Podręcznik użytkownika Anuluj

Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Ustawienia serwisu programu Dreamweaver można zapisać do ponownego wykorzystania na różnych urządzeniach i w różnych wersjach produktów, eksportując i importując je jako pliki XML.

Gdy zdefiniuje się serwis, program Dreamweaver zapisuje informacje tego serwisu w swoich plikach. Ustawienia serwisu można eksportować do pliku XML. Plik ten można będzie później zaimportować do programu Dreamweaver. Migrując w ten sposób ustawienia serwisu, można przenieść cenne informacje na inne komputery i do innych wersji programu. Można także udostępniać ustawienia serwisu innym użytkownikom oraz tworzyć kopie zapasowe ustawień.

Uwaga:

Funkcja importowania i eksportowania nie importuje ani nie eksportuje plików serwisu. Wczytywane lub zapisywane są tylko jego ustawienia, co pozwala przyspieszyć odtwarzanie serwisów w programie Dreamweaver. Informacje o tworzeniu nowego serwisu w programie Dreamweaver: Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu.

Scenariusze wymagające importowania lub eksportowania ustawień serwisu

 • Regularne eksportowanie zapewnia kopię zapasową serwisu zabezpieczającą przed jego utratą.
 • Jeśli nad serwisem ma pracować wiele osób, można skonfigurować ten serwis jednokrotnie, a następnie wyeksportować jego ustawienia do zaimportowania na pozostałych komputerach.

Eksportowanie ustawień serwisu

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2.  Wybierz przynajmniej jeden serwis, którego ustawienia chcesz wyeksportować, i kliknij ikonę Eksportuj.

  • Aby wybrać więcej niż jeden serwis, przytrzymaj klawisz Control (Windows) lub Command (macOS) i klikaj te serwisy jeden po drugim.
  • Aby wybrać zakres serwisów, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pierwszy i ostatni serwis w zakresie.
 3. Jeśli zostały utworzone połączenia z serwerem zdalnym, w których podano nazwę użytkownika i hasło, program Dreamweaver zapyta, czy ustawienia serwisu mają zostać zapisane dla bieżącego użytkownika, czy też będą udostępniane innym.

  • Wybierz opcję Utwórz kopię zapasową moich ustawień, a następnie kliknij przycisk OK, aby utworzyć kopię zapasową ustawień serwisu. Program Dreamweaver zapisze dane logowania na serwerze zdalnym, takie jak nazwa użytkownika i hasło, a także ścieżkę lokalną.
  • Wybierz opcję Udostępniaj ustawienia innym użytkownikom i kliknij przycisk OK, aby udostępnić swoje ustawienia innym użytkownikom. Program Dreamweaver nie zapisze informacji, które nie mogą być wykorzystywane przez innych użytkowników, np. danych logowania na serwerze zdalnym oraz ścieżek lokalnych.
  Opcje eksportowania ustawień serwisu
  Opcje eksportowania ustawień serwisu

 4. Przy każdym z serwisów, których ustawienia są eksportowane, wskaż miejsce, gdzie ma zostać zapisany plik serwisu. Następnie kliknij przycisk Zapisz. (Program Dreamweaver zapisuje ustawienia każdego serwisu jako plik XML, z rozszerzeniem pliku .ste).

 5. Wybierz opcję Gotowe.

  Uwaga:

  Zapisz plik *.ste do katalogu głównego lub na pulpit, aby łatwo było go odnaleźć. Jeśli nie pamiętasz, gdzie został on umieszczony, wyszukaj na komputerze pliki z rozszerzeniem *.ste.

Importowanie ustawień serwisu

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. Wybierz opcję Importuj serwis.

 3. Przejdź do odpowiedniego folderu i wybierz przynajmniej jeden serwis — zdefiniowany w pliku z rozszerzeniem .ste — którego ustawienia chcesz importować.
  • Aby wybrać więcej niż jeden serwis, przytrzymaj klawisz Control (Windows) lub Command (macOS) i klikaj pliki .ste jeden po drugim.
  • Aby wybrać zakres serwisów, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pierwszy i ostatni serwis w zakresie.
 4. Zaleca się dokładne sprawdzenie zawartości zaimportowanego pliku .ste przed wyrażeniem zgody na kontynuację importowania w formie potwierdzenia zaufania do folderu głównego i zawartości importowanego pliku serwisu wraz ze wszystkimi ich autorami. Wybierz opcję Tak, jeśli ufasz źródłu i chcesz kontynuować operację importu. 

  Okno dialogowe Importowanie

 5. Wybierz opcję Otwórz, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

  Gdy program Dreamweaver zaimportuje ustawienia serwisu, nazwy serwisów wyświetlone zostaną w oknie dialogowym Zarządzaj serwisami.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?