Łączenie urządzeń z aplikacją programu Dreamweaver na komputerze w celu wyświetlania podglądu stron oraz przeprowadzania ich inspekcji, testów i debugowania na różnych urządzeniach.
Podgląd i inspekcja stron WWW

Program Dreamweaver umożliwia testowanie gotowych do publikacji stron WWW na wielu urządzeniach jednocześnie. Pozwala to sprawdzić, w jaki sposób strona będzie przebudowywana przy różnych szerokościach ekranu, a także przetestować jej funkcje interaktywne. Wszystkie te zadania można wykonać bez potrzeby instalowania aplikacji mobilnej lub fizycznego łączenia urządzeń z komputerem. Wystarczy zeskanować na urządzeniu automatycznie wygenerowany kod QR, co pozwoli wyświetlić podgląd stron.

Funkcja inspekcji w widoku aktywnym uruchomiona na komputerze jest odzwierciedlana również na wszystkich połączonych urządzeniach, co ułatwia sprawdzenie poszczególnych elementów układu i wprowadzenie niezbędnych poprawek.

Wymagania wstępne

Na urządzeniach musi być zainstalowane narzędzie do skanowania kodów QR.
Upewnij się, że komputer i urządzenia mobilne są połączone z Internetem i pracują w tej samej sieci.
Przygotuj dane uwierzytelniające związane z identyfikatorem Adobe ID. Logując się na urządzeniach podczas wyświetlania podglądu, należy użyć tego samego identyfikatora Adobe ID, który jest używany w programie Dreamweaver na komputerze.
Klienci korzystający z systemów przedsiębiorstw muszą sprawdzić, czy mają wymagane uprawnienia dostępu do usługi Podgląd urządzenia.
W przeglądarce każdego urządzenia musi być włączona obsługa JavaScript i plików cookie.

Obsługiwane urządzenia

Wszystkie urządzenia z systemem Android i iOS

Podgląd stron WWW na urządzeniach

 1. Uruchom program Dreamweaver na komputerze i otwórz stronę WWW, której podgląd chcesz wyświetlić na urządzeniach.

 2. Kliknij ikonę Podgląd w czasie rzeczywistym na pasku narzędziowym Dokument.

  Podgląd w czasie rzeczywistym na urządzeniu
  Podgląd w czasie rzeczywistym na urządzeniu

  Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko usługi Podgląd urządzenia, zawierające kod QR i skrócony adres URL.

   

 3. Zeskanuj ten kod QR za pomocą urządzenia mobilnego, na którym chcesz wyświetlić podgląd dokumentu WWW. Aby podłączyć wiele urządzeń, zeskanuj kod QR każdym z nich.

 4. Na urządzeniach zostanie wyświetlony ekran logowania. Zaloguj się, podając informacje uwierzytelniające związane z identyfikatorem Adobe ID. Pamiętaj o podaniu tego samego identyfikatora Adobe ID, którego używasz dla programu Dreamweaver / usługi Creative Cloud.

  Ekran logowania na urządzeniach
  Ekran logowania na urządzeniach

 5. Po pomyślnym zalogowaniu nazwy podłączonych urządzeń pojawią się w wyskakującym oknie Podgląd urządzenia. Natomiast na urządzeniach pojawi się podgląd strony.

  Wyskakujące okienko Podgląd urządzenia z wyświetloną listą podłączonych urządzeń
  Wyskakujące okienko Podgląd urządzenia z wyświetloną listą podłączonych urządzeń

Uwaga:

Aby powiązać nazwy urządzeń widoczne w wyskakującym oknie z konkretnym urządzeniem, zatrzymaj kursor myszy nad jedną z nazw. Na urządzeniu odpowiadającym tej nazwie zostanie wyświetlony ekran informacyjny.

Inspekcja stron WWW na urządzeniach

Aby przeprowadzić inspekcję strony WWW na wszystkich podłączonych urządzeniach, kliknij ikonę Inspekcja na pasku narzędziowym programu Dreamweaver.

Opcja Inspekcja na pasku narzędziowym
Opcja Inspekcja na pasku narzędziowym

Aby przeprowadzić inspekcję strony WWW na konkretnym urządzeniu, kliknij ikonę inspekcji odpowiadającą nazwie tego urządzenia w oknie Podgląd urządzenia. Rozmiar okna ekranowego w programie Dreamweaver zostanie dopasowany do wielkości ekranu na odpowiednim urządzeniu. Na tym urządzeniu i w programie Dreamweaver zostanie uruchomiona inspekcja.

Ponownie kliknij ikonę Inspekcja w programie Dreamweaver, aby opuścić tryb inspekcji.

Wszystkie modyfikacje strony WWW wprowadzone na komputerze natychmiast po zatwierdzeniu stają się widoczne na urządzeniach.

Rozwiązywanie problemów z usługą Podgląd urządzenia

Jeśli podczas podłączania urządzeń lub wyświetlania na nich podglądu stron WWW wystąpią problemy, zapoznaj się z informacjami podanymi w artykule Podgląd urządzenia — rozwiązywanie problemów.