Podręcznik użytkownika Anuluj

Podgląd stron internetowych programu Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Program Dreamweaver na komputerze można połączyć z różnymi urządzeniami w celu wyświetlania na nich podglądu stron oraz przeprowadzania inspekcji, testów i debugowania.

Od 16 listopada 2021 r. funkcja podglądu stron na wielu urządzeniach zostaje wycofana we wszystkich wersjach programu Dreamweaver. Zachęcamy do zapoznania się z funkcją Podgląd w czasie rzeczywistym, która umożliwia wyświetlanie podglądu stron w wielu przeglądarkach.

Program Dreamweaver umożliwia testowanie gotowych do publikacji stron WWW na wielu urządzeniach jednocześnie. Pozwala to sprawdzić, w jaki sposób strona będzie przebudowywana przy różnych szerokościach ekranu, a także przetestować jej funkcje interaktywne. Wszystkie te zadania można wykonać bez potrzeby instalowania aplikacji mobilnej lub fizycznego łączenia urządzeń z komputerem. Wystarczy zeskanować na urządzeniu automatycznie wygenerowany kod QR, co pozwoli wyświetlić podgląd stron.

Funkcja inspekcji w widoku aktywnym uruchomiona na komputerze jest odzwierciedlana również na wszystkich połączonych urządzeniach, co ułatwia sprawdzenie poszczególnych elementów układu i wprowadzenie niezbędnych poprawek.

Wymagania wstępne

Na urządzeniach musi być zainstalowane narzędzie do skanowania kodów QR.

Upewnij się, że komputer i urządzenia mobilne są połączone z Internetem i pracują w tej samej sieci.

Przygotuj dane uwierzytelniające związane z identyfikatorem Adobe ID. Logując się na urządzeniach podczas wyświetlania podglądu, należy użyć tego samego identyfikatora Adobe ID, który jest używany w programie Dreamweaver na komputerze.

Klienci korzystający z systemów przedsiębiorstw muszą sprawdzić, czy mają wymagane uprawnienia dostępu do usługi Podgląd urządzenia.

W przeglądarce każdego urządzenia musi być włączona obsługa JavaScript i plików cookie.

Obsługiwane urządzenia

Wszystkie urządzenia z systemem Android i iOS

Podgląd stron WWW na urządzeniach

 1. Uruchom program Dreamweaver na komputerze i otwórz stronę WWW, której podgląd chcesz wyświetlić na urządzeniach.

 2. Kliknij ikonę Podgląd w czasie rzeczywistym na pasku narzędziowym Dokument.

  Podgląd w czasie rzeczywistym na urządzeniu
  Podgląd w czasie rzeczywistym na urządzeniu

  Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko usługi Podgląd urządzenia, zawierające kod QR i skrócony adres URL.

   

 3. Zeskanuj ten kod QR za pomocą urządzenia mobilnego, na którym chcesz wyświetlić podgląd dokumentu WWW. Aby podłączyć wiele urządzeń, zeskanuj kod QR każdym z nich.

 4. Na urządzeniach zostanie wyświetlony ekran logowania. Zaloguj się, podając informacje uwierzytelniające związane z identyfikatorem Adobe ID. Pamiętaj o podaniu tego samego identyfikatora Adobe ID, którego używasz dla programu Dreamweaver / usługi Creative Cloud.

  Ekran logowania na urządzeniach

 5. Po pomyślnym zalogowaniu nazwy podłączonych urządzeń pojawią się w wyskakującym oknie Podgląd urządzenia. Natomiast na urządzeniach pojawi się podgląd strony.

  Wyskakujące okienko Podgląd urządzenia z wyświetloną listą podłączonych urządzeń

Uwaga:

Aby powiązać nazwy urządzeń widoczne w wyskakującym oknie z konkretnym urządzeniem, zatrzymaj kursor myszy nad jedną z nazw. Na urządzeniu odpowiadającym tej nazwie zostanie wyświetlony ekran informacyjny.

Inspekcja stron WWW na urządzeniach

Aby przeprowadzić inspekcję strony WWW na wszystkich podłączonych urządzeniach, kliknij ikonę Inspekcja na pasku narzędziowym programu Dreamweaver.

Opcja Inspekcja na pasku narzędziowym
Opcja Inspekcja na pasku narzędziowym

Aby przeprowadzić inspekcję strony WWW na konkretnym urządzeniu, kliknij ikonę inspekcji odpowiadającą nazwie tego urządzenia w oknie Podgląd urządzenia. Rozmiar okna ekranowego w programie Dreamweaver zostanie dopasowany do wielkości ekranu na odpowiednim urządzeniu. Na tym urządzeniu i w programie Dreamweaver zostanie uruchomiona inspekcja.

Ponownie kliknij ikonę Inspekcja w programie Dreamweaver, aby opuścić tryb inspekcji.

Wszystkie modyfikacje strony WWW wprowadzone na komputerze natychmiast po zatwierdzeniu stają się widoczne na urządzeniach.

Rozwiązywanie problemów z usługą Podgląd urządzenia

Jeśli podczas podłączania urządzeń lub wyświetlania na nich podglądu stron WWW wystąpią problemy, zapoznaj się z informacjami podanymi w artykule Podgląd urządzenia — rozwiązywanie problemów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto