Otwieranie dokumentów ColdFusion w programie Dreamweaver

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat otwierania plików ColdFusion i pracy z nimi w programie Dreamweaver.

Windows

 1. W programie Eksplorator Windows kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wybierz program domyślny.

  Wybór polecenia Wybierz program domyślny

 2. W oknie dialogowym Otwieranie za pomocą wskaż program Adobe Dreamweaver. Zaznacz pole wyboru Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików. Kliknij przycisk OK.

  Okno Otwieranie za pomocą

 3. Wybierz polecenie Edycja > preferencje, aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje.

  Wybierz polecenie Edycja > Preferencje

 4. W prawym okienku wybierz opcję Typy plików/Edytory.

  Wybór opcji Typy plików/Edytory

 5. W prawym okienku kliknij przycisk Dodaj (+) przypisany do pola Rozszerzenia. W wyświetlonym polu wprowadź .cfm.

 6. Kliknij przycisk Dodaj (+) przypisany do pola Edytory. W folderze Program Files przejdź do folderu zawierającego plik Dreamweaver EXE. Wskaż plik Dreamweaver EXE, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wybór pliku Dreamweaver EXE

 7. Kliknij przycisk OK.  

System operacyjny Mac

 1. Kliknij plik ColdFusion prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz za pomocą > Inne.

  Wybór polecenia Inne

 2. W oknie dialogowym Wybór aplikacji przejdź do pliku Adobe Dreamweaver i zaznacz go.

 3. Zaznacz opcję Zawsze otwieraj za pomocą.

  Zaznaczenie opcji Zawsze otwieraj za pomocą

 4. Kliknij przycisk Otwórz.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto