Program Dreamweaver CC 2017 nie jest wyświetlany poprawnie na urządzeniach Windows Hi-DPI

Ten artykuł zawiera obejście problemu, w którym program Dreamweaver CC 2017 nie jest wyświetlany poprawnie na urządzeniach Windows Hi-DPI.

Problemy z wyświetlaniem na urządzeniach Hi-DPI

W przypadku korzystania z programu Dreamweaver CC 2017 na urządzeniu Windows Hi-DPI oraz zwiększenia rozmiaru tekstu do ponad 100% niektóre panele programu Dreamweaver nie są wyświetlane poprawnie.

Na przykład, panel Preferencje (Edycja > Preferencje) nie ładuje żadnej zawartości. Inne panele również wydają się przycięte.

Sposób obejścia problemu w systemie Windows 7

W ustawieniach ekranu systemu Windows zmień rozmiar czcionki na 100%. Zamknij program Dreamweaver CC 2017 i uruchom go ponownie.

 1. Przejdź do opcji Panel sterowania > Wygląd i personalizacja > Ekran.

 2. W wyświetlonym oknie Ekran wybierz opcję domyślną Mniejsza (100%).

  Zmiana ustawień wyświetlania tekstu
  Zmiana ustawień wyświetlania tekstu

 3. Kliknij przycisk Zastosuj.

  Zamknij program Dreamweaver CC 2017, wyloguj się z systemu Windows i zaloguj się ponownie. 

 4. Uruchom program Dreamweaver CC 2017.

Wszystkie panele programu Dreamweaver CC 2017 są wyświetlane poprawnie.

Sposób obejścia problemu w systemach Windows 8.1 i Windows 10

W przypadku napotkania problemu z wyświetlaniem programu Dreamweaver w systemach Windows 8.1 i Windows 10, spróbuj zastosować następujące obejście problemu:

 1. Zamknij program Dreamweaver.

 2. Wyszukaj i zlokalizuj plik Dreamweaver.exe. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.

  Uwaga:

  Domyślnie program Dreamweaver jest instalowany w lokalizacji C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2017.

 3. Na karcie Zgodność usuń zaznaczenie opcji Wyłącz skalowanie ekranu dla ustawień wysokiej rozdzielczości DPI.

  Włączanie skalowania ekranu
  Włączanie skalowania ekranu

 4. Uruchom program Dreamweaver CC 2017.

Wszystkie panele programu Dreamweaver CC 2017 są wyświetlane poprawnie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto