innych.

Aplikacja Adobe Creative Cloud Desktop zapewnia nieustanną synchronizację tych zasobów. Wszystkie elementy, modyfikacje oraz operacje usuwania są odzwierciedlane na wszystkich połączonych z nią komputerach i urządzeniach. Na przykład przesłanie pliku .ai za pomocą sekcji Twoja praca w serwisie Creative Cloud spowoduje, że zostanie on automatycznie pobrany na wszystkie połączone komputery.

Przeglądanie zasobów

Termin „Twoja praca” obejmuje pliki zsynchronizowane z komputerem, materiały utworzone za pomocą aplikacji mobilnych obsługujących usługę Creative Cloud, a także biblioteki Creative Cloud.  Wszystkie te zasoby można przeglądać za pomocą sekcji Twoja praca, która grupuje je w następujące kategorie:

 • Pliki:  wszystkie pliki źródłowe podzielone na następujące karty:
  • Pliki zsynchronizowane: zasoby zsynchronizowane z folderem Creative Cloud Files na komputerze.
  • Dokumenty w chmurze: dokumenty XD przechowywane w chmurze.
  • Projekty mobilne: zasoby utworzone za pomocą aplikacji mobilnych współpracujących z usługą Creative Cloud.
 • Biblioteki: zawartość bibliotek utworzonych przez Ciebie.
 • Opublikowane: artefakty plików źródłowych — prototypy i specyfikacje projektu utworzone w programie Adobe XD oraz sceny 3D utworzone w programie Adobe Dimension.
 • Udostępniane Ci: foldery oraz prototypy i specyfikacje projektowe, które zostały Ci udostępnione.
 • Usunięte: zsynchronizowane pliki Creative Cloud, które zostały usunięte.
Przeglądanie zasobów

Po kliknięciu kategorii można posortować zasoby według nazwy pliku lub daty modyfikacji.

Sortowanie zasobów według nazwy pliku lub daty

Wyszukiwanie zasobów

 • Pole wyszukiwania znajduje się w górnej części okna. Wpisz wyszukiwane hasło lub słowo kluczowe w polu i naciśnij klawisz Enter.

  Wyszukiwanie zasobów

  Uwaga:

  Aby wyszukać wszystkie zsynchronizowane pliki z określonym rozszerzeniem, na przykład .txt lub .png, wpisz to rozszerzenie w polu i naciśnij klawisz Enter.

 • W sekcji Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone spełniające kryteria zsynchronizowane pliki ze wszystkich folderów i podfolderów w Twoich zasobach.

Synchronizacja lub przesyłanie zasobów

Aby synchronizować zasoby z komputera, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Skopiuj, wklej lub przenieś zasoby do folderu Creative Cloud Files na komputerze.
 • W aplikacji wybierz polecenie Plik Zapisz lub Plik Zapisz jako i przejdź do folderu Creative Cloud Files.

Uwaga:

Aby otworzyć katalog Creative Cloud Files z aplikacji Creative Cloud Desktop, wybierz polecenie Pliki, a następnie kliknij opcję Otwórz folder.

Pliki o nazwach zawierających znaki specjalne, takie jak |, ", ?, <, >, /, * lub :, nie są synchronizowane. Nie są również synchronizowane pliki o nazwach zastrzeżonych, takich jak AUX lub Com1. W przypadku wystąpienia błędu zmień nazwę pliku, aby umożliwić synchronizację z chmurą Creative Cloud. Więcej informacji: Błąd: „Nie można synchronizować plików”.

Zasoby można także przesyłać bezpośrednio na stronę Twoja praca, korzystając z następujących metod.

Menu Operacje na stronie Creative Cloud Assets

Za pomocą przycisku Prześlij pliki w serwisie Creative Cloud można przesyłać zasoby i zarządzać nimi.

Przeciąganie zasobów

 

Zasoby z pulpitu komputera można przeciągać na stronę Twoja praca.


Zastępowanie zasobu

(Dotyczy tylko plików) Ponowne przesłanie pliku spowoduje, że zostanie utworzona nowa wersja, a istniejący plik zostanie zastąpiony nowym. Usługa Creative Cloud zachowuje kopię każdej zmiany wprowadzonej w pliku.

Aby zastąpić plik na stronie Twoja praca, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do odpowiedniego pliku.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Z menu kontekstowego zasobu wybierz polecenie Prześlij nową wersję.
  • Wybierz plik, kliknij ikonę, a następnie wybierz opcję Prześlij nową wersję.
  • Otwórz plik, aby go wyświetlić. Następniekliknij ikonę i  wybierz opcję Zamień.

Więcej informacji o obsłudze wersji: Często zadawane pytania dotyczące przechowywania wersji.

Zarządzanie zasobami

Zmiana nazwy zasobu

 1. Na stronie Twoja praca przejdź do odpowiedniego pliku lub folderu, którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Z menu kontekstowego zasobu wybierz polecenie Zmień nazwę.
  • Zaznacz zasób i kliknij ikonę Zmień nazwę .
 3. Wpisz nową nazwę zasobu i kliknij opcję Zapisz.

  Zmiana nazwy pliku lub folderu

Przenoszenie zasobów do innego folderu

 1. Na stronie Twoja praca zaznacz pliki lub foldery, które chcesz przenieść do innego folderu.

 2. Kliknij ikonę Przenieś .

 3. W wyświetlonym oknie kontekstowym wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz odpowiedni folder i kliknij opcję Przenieś tutaj.
  • Aby utworzyć folder, kliknij przycisk w lewym dolnym rogu. Następnie podaj nazwę folderu i kliknij opcję Utwórz nowy folder.

Kopiowanie zasobu

 1. Na stronie Twoja praca zaznacz pliki lub foldery, które chcesz skopiować do innego folderu.

 2. Kliknij ikonę Kopiuj .

 3. W wyświetlonym oknie kontekstowym wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz odpowiedni folder i kliknij opcję Skopiuj tutaj.
  • Aby utworzyć folder, kliknij ikonę w lewym dolnym rogu. Następnie podaj nazwę folderu i kliknij opcję Utwórz nowy folder.

Usuwanie zasobów

Usuwanie pliku, pozycji biblioteki lub projektu mobilnego jest procesem dwuetapowym. Najpierw należy usunąć ten zasób tymczasowo, a potem usunąć go trwale z folderu Usunięte dla danej kategorii na stronie Twoja praca.

Pliki można usuwać z komputera, ze strony Twoja praca oraz z aplikacji mobilnych obsługujących usługę Creative Cloud. Można nawet używać poleceń systemu operacyjnego, aby usuwać zasoby z katalogu Creative Cloud Files na swoim komputerze.

Wszystkie czynności usuwania zasobów są synchronizowane z kontem Creative Cloud. Usunięte zasoby nadal są przechowywane w przestrzeni dyskowej w chmurze. Trwałe usunięcie zasobów zwalnia dostępną przestrzeń dyskową.

Usuwanie zasobu z sekcji Twoja praca

 1. Na stronie Twoja praca przejdź do odpowiedniego pliku lub folderu, który chcesz zarchiwizować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Z menu kontekstowego zasobu wybierz polecenie Usuń.
  • Zaznacz co najmniej jeden zasób, a następnie kliknij ikonę Usuń .

  Creative Cloud przeniesie zasób do folderu Usunięte.

  Usuwanie zasobu
  Usuwanie zasobu

Trwałe usuwanie zasobów

 1. Na stronie Twoja praca przejdź do folderu Usunięte.

 2.  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Z menu kontekstowego zasobu wybierz polecenie Usuń trwale.
  • Zaznacz zasoby, które chcesz nieodwracalnie usunąć, a następnie kliknij ikonę Usuń trwale .
 3. Gdy pojawi się prośba o potwierdzenie, kliknij ponownie przycisk Usuń trwale.

Przywracanie zasobów

 1. Na stronie Twoja praca przejdź do folderu Usunięte.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Z menu kontekstowego zasobu wybierz polecenie Przywróć.
  • Zaznacz zasoby, które chcesz przywrócić. Następnie kliknij ikonę Przywróć .

Uaktualnienie pliku nową wersją

 1. W sekcji Twoja praca wybierz plik, który chcesz zastąpić nową wersją.

  Wybierz zasób
 2. W okienku po prawej stronie kliknij ikonę Wersja.

 3. Kliknij opcję Prześlij nową wersję.

  Prześlij nową wersję
 4.  Zaznacz plik i kliknij przycisk Otwórz. Aby nadpisać i zastąpić plik nową wersją, kliknij przycisk Kontynuuj.

  Zastąp aktualny plik

  Na dole okna zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

  Pomyślnie zaktualizowano plik

Przywracanie zasobu z poprzedniej wersji

 1. W sekcji Twoja praca wybierz plik, który chcesz przywrócić do wcześniejszej wersji.

  Wybierz zasób
 2. W okienku po prawej stronie kliknij ikonę Wersja.

 3. Wybierz z listy wersję, którą chcesz przywrócić, i kliknij przycisk Przywróć.

  Uwaga:

  Jeśli na liście nie ma poprzednich wersji, przywrócenie pliku do wcześniejszej wersji nie będzie możliwe.

  Przywracanie zasobu do wcześniejszej wersji

  Na dole okna zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

  Pasek potwierdzenia

Dostęp do dokumentów w chmurze

Nowe dokumenty Adobe XD są domyślnie zapisywane w chmurze, w przestrzeni dyskowej usługi Creative Cloud. Umożliwia to łatwy dostęp do dokumentów z różnych urządzeń.

Aby wyświetlić dokumenty w chmurze, przejdź do sekcji Twoja praca i wybierz opcje Pliki > Dokumenty w chmurze. Karta Dokumenty w chmurze umożliwia:

 • wyświetlanie metadanych dokumentów w chmurze;
 • usuwanie dokumentów XD w chmurze, które należą do Ciebie; można je usuwać trwale, a także przywracać usunięte dokumenty;
 • wyszukiwać należące do Ciebie dokumenty XD w chmurze.
Dokumenty w chmurze

Plany magazynowania i przydział miejsca

Przydział przestrzeni dyskowej zależy od typu konta Creative Cloud.

Plan subskrypcyjny Przydział bezpłatnej przestrzeni dyskowej
Bezpłatne konto 2 GB
Plan fotograficzny Creative Cloud 20 GB
Creative Cloud (Pojedyncza aplikacja i Wszystkie aplikacje) 100 GB
Creative Cloud dla zespołów 100 GB

Stan przestrzeni dyskowej jest widoczny w dolnym lewym rogu strony Twoja praca.

Usługa Creative Cloud synchronizuje z dowolnego urządzenia dane do 1 GB ponad ustalony limit. Następnie aplikacja Creative Cloud Desktop przestaje synchronizować nowe zasoby i wyświetlone zostaje powiadomienie o przekroczeniu limitu przestrzeń dyskowej. Wszystkie zasoby, których nie można przesłać, oznaczone są czerwonym wykrzyknikiem. Można jednak nadal przenosić i usuwać zasoby oraz zmieniać ich nazwę. Aby kontynuować synchronizację, należy usunąć trwale niektóre zasoby i w ten sposób zwolnić miejsce.

Uwaga:

Niewielka część przestrzeni dyskowej jest przeznaczana na cele administracyjne. Dlatego rzeczywiście dostępna przestrzeń magazynowania będzie nieco mniejsza. Ilość zajmowanego miejsca zależy od liczby zasobów użytkownika i wynosi od 100 KB do 500 KB.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online