Ustawienia serwisu programu Dreamweaver można zapisać do ponownego wykorzystania na różnych urządzeniach i w różnych wersjach produktów, eksportując i importując je jako pliki XML.

Gdy zdefiniuje się serwis, program Dreamweaver zapisuje informacje tego serwisu w swoich plikach.

Jeśli zamierzasz pracować nad serwisem na innym komputerze, możesz wyeksportować jego informacje (ustawienia serwisu) do pliku XML, a następnie zaimportować ten plik do innej instalacji programu Dreamweaver. 

Ustawienia serwisu można eksportować do pliku XML. Plik ten można będzie później zaimportować do programu Dreamweaver. Eksportowanie i importowanie serwisów umożliwia przenoszenie ustawień serwisu na inne komputery i do innych wersji produktu, udostępnianie ustawień serwisu innym użytkownikom oraz tworzenie kopii zapasowej tych ustawień.

Uwaga:

Funkcja importowania i eksportowania nie importuje ani nie eksportuje plików serwisu. Wczytywane lub zapisywane są tylko jego ustawienia, co pozwala przyspieszyć odtwarzanie serwisów w programie Dreamweaver. Informacje o tworzeniu nowego serwisu w programie Dreamweaver: Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu.

Scenariusze wymagające importowania lub eksportowania ustawień serwisu

 • Regularne eksportowanie zapewnia kopię zapasową serwisu zabezpieczającą przed jego utratą.
 • Jeśli nad serwisem ma pracować wiele osób, można skonfigurować ten serwis jednokrotnie, a następnie wyeksportować jego ustawienia do zaimportowania na pozostałych komputerach.

Eksportowanie ustawień serwisu

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2.  Wybierz przynajmniej jeden serwis, którego ustawienia chcesz wyeksportować, i kliknij ikonę Eksportuj.

  • Aby wybrać więcej niż jeden serwis, klikaj każdy z wybranych serwisów z wciśniętym klawiszem Control (Windows) lub Command (Macintosh).
  • Aby wybrać zakres serwisów, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift pierwszy i ostatni serwis w zakresie.
 3. Jeśli zostały utworzone połączenia z serwerem zdalnym, w których podano nazwę użytkownika i hasło, program Dreamweaver zapyta, czy ustawienia serwisu mają zostać zapisane dla bieżącego użytkownika, czy też będą udostępniane innym.

  Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową ustawień serwisu tylko dla siebie, wybierz opcję Utwórz kopię zapasową ustawień, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program Dreamweaver zapisze dane logowania na serwerze zdalnym, takie jak nazwa użytkownika i hasło, a także ścieżkę lokalną.

  Jeśli chcesz udostępnić ustawienia innym użytkownikom, wybierz opcję Udostępniaj ustawienia innym użytkownikom, a następnie kliknij przycisk OK. Program Dreamweaver nie zapisuje informacji, które nie mogą być wykorzystywane przez innych użytkowników, np. danych logowania na serwerze zdalnym oraz ścieżek lokalnych.

  Opcje eksportowania ustawień serwisu
  Opcje eksportowania ustawień serwisu

 4. Dla każdego serwisu, którego ustawienia są eksportowane, wskaż miejsce, gdzie ma zostać zapisany plik serwisu. Następnie kliknij przycisk Zapisz. (Program Dreamweaver zapisuje ustawienia każdego serwisu jako plik XML, z rozszerzeniem pliku .ste).
 5. Kliknij przycisk Gotowe.

  Uwaga:

  Zapisz plik *.ste do katalogu głównego lub na pulpit, aby łatwo było go odnaleźć. Jeśli nie pamiętasz, gdzie został on umieszczony, wyszukaj na komputerze pliki z rozszerzeniem *.ste.

Importowanie ustawień serwisu

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. Kliknij opcję Importuj serwis.

 3. Wyszukaj i wybierz przynajmniej jeden serwis — zdefiniowany w pliku z rozszerzeniem .ste — którego ustawienia, chcesz importować.

  Aby wybrać więcej niż jeden serwis, klikaj każdy plik .ste z wciśniętym klawiszem Control (Windows) lub Command (Macintosh). Aby wybrać zakres serwisów, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift pierwszy i ostatni plik w zakresie.

 4. Kliknij przycisk Otwórz, a następnie przycisk Gotowe.

  Gdy program Dreamweaver zaimportuje ustawienia serwisu, nazwy serwisów wyświetlone zostaną w oknie dialogowym Zarządzaj serwisami.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online