Nieaktualne funkcje w programie Dreamweaver CC 2017

Nieaktualne funkcje w programie Dreamweaver CC 2017

Następujące funkcje zostały usunięte z programu Adobe Dreamweaver w wydaniu 2017:

  • Usunięto pasek narzędzi Kodowanie. Zamiast niego w programie Dreamweaver CC 2017 wprowadzono wspólny, konfigurowalny pasek narzędzi. Więcej informacji na temat nowego paska narzędzi przestawiono w artykule Przegląd informacji o pasku narzędzi.
  • Format SVN nie jest dostępy od tego wydania.
  • Skróty klawiaturowe pozwalające umieszczać fragmenty nie są już obsługiwane. Zamiast tego do umieszczenia fragmentów można użyć klawiszy wyzwalaczy. Więcej informacji na ten temat podano w sekcji Wielokrotne używanie urywków kodu.
  • Usunięto panel Historia.
  • W poprzednich wersjach programu Dreamweaver ustawienie fokusa strony na elemencie frameset powodowało wyświetlenie Inspektora właściwości. Od tej wersji w takiej sytuacji Inspektor właściwości nie będzie wyświetlany.
  • Okno dialogowe Nowy dokument nie obsługuje opcji elastycznej siatki. Nie można już tworzyć nowych dokumentów siatki elastycznej.
  • Usunięto okno dialogowe definicji reguły CSS w Inspektorze właściwości.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto