Błąd programu Easy Install w programie Dreamweaver CS5.5

Błąd programu Easy Install: „Instalacja zestawu narzędzi Android SDK zakończyła się niepowodzeniem”

Po kliknięciu opcji Easy Install dla zestawu narzędzi Android SDK w oknie dialogowym Struktura aplikacji konfiguracyjnej w programie Dreamweaver CS5.5 zostaje wyświetlony następujący błąd:

„Instalacja zestawu narzędzi Android SDK nie powiodła się. Wybierz inny folder i spróbuj ponownie.”

Rozwiązanie 1: Zainstaluj aktualizację 11.5.1 dla programu Dreamweaver CS5.5

Ważne: Po zainstalowaniu tej aktualizacji uruchom ponownie komputer.

Aby zainstalować aktualizację automatycznie:

 1. Otwórz program Dreamweaver CS5.5.
 2. Wybierz kolejno opcje Pomoc > Aktualizacje.
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie dotyczące sprawdzania, pobierania oraz instalacji aktualizacji 11.5.1.

 4. Po zainstalowaniu aktualizacji uruchom ponownie komputer.

Aby zainstalować aktualizację ręcznie:

  Mac OS
 1. Jeśli obraz dysku AdobeDreamweaver-11.5-All-Update jest otwierany automatycznie, przejdź do kroku 3. Jeśli tak się nie dzieje, kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby otworzyć obraz dysku.

 2. Kliknij dwukrotnie folder AdobeDreamweaver-11.5-All-Update, aby go otworzyć.
 3. Kliknij dwukrotnie aplikację AdobePatchInstaller, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
 4. Po zainstalowaniu aktualizacji uruchom ponownie komputer.
  Windows
 1. Wyodrębnij zawartość pobranego pliku ZIP.

  Uwaga: Pliki ZIP to skompresowane pliki, które zawierają inne pliki. W systemie Windows 7 lub Vista wyodrębnij zawartość pliku ZIP, klikając go prawym przyciskiem myszy, wybierając opcję Wyodrębnij wszystko, klikając Wyodrębnij, a następnie otwierając nowy folder Camera_Raw_5_6_updater. W systemieWindows XP wyodrębnij zawartość pliku ZIP, klikając go prawym przyciskiem myszy, wybierając kolejno opcje Otwórz za pomocą > Foldery skompresowane, a następnie przeciągając wszystkie pliki i foldery na pulpit.

 2. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny AdobePatchInstaller, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 3. Po zainstalowaniu aktualizacji uruchom ponownie komputer.

Po zaktualizowaniu programu Dreamweaver użyj programu Easy Install do instalacji zestawu narzędzi Android SDK:

 1. Otwórz program Dreamweaver.
 2. Wybierz kolejno opcje Witryna > Aplikacje mobilne > Konfiguruj strukturę aplikacji.
 3. Kliknij opcję Easy Install. Wykonaj pozostałe instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć instalację zestawu narzędzi Android SDK.

Rozwiązanie 2: Zainstaluj zestaw narzędzi Android SDK ręcznie

Uwaga: Te instrukcje mają pełnić rolę omówienia minimalnych kroków wymaganych do instalacji i konfiguracji zestawu narzędzi Android SDK do wykorzystania w środowisku PhoneGap w programie Dreamweaver. Sprawdź najnowsze i najpełniejsze informacje w dokumentacji dla projektantów systemu Android.

Aby zainstalować zestaw narzędzi Android SDK:

 1. Pobierz najnowszą wersję pakietu startowego zestawu narzędzi Android SDK do swojego systemu operacyjnego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Mac OS: Wyodrębnij zawartość pliku ZIP do odpowiedniej lokalizacji (np. /android-sdk).
  • Windows: Jeśli instalator (plik .exe) został pobrany, kliknij go dwukrotnie i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć instalację. Jeśli plik ZIP został pobrany, wyodrębnij jego zawartość do odpowiedniej lokalizacji (np. C:\android-sdk).
 3. Otwórz Menedżera Android SDK, klikając dwukrotnie plik android (lub w systemie Windows plik android.bat) w folderze ./tools w zestawie narzędzi Android SDK (/android-sdk/tools/android lub C:\android-sdk\tools\android.bat).

  Zostanie otwarte okno wiersza polecenia, a następnie zostanie otwarta aplikacja Menedżer Android SDK.

 4. Zaktualizuj narzędzia Android SDK do najnowszej wersji.
 5. Zainstaluj narzędzia platformy Android SDK.
 6. Zainstaluj przynajmniej jedną konfigurację AVD (zalecane wersje to Android 2.2/API 8).

Po zainstalowaniu zestawu narzędzi Android SDK wprowadź ścieżkę folderu do niego w programie Dreamweaver:

 1. Otwórz program Dreamweaver.
 2. Wybierz kolejno opcje Witryna > Aplikacje mobilne > Konfiguruj strukturę aplikacji.
 3. Wprowadź ścieżkę folderu lub przeglądaj do folderu, w którym został zainstalowany zestaw narzędzi Android SDK i go wybierz.
 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online