Uwagi do wydania | Wersje Dreamweaver CC 2017

W niniejszym dokumencie opisano ostatnie aktualizacje programu Dreamweaver CC.

Aktualizacja Dreamweaver CC 2017 (17.5)

W tej wersji wprowadzono integrację z systemem Git, umożliwiającą zarządzanie plikami bezpośrednio z programu Dreamweaver. Dzięki temu można teraz korzystać z systemu Git w celu zarządzania kodem źródłowym serwisów programu Dreamweaver. System Git można również wykorzystać jako narzędzie współpracy. Pozwala to każdemu z członków zespołu pracować niezależnie od siebie, a następnie scalać zmiany kodu w centralnym repozytorium Git. Więcej informacji: Korzystanie z funkcji Git w programie Dreamweaver.

W tej wersji wprowadzono również nowe motywy kodu oraz udoskonalone środowisko wprowadzające dla użytkowników.

Szczegółowe informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w tej wersji podano w artykule Podsumowanie nowych funkcji.

Aktualizacja Dreamweaver CC 2017 (17.1)

W tej wersji wprowadzono istotne udoskonalenia funkcji znajdowania i zastępowania.  

Okno dialogowe Znajdź i zastąp (Znajdź > Znajdź i zastąp w plikach) umożliwia teraz wyszukiwanie atrybutów i znaczników.

Ponadto panel Znajdź i zastąp (Znajdź > Znajdź i zastąp w bieżącym dokumencie) został przeniesiony na dół przestrzeni roboczej programu Dreamweaver. Panel ten ułatwia szybkie znajdowanie i zastępowanie w bieżącym dokumencie.

W tej wersji wprowadzono także obsługę PHP 7.1 (w tym podpowiedzi do kodu). Więcej informacji o nowościach i zmianach: Podsumowanie nowych funkcji.

Aktualizacja Dreamweaver CC 2017 (17.0.2)

W tej wersji programu Dreamweaver wprowadzono obsługę rozszerzenia Campaign, które umożliwia tworzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych rozsyłanych pocztą elektroniczną. 

Więcej informacji: Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną.

Aktualizacja Dreamweaver CC 2017 (17.0.1)

Ta wersja programu Dreamweaver zawiera ważną aktualizację funkcji dostosowywania kodu. 

Motywy kodu można teraz tworzyć i dostosowywać, opierając się na domyślnych motywach jasnych i ciemnych. Kolory kodu można dopasować, modyfikując odpowiednie selektory w pliku motywu.

Więcej informacji: Dostosowywanie kolorowania kodu.

W wersji tej wprowadzono również poprawki kilku błędów. Więcej informacji o usuniętych błędach podano w temacie Znane problemy i błędy usunięte w wersjach Dreamweaver CC 2017.

Dreamweaver CC 2017

Program Dreamweaver został zaprojektowany od nowa z myślą o projektantach stron WWW, którzy programują również kod, tak aby umożliwić im wyjątkowo wydajną, szybką i precyzyjną pracę. Wersja Adobe Dreamweaver CC 2017 zawiera zupełnie nowy mechanizm obsługi kodu, gruntownie odświeżony interfejs użytkownika z możliwością wyboru ciemnych motywów kolorów, obsługę nowoczesnych obiegów pracy tworzenia stron WWW, takich jak preprocesory CSS, a także wiele innych funkcji.

Szczegółowe informacje na temat nowości i zmian znajdują się na stronie Podsumowanie nowych funkcji.

Wymagania systemowe 

Najnowsze wymagania systemowe zawiera strona http://www.adobe.com/go/dreamweaver_systemreqs_pl.

Informacje na temat pobierania, instalowania i konfigurowania programu Dreamweaver zawiera strona http://www.adobe.com/go/dreamweaver_install_pl.

Oprogramowanie w wersji próbnej 

Wersje próbne aplikacji pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną wersję w dowolnym momencie, nabywając egzemplarz danego produktu lub zamawiając subskrypcję. W przypadku nabycia egzemplarza należy wpisać jego numer seryjny w odpowiednim miejscu na ekranie produktu. W przypadku nabycia subskrypcji należy połączyć się z Internetem i zalogować, używając identyfikatora Adobe ID. Umożliwi to rozpoczęcie korzystania z pełnej wersji produktu.

Umowa licencyjna

Aby korzystać z produktu, należy zaakceptować umowę licencyjną oraz warunki gwarancji. Odwiedź stronę www.adobe.com/go/eulas_pl, która zawiera szczegółowe informacje.

Uwaga do użytkowników

Do aktywowania i używania tego produktu konieczne mogą być następujące elementy: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i zgoda na warunki umowy licencyjnej. Ten produkt może być zintegrowany z pewnymi usługami online udostępnianymi na serwerach firmy Adobe lub innych firm oraz zapewniać dostęp do takich usług. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat; wymagają ponadto zaakceptowania dodatkowych warunków użytkowania oraz zasad ochrony prywatności online firmy Adobe (zobacz http://www.adobe.com/pl/aboutadobe/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w pewnych krajach lub wersjach językowych i mogą podlegać zmianom oraz wycofaniu bez powiadomienia. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat związanych z członkostwem.

Licencja Adobe dla jednego użytkownika umożliwia zainstalowanie pojedynczej licencji produktowej na dwóch komputerach (np. jednym w pracy i jednym w domu), pod warunkiem, że z oprogramowania korzysta ta sama osoba fizyczna, która nie używa obu komputerów w tym samym czasie.

Uwaga:

Aby zainstalować produkt na trzecim komputerze, najpierw dezaktywuj oprogramowanie na jednym z obecnie używanych komputerów. Przy próbie zalogowania się na trzecim komputerze zostanie wyświetlona prośba o dezaktywację programu Dreamweaver na innych komputerach. Aby przeprowadzić dezaktywację, wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj <identyfikator Adobe ID> w programie Dreamweaver.

Nowe funkcje

Listę i opis nowych funkcji i rozszerzeń wprowadzonych w tej wersji można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/dreamweaver_features_pl.

Znane problemy

Listę znanych problemów zawiera ten dokument.

Zasoby online

W przypadku pytań dotyczących programu Adobe Dreamweaver odwiedź stronę http://www.adobe.com/go/forum_dreamweaver_pl.

Aby odszukać pomoc dotyczącą pobierania i instalowania oprogramowania oraz rozpoczynania pracy w programie, odwiedź stronę http://www.adobe.com/go/dwcc_download_pl.

Pełną pomoc do produktu oraz instrukcje, pomysły i wsparcie społeczności użytkowników można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_Dreamweaver_support_pl.

Ogólne forum firmy Adobe jest dostępne na stronie http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Obsługa klienta

Z działem obsługi klienta Adobe można się skontaktować na stronie http://www.adobe.com/go/customer_support_pl (pomoc dotycząca produktów, sprzedaży, rejestracji i innych kwestii).

Użytkownicy spoza terytorium Ameryki Północnej powinni natomiast odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/, kliknąć opcję Wybierz region na dole strony i wybrać odpowiedni kraj lub region.

 
© 2015 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, Adobe Bridge, Adobe Premiere Pro, Adobe Story, Acrobat, After Effects, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Builder, Illustrator, InDesign, Speedgrade, Prelude, Photoshop, and Audition are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. AMD and Athlon are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Intel and Pentium 4 are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries. Java is a trademark or registered trademark of Sun Microsystems Inc. in the United States and other countries.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto